Samordningsförbundet FinsamGotland

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/1001
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Aktuellt: Webbdirektivet

Från den 23 september 2020 gäller webbdirektivet, lagen om tillgänglighet till digital service.

Lagen innebär att det ska vara lätt att förstå och använda tjänster och information på offentliga aktörers hemsidor. Den gäller för myndigheter, regioner och kommuner och privata aktörer som utför tjänster med offentlig finansiering.

Lagen innebär att information och tjänster ska vara möjliga att uppfatta, hanterbara och begripliga.

På FinsamGotlands hemsida återstår en del att göra, framför allt kring äldre innehåll. En helt ny webbplats är på gång och blir klar under hösten.

Läs mer om webbdirektivet här: www.digg.se/digital-tillganglighet/om-lagen (Myndigheten för digital förvaltning)

 

Nu startar JobbSam igen!

Här är gänget som ska jobba med den uppdaterade versionen av JobbSam 3.0. 

De ska jobba med JobbSam 3.0. Johannes Hedlund, Lena Jonasson, Mikaela Häglund och Maggie Hillton Bogren.

Från vänster: Johannes Hedlund, Lena Jonasson, Mikaela Häglund och Maggie Hillton Bogren. 

 

2020-09-16 Den första september 2020 startade JobbSam 3.0: Modell för integrerad samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering. 

JobbSam 3.0 bygger på tidigare erfarenheter - men nu i ett nytt sammanhang, hos Arbetsmarknadsenheten, Region Gotland. Nu är rekryteringen klar. 

Ännu återstår att ta fram informationsmaterial och blanketter. Inom kort kommer man dock att öppna för aktualisering av nya deltagare.

Läs mer om JobbSam 3.0 här

 

Aktuellt från parterna: Region Gotland

Filmer för ett liv i balans

2020-09-17 Socialförvaltningen hälsofrämjande team har tagit fram en rad inspirationsfilmer för alla som vill få in mer rörelse i vardagen, fylla på med mer energi under arbetsdagen eller möten. Filmerna är framtagna av leg fysioterapeut Ellinor Björkman och är fria för alla att använda. Här finns allt från pausgympa, kalkstensträning och meditation.

FILMERNA FINNS HÄR

Aktuellt från parterna: Region Gotland

Första hjälpen till psykisk hälsa

2020-09-15 Första hjälpen för psykisk hälsa, MHFA, är ett utbildningsprogram, riktat till allmänhet och arbetsliv.  Målet är att sprida kunskap på samma sätt som vid fysisk första-hjälpen.  

Under hösten finns flera möjligheter att gå utbildningen genom projektet Guldhjärnan, inom MindShift Gotland. Utbildningstillfällena är riktade till intresserad allmänhet och administreras av Sensus studieförbund.

Startdatum:

  • Hemse den 19 september
  • Visby den 24 september
  • Roma den 30 september
  • Fårösund den 10 oktober
  • Visby den 17 oktober

För mer information och anmälan: www.sensus.se/kurser-och-evenemang/

Mer information finns här: www.gotland.se/94526

Fortsatt arbete mot våldsutsatthet

När allt fler isolerar sig i hemmet på grund av covid-19, ökar risken för våld i när relationer.Det blir också svårare att söka hjälp.

Länsstyrelsen har tagit fram en rad informationsfilmer om stöd från Polisen, socialtjänsten, akuten, sjukvården, Gotlandshem och skolan. 

Filmerna är fria att använda och finns på Region Gotlands webbplats: https://gotland.se/valdinararelationer

Efter hand kommer filmerna att dubbas på olika språk. 

Frågan om våldsutsatthet är prioriterad inom Finsams alla parter. Samordningsförbundet ingår i Länsstyrelsens samverkansnätverk mot våld.

Konsekvenser av Corona: Hur har krisen påverkat utsatta grupper?    

Den 18 september arrangerar Samordningsförbundet Östra Södertörn på ett  digitalt kunskapsseminarium där vi diskuterar ”Konsekvenser av Corona – hur har krisen påverkat utsatta grupper?”. 

Vi diskuterar den ökande arbetslösheten och den stora vårdskuld som kommit i Corona-krisens spår. Hur påverkar detta de personer som är i behov av ett samordnat stöd? Hur kan vi innovativt ta kliv framåt för välbefinnande och psykisk hälsa? Vilka lärdomar har vi gjort?
 
Tid: 9.00 - 10.30 via zoom
Kostnadsfritt
Anmäl dig till anna.kristiansson@haninge.se senast den 14 september.
 

Följande talare deltar i ett panelsamtal samt svarar på frågor från publiken:

  • Andreas Falk (Arbetsförmedlingen), enhetschef VO SÖK Sydöstra Stockholm 
  • Fredrik Lindencrona (Region Stockholm) och Sebastiaan Meijer (KTH) från satsningen Psykisk hälsa och välbefinnande
  • Åsa Sandgren Åkerman (Region Stockholm), projektledare för primärvårdsstrategin/nära vård.
  • Anna Lexelius, förbundschef, modererar samtalet.

Inställt: INSPIRATION FINSAM 2020 

På grund av den pågående pandemin ställs de planerade föreläsningsdagarna i oktober 2020 in. 

 
Inställt: Finsams frukostmöten, hösten 2020
 
På grund av den pågående pandemin planeras inga fruksotseminarier under hösten 2020. Vid följer utveckligen och återkommer med mer information efter hand.
 

Aktuellt från parterna: Försäkringskassan

Aktuell information från Försäkringskassan

Med anledning av det stora behovet av information kopplat till Coronaviruset har Försäkringskassan öppnat en särskild sida med aktuell information.

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler

Här ska den mest uppdaterade informationen rörande  socialförsäkringsfrågor kopplat till Cororna-viruset samlas.

Inklusive vanliga frågeställningar (FAQ) för privatpersoner, arbetsgivare samt hälso- och sjukvård.

Sidan uppdateras kontinuerligt.

Aktuellt: Inget att vänta på

 
INGET ATT VÄNTA PÅ är en handbok i våldsförebyggande arbete. Här finns kunskap om våld, genus och prevention på ett och samma ställe. Häftet ger konkret vägledning för hur ett systematiskt och kunskapsbaserat våldsförebyggande arbete kan genomföras i fem steg.

Handboken finns som nedladdningsbar pdf (länk), utgiven i reviderad upplaga 2019 av Jämställdhetsmyndigheten, länsstyrelserna, MÄN och Unizon.

 

INTRESSERAD AV MI?

Motiverande samtal (motivation interviewing, MI) är en evidensbaserad metod som kan användas vid rådgivning för att underlätta förändringsprocesser.

Sedan 2016 har FinsamGotland arrangerat utbildningar i MI, riktad till Finsams parter på Gotland. Intresset är stort.

För att underlätta vår planering av utbildningstillfällen utgår vi från intresseanmälningar via denna länk: Intresseanmälan för kommande utbildningar i Motiverande samtal.

Mer information finns här: www.finsamgotland.se/MI

 
 

 

Detta är Finsam Gotland

Finsam Gotland är ett samordningsförbund för Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Gotland med hälso- och sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen samt gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.

­Syftet med samarbetet är att utveckla nya former för organisation och arbetssätt – alltid med individen i centrum.

­­­­
Sök
HITTA DIREKT: Genvägar

• JOBBSAM

-------------------------

• INSPIRATION FINSAM

-------------------------

Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle.

Samverkan är en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas.

Samverkansberedningens betänkande SOU 2000:114


LÄSTIPS

På vår sida med BOKTIPS finns mycket läsning för dig med Finsamma intressen.

Alltid aktuellt:

KNÄCK KODEN: en hoppfull bok om dyslexiKontakt rörande denna webbplats: info@finsamgotland.se