Styrelsen

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/styrelsen
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Styrelsen

Styrelsen träffas sex gånger per år samt vid behov (se under fliken Aktuellt till vänster).

Kontakta FinsamsGotlands förbundschef Greta Henriksson om du vill veta mer.

Samordningsförbundet Finsam Gotlands styrelse:

Beslutande:

 

Utsedda av Region Gotland
Andreas Unger, ordförande
Ann-Christin Wallin
Mats-Ola Rödén, ersättare
Johan Malmros, ersättare
 
Utsedda av Arbetsförmedlingen
Tina Ersson, vice ordförande
Susanna Hultberg, ersättare
 
Utsedda av Försäkringskassan
Mikael Peters,
Kay Berndtsson, ersättare
 
Samt adjungerad 
Greta Henriksson, förbundschef, sekreterare

ÅRETS STYRELSEMÖTEN 2019

Måndagen den 26 februari, 10-12
Fredagen den 29 mars, 10-12
Måndagen den 29 april, 10-12
Onsdagen den 25 september, 10-12
Måndagen den 28 oktober, 10-12.
Måndagen den 25 november, 10-12.

Ändringar och tillägg kan förekomma.

 
 
 

Styrelsens uppgifter:

Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen.

Stödja samverkan mellan samverkansparterna.

Finansiera insatser som ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde. (Avser individer som är i behov av samlade rehabiliteringsinsatser.)

Besluta hur de medel som står till förfogande för finansiell samordning skall användas.

Svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna.

Upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen.