Myndigheter

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/1306
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Myndigheter

 • Arbetsförmedlingen
 • Försäkringskassan

-------------------------------------------------   

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen är Sveriges största förmedlare av arbeten. Vårt uppdrag är att föra samman de som söker personal med dem som söker arbete.

För dig som söker arbete tillhandahåller Arbetsförmedlingen:

 • Stöd att söka arbete.
 • Hjälp med att förbättra ditt arbetssökande.
 • Stöd och vägledning mot arbete/utbildning eller att starta eget företag.
 • Att klargöra individens arbetsförutsättningar och anpassa arbetssituationen.


Det finns särskilda insatser för arbetssökande med funktionsnedsättningar och nedsatt arbetsförmåga, kontakta din arbetsförmedling för mer information.

Arbetsförmedlingen erbjuder stöd åt arbetsgivare vid rekrytering av personal:

 • Arbetsgivaren kan annonsera på hemsidan, samt finna medarbetare i cv-databasen.
 • I samarbete med dig som arbetsgivare anordnar vi rekryteringsträffar.
 • Information om lagar och regler vid nyanställningar, samt eventuellt ekonomiskt stöd.
 • Arbetsgivare kan få en egen kontaktperson som lär känna ditt företags behov.

Kontakt: Arbetsförmedlingen   Gotland   

Besöksadress: Norra Hansegatan 2 A   
Postadress: Box 1184, 621 22 Visby   
växel: 0498-29 24 00 
www.arbetsformedlingen.se 

-------------------------------------------------  

Försäkringskassan

Försäkringskassan ansvarar för en stor del av de offentliga trygghetssystemen. I det uppdraget ingår att utreda, besluta om och betala ut bidrag och ersättningar i socialförsäkringen.

Försäkringskassan är utbetalande myndighet för Pensionsmyndigheten.
I socialförsäkringen ingår försäkringar och bidrag till barnfamiljer, till sjuka och till personer med funktionsnedsättning.

När det gäller sjukskrivna har Försäkringskassan ytterligare ett uppdrag. Vår roll är att samordna alla resurser för att hjälpa den som är sjukskriven att så snabbt som möjligt komma tillbaka till arbetslivet. Det sker i kontakter med den enskilde, med arbetsgivare, med läkare och med Arbetsförmedlingen.

Besök Försäkringskassan på Gotland 

Servicekontoren har olika service

Kontoren erbjuder olika service och tjänster. Innan du besöker oss är det viktigt att du tar reda på vad du kan få hjälp på just det kontoret.
Vissa ärenden kan kräva ett bokat besök. Ring 0771-524 524 så bokar vi in dig om det behövs.


.

Visby Servicekontor
Här träffar du handläggare från Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten som hjälper dig med:

 • Allmän information, blanketter och självbetjäningstjänsterna
 • Fördjupad information om pågående ärenden, skriva ut intyg och bevis med mera.

Till dig som har en personlig handläggare

Den som exempelvis är sjukskriven eller får handikappersättning från Försäkringskassan har en personlig handläggare. Du får då ett direktnummer till handläggaren för att kunna få svar på dina frågor eller boka ett besök.

Besök som bokats med din personliga handläggare kan ibland genomföras i våra lokaler på Bingebygatan 1. Vänta vid entrén om du har ett bokat möte. Din personliga handläggare kommer att hämta dig vid utsatt tid.

.

Självbetjäning – Internet/telefon/mobil
Med våra självbetjäningstjänster kan du snabbt och enkelt utföra dina ärenden när du vill och där du vill.
För en del tjänster krävs  en e-legitimation, men även flera tjänster där du inte behöver det. Du kan använda en dator, din telefon eller din mobil. 

Information om Försäkringskassans självbetjäningstjänster finns på hemsidan: www.forsakringskassan.se
På hemsidan finns också e-tjänsten Mina sidor där du till exempel kan se om din ansökan har kommit in, när dina pengar kommer eller hur mycket det blir.

.

Kundcenter för partner
Försäkringskassans Kundcenter för partner är öppet för arbetsgivare, tandvården, sjukvården, försäkringsbolag, myndigheter med flera. Är du en samarbetspartner till Försäkringskassan och vill ha personlig service ringer du kundcenter för partner.

Kontakt: Försäkringskassan 

Telefon kundtjänst:  0771-524 524
 Telefontid: Måndag-fredag 08-21
 lördag 08-15, söndag 15-21    

.

Visby servicekontor: 
(blanketter, självbetjäning mm, se ovan)
Besöksadress: Artillerigatan 11, Visby
Öppettider: Måndag - fredag  10-16
.

Personlig handläggare:
(Endast bokade besök, se ovan)
Om du ville veta om du har en personlig handläggare och hur denne kan kontaktas: Ring 0771-524 524.
Besöksadress: Bingebygatan 1, Visby (Fd Flextronics)

.

Självbetjäning – Internet/telefon/mobil

Länk till Försäkringskassans självbetjäning 

Länk till "Mina sidor", inloggningssida

.

Kundcenter för parter
Telefon: 0771-17 90 00.
Kundcenter för partner är öppet:
  måndag-onsdag    08.00-16.00   
  torsdag    08.00-18.00   
  fredag    08.00-16.00 


www.forsakringskassan.se


Sök