Arbetsgivarring Skarphäll 1

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/1283
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Arbetsgivarring Skarphäll 1

Projektbeskrivning

Observera: Efter 18 veckor avslutades projektet som planerat den 23 maj 2009.

Målgrupp: I projektet ges sex ungdomar möjlighet att pröva sin arbetsförmåga på riktiga arbetsplatser.

Syfte: Målsättningen är att deltagarna utvecklas så att de ska kunna få sommarjobb 2009 på något av de involverade företagen. Därutöver skall var och en ha fått ökad självkännedom avseende förmåga relaterat till arbete och eventuell funktionsnedsättning.
Projektet har också som mål att arbeta fram en modell för arbetsgivarring där fasta prövningsplatser kan vara en del av utbudet. Avsikten är att hitta en form som även fungerar ur ett ekonomiskt perspektiv. Ett ”ge och ta” i förhållande till arbetsgivaren.


Aktiviteter: Sex företag på Skarphäll city erbjuder sex ungdomar fasta prövningsplatser. Ungdomarna gör sex veckors arbetsprövning på tre av företagen. Arbetsprövningen inleds med en kortare gemensam arbetsmarknadsutbildning inriktad på försäljning och kundrelationer. Arbetsförmedlingen tillhandahåller en särskild coach (25 procent) som stöttar deltagarna under praktikperioden. Arbetsförmedlingen kommer också att erbjuda några kortare utbildningspass till arbetsgivarna när det gäller kunskap om funktionsnedsättningar relaterat till arbete.

Kontaktuppgifter:
Carina Gustavsson, coach
E-post: carina.rm.gustavsson@arbetsformedlingen.se <mailto:carina.rm.gustavsson@arbetsformedlingen.se>

Sök