INSTÄLLNING, OMSTÄLLNING, ANSTÄLLNING (ESF) Hansa Utbildning

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/1031
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Inställning–Omställning–Anställning

Ett projekt  i samarbete med Europeiska socialfonden

Inställning – Omställning – Anställning drivs av Hansa Utbildning i samarbete med socialtjänsten i Gotlands kommun.
Målgruppen är personer i ålder 18 till 25 år som får stöd från socialförvaltningen. Projektet pågår under två år och är öppet för cirka 100 deltagare.
Syftet är att kartlägga deltagarens färdigheter, kunskaper, erfarenheter och intressen – samt att göra en handlingsplan med inriktning mot egen försörjning.
Aktiviteter: Genom individuell handlingsplan och stärkt självförtroende och självinsikt ska deltagarna nå varaktig försörjning, helt eller delvis.


Kontaktuppgifter:
Peter Fagerström, telefon 0498 – 20 50 85, mobil: 070 - 220 55 28
Marina Liljegren (projektansvarig), telefon 0498 – 20 50 79, mobil: 0708 – 441 443
Besöksadress: Hansa utbildning, Bredgatan 4, 621 57 Visby

Sök