Arbetsgivarring Skarphäll 2

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/1282
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Arbetsgivarring Skarphäll 2

Projektbeskrivning

Observera: Projektet avslutades våren 2010.

Målgrupp: I projektet ges 24 ungdomar möjlighet att pröva sin arbetsförmåga på riktiga arbetsplatser.

Målgruppen är 12 kvinnor och 12 män i åldern 18 – 24 år. Deltagarna står nära arbetsmarknaden men behöver ytterligare rehabiliteringsinsatser i form av anpassad arbetsprövning för att kunna erhålla och behålla ett arbete.  

Syfte: Arbetsgivarring Skarphäll 2 bygger på den den modell som togs fram i samband med tidigare projekt – denna gång med fler deltagare och arbetsgivare.

Målsättningen är att 24 personer ska delta i projektet och utvecklas så att de blir anställningsbara för en tidsbegränsad anställning sommaren 2010 eller tidigare på något av de involverade företagen. Förhoppningen är att arbetsprövningen ska ge deltagarna ökad självkännedom avseende förmåga till arbete och eventuell funktionsnedsättning.

Arbetsgivarring Skarphäll 2 ska stärka deltagarna samt stärka gruppkänslan bland dem. Coachrollen ska utvecklas i förhållande till ordinarie handläggarroll på Arbetsförmedlingen.

Aktiviteter: Tio företag inom Skarphäll City erbjuder 12 personer i två omgångar fasta prövningsplatser. Deltagarna gör tio veckors arbetsprövning på två företag inom Skarphäll City - sammanlagt 20 veckor.

En särskilt riktad kortare arbetsmarknadsutbildning ska genomföras. Utbildningen behandlar kundbemötande och konsumenträtt. Arbetsgivarna tillhandahåller personal för utbildning, handledning samt introduktion.
Den praktiska delen består av 20 timmars introduktion på respektive praktikplats.

Arbetsförmedlingen tillhandahåller en särskild coach som stöttar deltagarna under praktikperioden. På varje arbetsplats finns också en personlig handledare som deltagaren kan vända sig till.

Kontaktuppgifter: 
Christina Westlund

Telefon: 010 - 48 72 691

E-post: christina.x.westlund@arbetsformedlingen.seSök