Styrelsen

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/1026
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Styrelsen

Styrelsen har sex ordinarie sammanträden gånger per år - samt vid behov .

Kontakta FinsamsGotlands förbundschef Greta Henriksson om du vill veta mer.

Samordningsförbundet FinsamGotlands styrelse:

Utsedda av Region Gotland
Andreas Unger, ordförande (regionmandat)
Ann-Christin Wallin
Mats-Ola Rödén, ersättare (regionmandat)
Johan Malmros, ersättare
 
Utsedda av Arbetsförmedlingen
Tina Ersson
Susanna Hultberg, ersättare
 
Utsedda av Försäkringskassan
Sofie Sköldpil, vice ordförande
Lena Åkerstedt Aleksic, ersättare
 
Samt föredragande 
Greta Henriksson, förbundschef, sekreterare

Enligt kommunallagen krävs fysisk närvaro för att samordningsförbunds styrelsemöten ska vara beslutsmässiga.

Lokal meddelas då första kallelse med preliminär dagordning skickas ut två veckor innan styrelsemötet.
Dagordning och bilagor skickas en veckan innan styrelsemötet.
 
Ändringar och tillägg kan förekomma
 

ÅRETS STYRELSEMÖTEN 2022

18 februari klockan, 13-15. 
Årsredovisning och bokslut för 2021 (mot revision)
Revidering av budgetplan
Uppföljning av ekonomi och pågående verksamhet.
 
25 mars, klockan 13-15                  
Revisionsberättelse 
Uppföljning av ekonomi och pågående verksamhet.
 
20 maj, klockan 13-15
Uppföljning av ekonomi och pågående verksamhet.
Förändringar i de offentliga försörjningssystemen
 
Extra styrelsemöte planeras i slutet på juni
 
30 september, klockan 9-16. 
Verksamhetsplanering inför 2023
15-16 Styrelsemöte: Halvårsrapportering samt inriktning i verksamhetsplan och medlemsmöte.
 
28 oktober, klockan 13-15
Finsams pristagare
Uppföljning av ekonomi och pågående verksamhet.
Tilldelningsbeslut: Kommande års ekonomi
 
25 november, klockan 13-15
Verksamhets- och budgetplan för 2023
Uppföljning av ekonomi och pågående verksamhet.
Val av ordförande och vice ordförande för kommande år.
Attestlista för kommande år.
Förändringar i de offentliga försörjningssystemen
 

 

Styrelsens uppgifter:

Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen.

Stödja samverkan mellan samverkansparterna.

Finansiera insatser som ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde. (Avser individer som är i behov av samlade rehabiliteringsinsatser.)

Besluta hur de medel som står till förfogande för finansiell samordning skall användas.

Svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna.

Upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen.