Fem frågor till PO Jacobsson

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/1040
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Fem frågor till PO Jacobsson

Nu börjar Finsam Gotlands verksamhet komma igång på allvar. Tre projekt är igång – och det råder ingen brist på framtida idéer. Per-Olof Jacobsson är styrelseordförande för Finsam Gotland.

Det är en erfaren ordförande som även varit med i de tidigare samverkansperioderna Finsam 1 och Sosam. Per-Olof Jacobsson är också ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden samt (C)-ledamot i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i Gotlands kommun.

Hur är din bild av Finsam?
– Starten har varit lite trög men nu är vi på rätt väg. Ännu är det svårt att veta vilka projekt som verkligen kommer att lyckas. Men om man inte satsar någonting så vinner man heller ingenting.

Hur skiljer sig nuvarande Finsam från sina föregångare?
– Målsättningen har hela tiden varit densamma – att med gemensamma krafter arbeta så att människor ska vara i utanförskap så kort tid som möjligt. Det som skiljer Finsam från tidigare samverkansprojekt är att vi är fler myndigheter  och att vi delar finansieringen.
Att vi är flera myndigheter som samverkar är bra. Men det kan medföra att det blir svårare att utvärdera - och det är utvärderingarna man vill se, hur projekten fungerar.

Hur ser du på samarbetet med näringslivet?
– Att få fram tränings- och arbetsplatser som inte är samhällsarbetsplatser – det tycker jag är det största pluset för dagens Finsam. Tidigare har det mest handlat om jobb inom kommunen.
Se bara Skarphäll city, där privata arbetsgivare själva är positiva och tar initiativ.

Socialt företagande i privat näringsliv är ett begrepp som används allt oftare. Vad innebär det för Finsam?
– Vår uppgift är att marknadsföra det vi kan erbjuda. Sedan är det upp till näringslivet att nappa på det. De har naturligtvis också ett syfte med socialt företagande, att de vill visa en human sida. När sedan personer med funktionshinder får nytta av det känns det naturligt att samhället går in och stödjer.

Är det något mer du vill tillägga?
– Samverkansprojektet Finsam är ett sätt att använda olika delar av samhällets resurser så att de blir så effektivt om möjligt. Men jag har också märkt när jag pratar med folk att det är inte bara handlar om projekten. Samarbetet och möten mellan människor kan på sikt ge mycket tillbaka för projektpengarna. Där är Finsam-frukostarna ett exempel.


Sök