SHIFT (ESF) Gotlands Folkhögskola

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/1099
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

ESF-projektet Shift

Projektet Shift drivs av Gotlands folkhögskola i Hemse och finansieras av EU:s socialfond Mål 2 Öarna.
Målgrupp
Projektet vänder sig i första hand till unga människor, 16-24 år, med lättare neuropsykiatriska funktionshinder som Aspergers syndrom och som står långt från arbetsmarknaden.

Syfte
Syftet är att deltagarna, utifrån sina egna förutsättningar, ska få hjälp till fortsatta studier och/eller arbete och därigenom nå en högre grad av försörjning. För just denna grupp finns få möjligheter idag: man har passerat gymnasieåldern, ofta utan att ha klarat av ett fullständigt gymnasieprogram. Det är svårt att hitta arbete och praktik som fungerar för personer med detta funktionshinder och ofta lider man av för dåligt självförtroende för att klara vidare studier. Det resulterar inte sällan i en passiviserande tillvaro och den onda cirkeln är igång.

Om innehållet
Vårt huvudintresse för projektet är att bidra till att målgruppen, som utgör en betydande andel av dem som står utanför arbetsmarknaden idag, kommer i arbete eller studier och blir delaktiga i samhällsbygget med en förhöjd kompetens och stärkt självförtroende. Projektet genomförs som en utbildning med praktik.

Alla deltagare erbjuds internatboende och så kallad livskunskap blir ett viktigt inslag i utbildningen, allt för att stötta deltagarna på deras väg in i vuxenlivet. För varje deltagare upprättas en individuell utvecklingsplan, en sorts framtidsplanering med viktiga delmål och mål. Utvecklingsplanen revideras under projektets gång.

Projekttid
Själva projekttiden, inklusive planering och rekrytering samt efterarbete, uppföljning och utvärdering, sträcker sig under tiden 2009-05-15—2011-04-30. Kursen Shift pågår under tiden 31 augusti 2009 – 14 maj 2010.

Kontaktuppgifter
Kursledare Johannes Hedlund, tfn 073-765 85 12
e-post: johannes.hedlund.gotland@folkbildning.net

Sök