FEBRUARI 2009

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/1019
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen
 

UNGA OCH VUXNAS LÄRANDE - TVÅ NYA ESF-PROJEKT

Unga och vuxnas lärande på Gotland får en ny organisation. Två projekt med stöd från Europeiska socialfonden ska stärka gotlänningar som behöver extra hjälp att komma ut på arbetsmarknaden. Detta presenterades vid FINSAM:s första frukostmöte för året, den 3 februari 2009.

När den nya skol- och utbildningsorganisationen på Gotland sjösätts vid årsskiftet är detta något helt nytt i Sverige. Arbetsnamnet är ”Unga och vuxnas lärande” och här ingår gymnasieskolan, kommunal vuxenutbildning, Lövsta, Lärcentra och Folkhögskolan på Gotland. För FINSAM:s del är den nya myndigheten intressant, när det gäller svaga gruppers behov. En målsättning är att ge elever och studerande fler individuella möjligheter. Det gynnar dem som behöver extra stöd.

– Det här är den kraftsamling vi behöver för att stärka både vuxenutbildning och gymnasieskola, berättar Charlotte Lilja, barn- och utbildningsförvaltningen. Det är något vi måste göra, inte minst för att möta det vikande elevunderlaget.

Ännu är elevkullarna stora i den gotländska gymnasieskolan – men de minskar snabbt. Vuxenutbildningen på ön sker på olika håll med varierande innehåll och resurser. Genom att samla kompetens, kursutbud, lokaler och kontaktnät under samma myndighet ska resurserna användas bättre – till glädje för såväl elever, lärare som finansiering. I framtiden är det mycket möjligt att unga och vuxna studerar tillsammans, på ett sätt som inte sker i dag.

Två projekt för egen försörjning

Vid frukostmötet presenterades också två nystartade projekt med stöd från Europeiska socialfonden, ESF. Båda riktar sig till grupper som får hjälp från en eller flera myndigheter inom FINSAM. Därför har Folkuniversitetet och Hansautbildning valt att specialisera dig.

”Futurum” drivs av Folkuniversitet på Gotland. Målgruppen är 18 till 35-åringar ¬– främst med stöd från Försäkringskassan – som behöver extra hjälp för att komma in på arbetsmarknaden. 
Individuell coachning ska leda till bättre livssituation.
– Det kan gälla privatekonomi, kosthållning eller fysisk träning. Vi ska fungera som både arbetsförmedlare och coach, berättar Mats Ladebäck.

 Vår målsättning är hög. Av 100 deltagare ska 60 ha skaffat jobb eller praktik efter två år.

Hansautbildnings projekt ”Inställning – Omställning – Anställning” vänder sig till personer som får stöd från socialförvaltningen. Här deltar 100 personer i ålder mellan 18 och 25 år. Projektet pågår under två år.

– Vi hjälper till med en analys av livssituation, färdigheter och erfarenheter, förklarar Peter Fagerström. Målsättningen att få ett eget arbete kan vara svårt i dagens läge. Men våra deltagare ska vara bra mycket närmare jobb när konjunkturen vänder. Eget jobb och försörjning är slutmålet.

FINSAM:s frukostmöten startade i höstas och har redan blivit en välbesökt mötesplats för aktuella diskussioner.
Nästa frukostmöte äger rum den 3 mars i Arbetsmarknadens hus, Visby. Då kommer Hälso- och sjukvårdsförvaltningen att informera om sitt uppdrag när det gäller FINSAM:s målgrupp. Frukost serveras från klockan 7.30 och programmet pågår mellan 8.00 - 9.00.

FINSAM är ett samordningsförbund för Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Gotlands kommun med hälso- och sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen samt barn- och utbildningsförvaltningen. Syftet med samarbetet är att utveckla nya former för organisation och arbetssätt– alltid med individen i centrum.


Sök