FUTURUM (ESF) Folkuniversitetet

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/1030
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

ESF-projektet Futurum


Futurum drivs av Folkuniversitet på Gotland. Projektet är medfinansierat av Gotlands Kommun, Europeiska Socialfonden och Försäkringskassan.

Målgruppen är personer, i ålder mellan 18 till 35 år, som behöver extra hjälp för att komma in på arbetsmarknaden. Problematiken kan röra långtidsarbetslöshet, kunskapsluckor, fysisk/psykisk funktionsnedsättning eller social problematik.
Rekryteringen sker för närvarande främst i samarbete med Försäkringskassan.

Syftet är att stärka målgruppens livssituation i samhället och därmed minska behovet av samhällsstöd. Målsättningen är att deltagarna kommer ut i arbete eller praktik.

Aktiviteter: Individuell coachning ska leda till bättre livssituation. Det kan gälla privatekonomi, kosthållning, självkänsla,  fysisk träning och kunskap i hur man söker arbete.

Kontinuerlig start från och med våren 2009 – hösten 2010.
Mer information finns här

Kontaktuppgifter:
Eva Weber, eva.weber@folkuniversitetet.se
Marie Svedberg, marie.svedberg@folkuniversitetet.se
Telefon: 0498 – 65 50 56
Besöksadress: Folkuniversitetet, Broväg 25, 621 41 Visby
Telefon: 65 50 50, vx

Sök