REDO FÖR ARBETE

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/1287
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

REDO FÖR ARBETE

Förberedande arbetsträning ger möjlighet att komma tillbaka – eller komma in – på arbetsmarknaden – till egen försörjning och självständigt liv.
Förberedande arbetsträning riktar sig till personer som ännu inte klarar tio timmar arbete per vecka.
Kerstin Lindgren har tillsammans med Lena-Carin Carlman skrivit Redo för arbete, en intervjustudie med 19 deltagare som genomgått förberedande arbetsträning.
– Vi frågade helt enkelt hur det gått och vad arbetsträningen lett till, berättar Kerstin Lindgren. Av de 19 personer vi samtalade med hade 18 gått vidare till arbete, studier, arbetssökande eller arbetsträning. Endast en ansökte om ny sjukersättning.

Under de senaste decennierna har olika åtgärder gjorts för att hjälpa personer med långa sjukskrivningar att komma tillbaka till arbete. Samtidigt ställs allt högre krav på dem som arbetar. Arbetsmarknaden förändras, det krävs ny kompetens och den tekniska utvecklingen går snabbt. Det gör det svårt att komma tillbaka till jobb.

– Vi pratar ofta om arbetsförmåga. Det är ett begrepp som har olika definition hos myndigheter och personer. Och det finns såväl psykiska, fysiska som sociala delar i arbetsförmågan.  Det är inte bara att gå till ett jobb. På jobbet måste vi också fungera tillsammans med våra arbetskamrater och kunder. Vi måste klara av själva arbetet.

Strukturerad samverkan är viktig för att förberedande arbetsträning ska ge resultat. Myndigheter, vård och omsorg ska samarbeta. Det är också viktigt med stöd och tidiga insatser.
– Den som varit sjukskriven under lång tid behöver få klarhet i sina egna förmågor och begränsningar – och det är viktigt att ha motivationen och viljan att förändra sitt liv. Men för att det ska fungera måste det också finnas tid. Man måste få känna att man har makt över tempot. Att själv styra över den tid det tar – utan att för den skull känna sig lat.

– Människor kan komma tillbaka till arbetslivet – även efter en lång sjukskrivning, avslutar Kerstin Lindgren. Men det behövs stöd. Ju större hinder – dess mer stöd behövs. Men det går!

Redo för arbete kommer att finnas som pdf på www.finsamgotland.se/centrum
Sök
DOKUMENT