EN INSPIRERANDE ARBETSGRUPP!

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/1288
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen
 

DE JOBBAR MED INSPIRATION

Finsam kompetensgrupp kan nu se tillbaka på tre väl genomförda inspirationsdagar, 13-15 oktober.
Sex föreläsningar med sammantaget nära 1700 lyssnare på Wisby Strand är ett bra resultat.

2010 är första året för Inspiration Finsam. Tidigare har liknande dagar arrangerats för sjukvårdens personal. Nu är inspirationsdagarna ett led i brobyggandet mellan myndigheterna.

De som arbetat med dagarna är FinsamGotlands kompetensgrupp Inger Löfgren (Arbetsförmedlingen) Susanne Röcklinger (Försäkringskassan) Agneta Wahnström, (Socialförvaltningen) Kajsa Lingström (Hälso- och sjukvårdsförvaltningen) – kompletterade med av Eva Jupiter (FinsamGotland).

De sitter i sofforna utanför den stora möteslokalen på Wisby strand och andas ut. De tre välfyllda inspirationsdagarnas avslutades nyss med estradpoeten Emil Jensen.
–  Som det känns nu har det varit jättelyckat, summerar de gemensamt.

Och just då passerar Eva Weber, Folkuniversitetet med orden:
– Jag har varit på väldigt mycket fortbildning i min dar – men detta var det bästa!


Lyckad mix
Temat för årets inspirationsdagar har varit Bemötande och kommunikation. Med sex föreläsare, en estradpoet och klassiska gitarr har dessa ämnen nalkats från olika håll.  Det har givit många goda exempel och glada skratt även då allvarliga frågor avhandlats.
– Mixen har varit bra, säger Inger Löfgren.
– Mycket har varit verklighetsförankrat och användbart var man än är, på jobbet, i kafferummet eller hemma, säger Susanne Röcklinger. Det är det man kommer ihåg och tar med sig.


Välvalda lokaler

Valet av lokaler  har också uppskattats:
- Det är väldigt hedersamma lokaler, säger Inger Löfgren. Folk har kommit fram och sagt att det känns så roligt och lyxigt att få vara på Wisby strand.

Även föreläsarna har varit nöjda. Arrangörernas grundarbete och kontakter har varit gedigna. Föreläsarna har känt sig välkomna och fått tillgång till loger.

Ljud och ljus har fungerat helt utan bekymmer.
– Det är verkligen värt mycket när det finns en ljudtekniker på plats hela tiden. Både att ljudet blir perfekt men också  att kunna koppla bort bekymmer för teknik som så ofta kan krångla.


Samling vid snackisarna
Tanken med Inspirationsdagarna är att de ska vara en mötesplats för alla inom Finsams område.

Men är det inte lätt att man ändå bara kommer att prata med dem man redan känner?
– Där har utställningarna fungerat bra, säger Kajsa Lingström. Finsam projekt och paraplynätverket har haft utställningsskärmar. Där har jag märkt att folk samlas vid skärmarna av intresse, och så börjar man prata med någon som inte jobbar på samma ställe. Det ska vi tänka på, att ha sådan här snackisar.


Kajsa har tidigare arbetat med sjukvårdens inspirationsdagar. Hon noterar att det kom ungefär lika många deltagare nu som tidigare år, fastän fler bjudits in.
– Vi måste nog arbeta lite med marknadsföringen!
– Men jag tro att det kommer att sprida sig som ringarna på vattnet, tillägger Agnetha Wahnström. Den bästa reklam vi kan ha är att de som varit här berättare de goda historierna.


Planerna för nästa års inspirationsdagar är redan igång. Några önskeföreläsare hade förhinder att komma till Visby i år. I november åker gruppen på kompetensmässa i Stockholm. Årets tema, bemötande och kommunikation, innehåller så mycket och är ett arbetsredskap för alla. Det kan återkomma även i nästa års föreläsningar.


Men om ni får önska helt fritt, vad kan då bli bättre till nästa år?
– Att arbetsgivarna ser värdet i att så många som möjligt får gå på Inspirationsdagarna. Det ger mycket tillbaka. Det handlar inte om ovilja från arbetsgivarnas sida. Men på många arbetsplatser måste man plocka in vikarier.
- Att vi verkligen får solklara direktiv att så här ska det vara. Och lite mer arbetstid till oss som arbetar med att organisera det hela skulle också vara bra.

– Visst kunde det ha kommit lite fler. Men det viktiga är ändå att de som varit här är nöjda.