Beredningsgruppen

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/1027
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Beredningsgruppen

Beredningsgruppen träffas sju till åtta gånger per år.

Kontakta Greta Henriksson om du vill veta mer

Beredningsgruppens ledamöter:

Greta Henriksson, sammankallande, FinsamGotland
 
Mikael Peters, Försäkringskassan
Susanna Hultberg, Arbetsförmedlingen
 
Region Gotland:
Anna Myhr, arbetsmarknadsenheten, GVF
Hanna Sällström Jonasson, vuxenutbildningen
 
Emmy Öhrström, Hälso-och sjukvårdförvaltningen (HSF)
vakant, HSF, psykiatrin
 
Hanna Ogestad, Socialförvaltningen (SOF)
Katarina Lawergren, SOF
Mari Bergström, SOF
 
Patrik Larsson, Arbetsmiljö- och hälsa, Regionstyrelseförvaltningen

Mötesplan 2022

10 juni, klockan 12.15-15.00

30 september, klockan 9-16, Verksamhetsplanering inför 2023