September 2010

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/1266
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Tema: Missbruk

Hösten första Finsamfrukost, den 7 september, leddes av Annika Jonsson vid kommunens beroendeenhet. Missbruk, riskbruk och beroende. Var går gränserna? Hur påverkas en arbetsplats när någon dricker för mycket?

Annica Jonsson arbetar vid Alkohol- och drogrådgivningen inom kommunens beroendeenhet.
– Alkohol berör oss alla, inledde hon. Ibland är det lättare för oss att tala om ”dom” som missbrukar.

Alkoholrådgivningen erbjuder rådgivning och stöd till alla som söker sig dit. Det kan vara en person med missbruksbeteende – men nästan lika ofta är det anhöriga, familjemedlemmar eller andra närstående.
Allt är kostnadsfritt, inga journaler förs och den som vill kan vara helt anonym.

Bruk, missbruk, skadligt bruk och beroende

Bruk, riskbruk, skadligt bruk och beroende är de fyra diagnoser som används i samband med alkohol.

Att bruka alkohol är det de flesta vuxna svenskar gör utan att det innebär något bekymmer.

Riskbruk är bruk av alkohol som inte är – men kan bli – skadligt. Det är alkoholvanor som enligt erfarenhet kan leda vidare till missbruk och beroende. Rikskonsumtion är 14 standardglas per vecka för män. För kvinnor är motsvarande nio glas per vecka – oavsett längd och vikt blir promillehalten högre hos kvinnor jämfört med män efter samman mängd alkohol.
Som standardglas räknas här 15 cl vin, 4 cl 40-procentig alkohol eller en flaska starköl.
– Notera att detta här är gränsen för fysisk riskkonsumtion, poängterade Annika Jonsson. När jag är ute och pratar är det många - framför allt kvinnor - som reagerar över mängden. En relation kan ta skada för betydligt mindre än två starköl per dag om det pågår ständigt.

Skadligt bruk av alkohol innebär att man inte fullgör sina uppdrag, man kanske blir tagen av polisen – och att man fortsätter att dricka trots återkommande problem.

Personer som kommit till beroende av alkohol har stark längtan och sug efter drogen. Man har svårighet att kontrollera hur mycket man druckit och man fortsätter att använda alkohol trots skadliga effekter. Man prioriterar alkohol framför andra förpliktelse, man har ökad tolerans och man får typiska abstinenssymtom.

Det dolda beroendet

Den som har utvecklat ett beroende kan inte dricka alkohol. Då är det alltid drogen som styr. Då har något hänt i kroppen som är beståeende. Den som en gång hamnat i beroende kan inte testa alkohol igen. Oavsett hur lång tid som gått kommer personen ofelbart att hamna där man en gång var.

Enligt beräkningar utvecklar cirka 10 procent av den vuxna befolkningen i Sverige ett beroende av alkohol. Det gäller något fler män än kvinnor – men det är bland unga och äldre kvinnor den största ökningen idag. För ungefär 60 procent är beroendet dolt. För 35 procent har drickande på något sätt blivit känt – kanske genom rattonykterhet eller att arbetskamrater eller partner reagerar. Fem procent är de socialt utslagna.

De flesta har jobb

– De allra flesta som utvecklat ett alkoholberoende har alltså ett jobb och finns i arbetslivet.
När det märks på arbetet att en person har alkoholproblem, då har det gått långt. Som arbetskamrat ska man gå till sin chef om man märker att någon har alkoholproblem.

Arbetsledarens uppdrag är att  samtala, kräva förändring, dokumentera och följa upp. om det misslyckad ska man ta hjälp från annat håll för behandling och rådgivning.

Arbetsgivaren har ansvar för att arbetsmiljön är trygg och säker – man ska förebygga ohälsa och olycksfall. Ett sätt är att ha en utarbetad och klar alkoholpolicy. Den kan se olika ut. Den som utarbetats vid Gotlands kommun kan tas som exempel.


Från kunskap till praktik

Ragnar Östermark (Gotlands kommun, Beroendeenheten) berättade också om ”Från Kunskap till praktik” – en utbildning om hur man hanterar missbruk och beroende. Utbildningen arrangeras av Gotlands kommun och Sveriges Kommuner och Landsting och pågår under fyra dagar i september 2010.

– Anledningen till att vi inte har större problem med alkohol i det svenska samhället är att mellan 60 – 70 procent av dem som inser att de har alkoholproblem, klarar av att sluta på egen hand, förklarade han. För de återstående handlar det ofta om problem inom flera områden. Stödet bör ske i samverkan mellan exempelvis sjukvård, socialtjänst och psykiatri.

Detta behandlas i utbildningen som också fortsätter under två dagar i oktober.Frukostmötet var liksom de tidigare välbesökt och fyllde Borgens restaurangavdelning. Finsams samordnande tjänsteman Eva Jupiter konstaterade att månadens ämne, Tema: Missbruk, intresserat många nya besökare

Sök