CFA, Centrum för förberedande arbetsträning

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/1300
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

CFA, Centrum för förberedande arbetsträning

Målgrupp: Personer som står nära arbetsmarknaden – men inte står till arbetsmarknadens förfogande – och som har behov av en förberedande arbetsträning. Projektet vänder sig till personer med komplex problematik med tonvikt på psykiska funktionshinder och neuropsykiatriska tillstånd. Projektet omfattar 50 personer.


Syftet är att skapa ett brett samarbete med de aktörer som arbetar med patienter innan de kommer till arbetsförmedlingen. Här ingår också att fastställa vilken funktionsnivå den enskilde befinner sig på. Vad är rimligt och vilka stödinsatser kan behövas för att arbetsträningen ska fungera?


Aktiviteter: Förberedande arbetsträning med bedömning och coachning. Varje enskild deltagare ska ha en beskriven plan för processen. En coach ska stödja och följa den enskilde genom hela arbetsträningsprocessen – samt uppföljning och slutredovisning. Ett multidisciplinärt team gör gemensamma bedömningar.


Kontaktuppgifter:
Marie Johansson
e-post: marie_j.johansson@hsf.gotland.se
Sök