MAJ 2009

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/1091
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Frukostmöte maj 2009

Näringslivet är en viktig samarbetspartner för Finsam och Finsmans målgrupper. Detta var temat för frukostmötet den 5 maj. En bred panel stod för erfarenhet och kunskap och svarade på Greta Henrikssons och publikens frågor.

Upprinnelsen till projektet Arbetsgivarring Skarphäll härstammar från ett informationsmöte hösten 2008, berättade Eva Jupiter. Till detta möte bjöd Finsams styrelse på Gotland in representanter för näringslivet för att diskutera samarbetsformer. Tobias Mattsson, ordförande i Skarphäll city, nappade genast och tog kontakt med sina kollegor. Därefter har sex ungdomar, i åldrarna 18-24 år, prövat vardera tre arbetsplatser under våren.


– Vi var överens om att vi ville göra något för unga vuxna som behöver arbetsträning för att komma ut på arbetsmarknaden, berättar Bosse Bäcklund, butikschef på Willys. Vår målsättning är att de ska få jobb! Det har fungerat jättebra, man ser snabbt vem som passar på vilken arbetsplats. Det är ett bra sätt för ungdomarna att komma in i arbetslivet.


På arbetsplatsen finns handledare som ger introduktion och stöd.
– Men man behöver verkligen inte gå och hålla ungdomarna i hand, berättar Annika Stenström, Willys. De är väldigt självständiga och självgående. Vi har verkligen sett att de har vuxit under projektet.


Carina Gustavsson från Arbetsförmedlingen har varit jobbcoach för ungdomarna under projekttiden – men också att vara ett stöd för arbetsgivarna.
– Det handlar om att stärka ungdomarna, berättar hon. Valet av arbetsplats har varit en kombination av önskemål från ungdomarna och de uppgifter som erbjuds. Det är viktigt att rätt förutsättningar finns så att praktiken blir bra.


Att tala om sitt funktionshinder kan vara svårt och inte alldeles självklart för alla. David Nordström studerar under våren vid Hemse Folkhögskola, men har tidigare erfarenhet av praktik.
– Jag har Aspergers och det syns inte, berättar han. För mig är det självklart att berätta för arbetsgivaren. Vi som har en sådan diagnos kan behöva en knuff ibland för att komma in i det sociala. Det värsta som kan hända är att bli särbehandlad på grund av missförstånd. Det viktigaste för att en praktik ska fungera bra är att det finns en kontaktperson. Någon att gå till om det uppstår en situation där man känner sig tveksam.


Ulf Smitterberg arbetar Daglig verksamhet, inom Gotlands kommun. Han letar fram sysselsättning för personer med autism, Asperger eller utvecklingsstörning och som på grund av detta har hamnat utanför arbetsmarknaden.
– Vi har viss egen verksamhet, berättar han. Dessutom försöker vi hitta sysselsättning vid företag och inom kommunen. Målet är anställning, det är vår uppgift enligt lagen. Handledning och stöd är ett väldigt bra verktyg för att det ska fungera.


Paul Dino Larsson och Mats Jörhult kommer från Ica Maxi i Visby. Där har man, sedan butiken öppnade, tagit emot praktikanter med förståndshandikapp. Man samarbetar också med kommunens Daglig verksamhet.
– Ica Maxi är en hyfsat ny och stor arbetsplats med många anställda. För vår del är det viktigt att ta ett samhällsansvar, berättar Paul Dino Larsson. Vi vill se en mångfald hos oss – det ger dynamik. Mångfald för oss är unga och äldre, kvinnor och män – men också personer med förståndshandikapp.
För att arbetsträning och praktik ska fungera är det viktigt att det finns ett uppgjort program, där man skiftar avdelningar och provar olika uppgifter. De som är anställda får utveckla sina ledaregenskaper och ta ansvar för praktikanterna. Det blir en arbetsplats i ballans och de märker kunderna. Och för övrig personal är den här gruppen en glädjespridare och inspiratörer.
– Den glädjen och kärleken som kommer in genom dörren varje morgon skulle jag önska att alla fick uppleva, tillägger Paul Dino Larsson. Hur många får en kram när de kommer till jobbet. Glädje och ärliga känslor smittar av sig. Det är fantastiskt!

Samhällsengagemang i all ära – men ett företag ska ju också tjäna pengar. Är det här en belastning eller en tillgång i ett företagsperspektiv?, undrade Christer Granegård i publiken.
– Man ska en stor respekt för pengar. Men det här handlar om mänskliga relationer och kunskap som vi tillför hela personalen, svarade Paul Dino Larsson. Det är klart att jobbet skulle bli gjort även om vi inte hade dessa praktikanter. Men det handlar om att ge dynamik i företaget.


Och hur har medarbetarna reagerat, finns det fördomar?
– När det gäller personalen handlar det om information för att skapa förståelse, svarade Annika Stenström.
– Jag har snarare mötts av nyfikenhet när jag berättar om Aspergers syndrom, tillägger David Nordström. Jag har berättat själv och sedan har det fungerat.


Hur ska då Finsam göra för att få fler arbetsplatser att ta mot praktikanter eller ingå i ett Finsam-projekt?
– Telefonkatalogen! Man ska alltid fråga och det finns ofta personer med stor engagemang kring vår målgrupp. Det är bara att sätta sig ner och ringa, tipsar Ulf Smitterberg, som har goda erfarenheter av kontakten med privata arbetsgivare. Men även kommunala verksamheter fungerar bra, särskilt inom vård och omsorg.


Och vad är en bra praktikplats?
– Det viktiga är att det finns ett bra program och att introduktionen får ta tid, säger Mats Jörhult. Sedan utvecklar vi uppgifterna efter hand.
– Besök oss gärna på Skarphäll eller Ica Maxi så kan vi berätta om våra erfarenheter, tillägger Bosse Bäcklund.

Frukostmötet avslutades med att panelen gavs möjlighet till en kravlös önskelista. Vad kan göras för att samarbetet mellan näringsliv och Finsam ska fungera så bra som möjligt i framtiden?

– Vi behöver stöd till dem som kommer ut på arbetsplatsen. Hjälp att informera om funktionsnedsättningar. (Bosse Bäcklund)
– Att de som kommer ut på arbetsträning får hjälp att ge rätt information och att man är ärlig och öppen med sitt funktionshinder. (Annika Stenström)
– Att fler arbetsgivare tar steget att skapar projekt som tar fram arbetsträningsplatser för dem som har svårt att komma ut på arbetsmarknaden (Carina Gustavsson).
– Större öppenhet och har högt i tak - så att vi blir ännu bättre. (Ulf Smitterberg)
– Att det ska vara lika lätt för dem som har Aspergers eller annan nedsättning att komma in i arbetslivet (David Nordström)
– Att vi kan lyfta fram de goda exemplen. (Mats Jörhult)
– Att vi kan få ta emot fler från daglig verksamhet. Den glädjen och värmen man möts av önskar jag er alla. (Paul Dino Larsson)


Sök