Fem frågor till Ronny Larsson

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/RonnyLarsson
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Fem frågor till Ronny Larsson

Ronny Larsson är sedan  april 2009 projektledare för Centrum för Förberedande arbetsträning.

Din bakgrund?
– Jobbet som projektledare är på 25 procent. Jag jobbar parallellt som jobb- och karriärcoach på Lernia, med Arbetsförmedlingen som uppdragsgivare. Tidigare har jag ett förflutet inom industrin som både projektchef och projektledare. Från en teknikkarriär går jag mer och mer till att bli en humanist.


Hur hittade du till det här jobbet?
– Det var rätt enkelt. Jag jobbar bland annat med att granska jobbannonser – den här annonsen kom naturligt upp till ytan! Det är ett perfekt komplement till mitt andra jobb – både innehåll och tid.


Vad är speciellt med det här projektet?
– Gränsöverskridandet mellan yrken och myndigheter – och att utsprunget kommer från ”gräsrotsnivå”. Viljan kommer verkligen från dem som jobbar i verksamheten.

Det häftiga är att projektet är förankrat och har sitt ursprung hos dem som jobbar med klienterna och som ser de behov som finns. Och vi är ett sjutusan till team!


Hur långt har ni kommit i projektet?
– Vi är i en inledande fas där vi i projektgruppen arbetar med att färdigställa projektplan. Vi ser också på tidplan och regelverken. Vi är i uppbyggnadsskedet.


Om du får önska helt fritt?
– Att modellen och arbetssättet lever efter projektets slut!

Sök