Oktober 2010

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/1267
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Oktober 2010

Finsams frukostmöte oktober 2010 ägnades projektet Centrum för förberedande arbetsträning. Presentationen gjordes av de två coacherna Maria Johansson och Marie Lundqvist (ovan)
Kerstin Lindgren (till höger) presenterade en intervjustudie med deltagare som genomgått förberedande arbetsträning.

CFA jobbar mot centrum


”Det viktigaste var att ni myndigheter jobbade ihop och att jag fick tid på mig”.


CENTRUM FÖR FÖRBEREDANDE ARBETSTRÄNING, CFA, är Finsam-projektet med det långa namnet. Tonvikten ska läggas på ordet Centrum – ett team som samlar den kunskap och stöd klienten behöver. Det nya är gränsöverskridandet mellan yrken och myndigheter. Gruppen man arbetar för är personer som ännu inte klarar tio timmars arbete per vecka.

– Nytänkandet i projektet är teamet, med läkare, psykolog, arbetsterapeut och sjukgymnast. Där finns också representanter från socialförvaltningen, hälso- och sjukvården, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, berättar Marie Johansson som är arbetsterapeut och coach i projektet.

– Tanken är att våra klienter behöver stöd från många yrkeskategorier. I stället för att skicka klienten mellan myndigheter och förvaltningar samlar vi kompetensen på ett ställe. Det är den organisatoriska delen av projektet. Men det är självklart individen – klienten – det hela handlar om.

CFA riktar sig till personer som behöver förberedande arbetsträning. Målgruppen är personer med neuropsykiatriska diagnoser, psykisk ohälsa och långvarig smärta. Många har lång sjukskrivning bakom sig. De har viss arbetsförmåga, men är osäkra på vad de klarar av – och med vad de kan arbeta. Genom CFA får klienten en coach som ger stöd och hjälp till att ge struktur i vardagen.

– För klienterna handlar det om att få stöd att successivt komma – eller komma tillbaka – till arbete, förklarar Marie. Våra klienter har ofta erfarenhet av arbete, men där det senaste jobbet upplevs som något mycket negativt – ett misslyckande.  Det var kanske då man blev utbränd. Därför är det viktigt att få pröva något nytt. Annars är risken stor att man inte hittar en varaktig lösning.

För en person som på grund av psykisk ohälsa eller långvarig smärta varit borta länge från arbetsmarknaden, är det många pusselbitar som behöver komma på plats.
– Rutiner och struktur är det som får vardagen att rulla på. Om man sover på dagen och är vaken på natten är det en jättestor omställning att gå tillbaka till ett arbete. Då måste vi börja med att se när på dagen det fungerar bäst att arbetsträna.

På arbetsplatsen behövs också rutiner och stöd. En person som ställer höga krav på sig själv och blir stressad, mår bra av att schemalägga arbetstiden.
– Då behövs strategier för att ta det lugnt och känna att det är okej att vara nybörjare. Man måste inte kunna allt på gång. Det behövs tydliga pauser och avgränsade arbetsuppgifter så att energin fördelas jämt. Ett hjälpmedel är att använda mobilen som timer, som påminner när det är dags att ta paus.

– Att fördela energin jämt är viktigt och gäller inte bara under arbetsträningen. Det gäller också i vardagen. Det gäller att ha kraft kvar även när man kommer hem, för det man måste göra där.

Sedan starten har 24 personer inlett förberedande arbetsträning genom CFA.
– Vi har också tagit emot personer där vi ser att de inte är redo ännu. Då ser vi till att de får annan rehabilitering som fungerar, det är en vinst i det också. Vi ska inte sätta någon i arbetsträning som inte klarar av det. Då blir det ett nytt misslyckande som kan vara förödande.

Nio av dem som fått förberedande arbetsträning genom CFA har gått vidare till Arbetsförmedlingen. En har gått tillbaka till sin arbetsplats efter 10 års sjukskrivning.
Ppt-bilderna från presentationen ligger i spalten till höger.
Sök
Presentationsbilder
– Människor kan komma tillbaka till arbetslivet – även efter en lång sjukskrivning, menar Kerstin Lindgren. Men det behövs stöd. Ju större hinder – dess mer stöd behövs. Men det går!