Beredningsgruppen

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/1027
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Beredningsgruppen

Beredningsgruppen träffas sju till åtta gånger per år, vanligen i samband med Finsams frukostmöten.

Kontakta Greta Henriksson om du vill veta mer

Beredningsgruppens ledamöter:

Greta Henriksson, sammankallande, FinsamGotland
 
Josefin Hagmyr, Försäkringskassan
Susanna Hultberg, Arbetsförmedlingen
 
Region Gotland:
Jenny Lennhammar, arbetsmarknadsenheten, GVF
 
Kerstin Lindgren, Hälso-och sjukvårdförvaltningen (HSF)
 
Christina Godarve, Socialförvaltningen (SOF)
Anna-Lena Pettersson, SOF
 
Patrik Larsson, Arbetsmiljö- och hälsa, Regionstyrelseförvaltningen

Beredningsgruppens uppgifter:

Utgöra ett stöd för den ansvarige tjänstemannen.

Återföra information från samordningsförbundet och beredningsgruppen till den egna organisationen.

Skapa förutsättningar för samarbete mellan handläggare där samverkan behövs.


Identifiera behov av samverkansinsatser.

Skapa förutsättningar för implementering i den egna organisationen.