Näringsliv

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/1309
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Näringsliv

  • ALMI Företagspartner
  • SAMHALL

-------------------------------------------------   

ALMI Företagspartner

ALMI har som uppdrag att främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag, samt stimulera nyföretagandet i syfte att skapa tillväxt och förnyelse i svenskt näringsliv.

ALMI finns i varje län och kan därför anpassa tjänsterna till de regionala förutsättningarna och behoven.

Målsättningen är att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt, att fler livskraftiga företag startas och utvecklas och att fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt.

Kontakt

ALMI Företagspartner Gotland AB
Donners Plats 1, 621 57 Visby
E-post: info.gotland@almi.se
0498- 20 22 00

-------------------------------------------------  

SAMHALL

Samhall ägs av svenska staten och drivs som ett självständigt aktiebolag med ett ägarkrav på att verksamheten ska bedrivas med lönsamhet. Företaget har en ledande roll i Sverige när det gäller utveckling genom arbete för personer med funktionshinder. Samhall finns på 250 orter och har ungefär 22000 anställda.

På Gotland har Samhall verksamhet i Visby och Klintehamn. Här arbetar de anställda antingen internt med tillverkning eller externt med bemannade lösningar. Den som arbetar på samhall arbetar utifrån sina egna förutsättningar och kan ha anpassade uppgifter. I samarbete med Af har man möjlighet att genomföra kortare och längre prövningar av individers arbetsförmåga. 

Rekrytering av anställda med funktionsnedsättning sker via Arbetsförmedlingen. Det är arbetsförmedlingen som avgör om en person är kvalificerad för en anställning i samhall, det krävs både funktionsnedsättning och att personen har nedsatt arbetsförmåga.   

Kontakt
Samhall AB på Gotland ingår i Region Linköping, Tel: 013- 37 33 00


Kontakt
Samhall AB på Gotland
Besöksadresser:
Sotaregatan 3,  621 53 Visby,   0498 – 22 25 50
Cypressgatan 1A, 621 58 Visby, 08 – 553 411 00


www.samhall.se  

Sök