BÖRJE

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/1284
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

BÖRJE


Målgrupp: Ungdomar 18-24 år som redan är aktuella inom Socialtjänstens olika enheter, främst Stöd och försörjning och Beroendeverkamheten. I mån av plats övriga åldrar och enheter inom IFO.

Syfte: Projektet syftar till att motivera och sysselsätta deltagare för att gå vidare till arbetsträning eller studier - samt på sikt rehabilitera personer som av olika anledningar hamnat långt utanför den vanliga arbetsmarknaden.

Genom att ta vara på deltagarnas intressen och mål ska  tendenser till passivitet och isolering övervinnas.

Aktiviteter: Projektet omfattar 6-8 deltagare. Arbetsträningstiden är tre månader med eventuellt tre månaders förlängning.
Varje deltagare skall ha en strukturerad och tydlig arbetsplan.

Projektet BÖRJE startade januari 2010 och pågår under två år.

Kontakt:Birgitta Nylund, Individ - och familjeomsorgen vid Gotlands kommun

Sök