Fem frågor till Evy Melin

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/Femfrågor/EvyMelin
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Fem frågor till Evy Melin

Evy Melin är en av initiativtagarna till Finsamprojektet Centrum för förberedande arbetsträning. Nu ingår hon i projektets multidisciplinära team.
Berätta om bakgrunden till projektet
Idén till projektet dök upp vid ett möte med arbetsterapeuten Kerstin Lindgren. När vi tittade på våra ärenden hittade vi flera fall där människor hamnade mellan stolarna. Problemet var att varken vi – eller någon annan – hade uppdraget att arbeta med den förberedande arbetsträningen.

Vad hände då?
Här fanns alltså en patientkategori som inte kvalade in någonstans. Sjukskrivningarna förlängdes passivt, utan vare sig möjlighet till förberedande arbetsträning eller arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder.
Det tog ofta stopp när personerna (klienterna) kommit så långt i vården, men ännu inte var redo för Arbetsförmedlingen och att kunna arbeta tio timmar per vecka.

Och det multi-disciplinära teamet?
Vi såg att det behövdes kunskap och samverkan från flera håll, för att ge bästa möjliga förutsättningar. Det behövdes ett forum där vi kunde arbeta över myndighetsgränserna.  
Vi upptäckte också att klienter med längre tids sjukdom hade en diagnos, men att det ofta kunde finnas andra samverkande diagnoser som inte var redovisade.

När vi nu diskuterar enskilda ärenden i teamet har vi den samlade kompetensen på ett ställe*. Vi kan vi ge ett mycket bättre beslutsunderlag, som fungerar hos de olika myndigheterna.

Vad är Försäkringskassans roll i projektet?
I Försäkringskassans uppdrag ingår samordning. Det innebär att se till att det inte blir stopp i vårdkedjan och att människor får den rehabilitering, hjälp och stöd de behöver för att komma tillbaka till arbete.

Vad betyder Finsam i sammanhanget?
Finsam har gjort att samordningsuppdraget är möjligt att genomföra på ett bra sätt – och att vi kan hitta nya vägar. Nu kan vi verkligen utvidga samverkan och samarbetet över gränserna!

Har du någon önskedröm?
Att vårt sätt att arbeta blir det naturliga – och att det även används inledningsvis i sjukfallen. Det ska inte behöva gå flera år innan man får det stöd man behöver.
Tanken med projektet är att de som har svårt att komma tillbaka till arbete ska få hjälpen så snart som möjligt. Önskedrömmen är att projekt blir känt inom hela vården på Gotland, som ett sätt att förebygga längre ohälsa.


*Teamet träffas var fjortonde dag och består av: Marie Johansson (coach), Kerstin Lindgren, arbetsterapeut, Marie Jansson (rehabilteringsläkare), Lasse Söderström (psykiatrin), Ylva Westberg (sjukgymnast), Britt Lohrén (socialtjänsten), Jan-Eric Schill  (arbetsförmedlingen)  – och så Evy Melin från Försäkringskassan. Projektledare är Ronny Larsson.

Sök