LIVSLINJEN (ESF) Gotlands Folkhögskola

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/1098
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

ESF-projektet Livslinjen

Projektet Livslinjen drivs av Gotlands folkhögskola i Hemse och finansieras av EU:s socialfond Mål 2 Öarna.

PROJEKTET ÄR AVSLUTAT

Samverkanspartners är Försäkringskassan samt Arbetsförmedlingen Visby, Finsam samt de praktikplatser som blir aktuella.

Målgruppen är personer som är långtidssjukskrivna/har sjukersättning, är arbetslösa samt är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser för att förbättra eller uppnå förmåga till förvärvsarbete. Rekryteringen av deltagare sker främst i samarbete med Försäkringskassan, men deltagare kan också anvisas från Arbetsförmedlingen eller Socialtjänsten. Projektet vänder sig till personer i åldern 30-60 år med lättare psykiska besvär, stressrelaterade symptom, depression eller somatiska besvär.

Syftet är att bidra till att deltagarna i målgruppen blir mer delaktiga i samhället, får förhöjd kompetens och stärkt självförtroende. Att utifrån individuella planer finna vägar tillbaka till ett arbetsliv i realistisk omfattning genom att bygga på erfarenheter och kunskap och eventuell validering. Syftet är också att bryta utanförskapet genom att motivera, skapa mod och därefter påbörja utveckling med studier och praktik.

Aktiviteter
Etapp 1: social träning och återskapande av lust genom att jobba med livsfrågor och estetiska metoder/verksamhet, skapa möjligheter att upptäcka nya förhållningssätt. Språk och metoder hämtas från litteratur, drama och andra kulturella arrangemang.
Etapp 2: deltagarna får möjlighet att lära och förnya sina kunskaper genom vanliga skolämnen. Tillsammans med läraren/handledaren görs en bedömning av vilka förstärkningar av kunskaper som behövs och är rimliga.
Etapp 3: deltagarna gör en rimlig framtidsplanering med handledare och berörd myndighet för att påbörja kompletterande utbildning genom validering av tidigare kunskaper eller genom att skapa förutsättningar för arbetspraktik.

Projektet, inklusive planering och rekrytering samt efterarbete, uppföljning och utvärdering, sträcker sig under tiden 2009-05-15—2011-04-30. Kursen Livslinjen pågår under tiden 31 augusti 2009 – 17 december 2010. Deltagare erbjuds även att starta vid ett senare tillfälle, 5 oktober 2009.

Kontaktuppgifter
Projektsamordnare Ingrid Lindner, telefon 073-765 86 62
e-post: ingrid.lindner.gotland@folkbildning.net

Sök