Fem frågor till Marie Johansson

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/MarieJohansson
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Fem frågor till Marie Johansson

Marie Johansson är coach och arbetsterapeut i Finsam-projetet Förberedande arbetsträning.
I ett multidisciplinärt team samarbetar flera yrkeskategorier och specialister kring klienten, för att successivt bygga upp arbetsförmågan.

Hur ser er målgrupp ut?
– Vår målgrupp har potentiell arbetsförmåga men är osäkra på vad de klarar av – och med vad de kan arbeta. Under projekttiden har vi valt att fokusera på personer (klienter) med ångest, utmattning, depression, neuropsykiatriska diagnoser.
Alla dessa diagnoser innebär stress. Många i gruppen kan beskriva sig som ”att ha gått in i väggen”.

Hur fungerar Förberedande arbetsträning, rent praktiskt?

– Det nya är det multidisciplinära teamet, med läkare, psykolog, arbetsterapeut och sjukgymnast. Därtill finns en arbetsgrupp med representanter från socialförvaltningen, hälso- och sjukvården, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Tanken är att våra klienter behöver stöd från många yrkeskategorier. I stället för att skicka klienten mellan myndigheter och förvaltningar samlar vi kompetensen på ett ställe. Det är den organisatoriska delen av projektet.

– För klienterna handlar det om att få stöd att successivt komma – eller komma tillbaka – till arbete. Våra klienter har ofta erfarenhet av arbete, men där det senaste jobbet upplevs som något mycket negativt – ett misslyckande.  Det var kanske då man blev utbränd. Därför är det viktigt att få pröva något nytt. Annars är risken stor att man inte hittar en varaktig lösning.

Utmaningar och möjligheter?
– Utmaningen är att i förlängningen genomföra projektet inom de ramar vi har. Vi får inte skapa en organisation som kräver nya resurser. Men möjligheterna är att hitta en bra modell som förenklar arbetet för de samverkande myndigheterna – och framför allt sätter klienten i centrum.

– En annan, mer handfast utmaning, är att hitta arbetsplatser. Men det brukar vara lättare när det -som här- finns någon som finns med som stöd för både klienten och arbetsgivaren. Det är min uppgift som coach. Arbetsträningen får inte bli ett nytt misslyckande för klienten.

Vad är din bild av Finsam?

– På en nivå handlar Finsam om samarbetet mellan de myndigheter och förvaltningar som arbetar med försörjningsstöd. Men jag vill se samarbetet som en stor karta, med klienten i centrum och där man ser de olika parterna och kan hitta nya vägar och lösningar.  

Har du någon önskedröm?
Vi har en långsiktig målsättning: Ett etablerat Centrum för Förberedande Arbetsträning, där resurser och kunskap samlas. Förhoppningen är att vi ska skapa en hållbar modell i Gotlands kommun. Och att det blir tydligt att det behövs arbetsrehablitering.

Projektet Förberedande arbetsträning pågår under två år. En projektledare som ska arbeta 25 procent kommer att knytas till projektet inom kort.

Sök