Missbruk

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/1310
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Missbruk

  • Alkohol- och drogrådgivning
  • Arbetsförmedlingen
  • MiniMaria, öppenvård för unga
  • TRYGGVE stödgrupper för barn med missbrukande föräldrar

-------------------------------------------------   

Alkohol- och drogrådgivning

Länk till Region Gotland: Alkohol och drogrådgivning

Om du har problem med alkohol, narkotika, eller spel erbjuder alkohol- och drogrådgivning information, råd och behandlingssamtal.

Det är kostnadsfritt att gå på alkohol- och drogrådgivningen. Du kan vara anonym. Rådgivningen för inga journaler och har tystnadsplikt.

Se även MiniMaria - öppenvårdsmottagning för unga (nedan)

Kontakt  Alkohol- och drogrådgivning
Havderväg 2, Visby      
Telefon: 0498-26 89 58 (reception)

-------------------------------------------------   

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingens rehabiliteringshandläggare har tillgång till ett resursteam med arbetspsykolog, arbetsterapeut, socialkonsulent och rehab-sjuksköterska.

En arbetssocial utredning ska se till personens sociala liv och problem – i förhållande till arbetsförmågan. Med utgångspunkt från utredningen har AF möjlighet att stöjda arbetsgivare med lönebidrag upp till fyra år.

Kontakt:
Besöksadress: Norra Hansegatan 2 A   
Postadress: Box 1184, 621 22 Visby   
växel: 0498-29 24 00 

Se även Finsams frukostmöte den 7 december 2010.  

-------------------------------------------------   

MiniMaria

MiniMarias hemsida

Öppenvårdsmottagning för unga upp till 24 år. Här kan både unga och deras anhöriga få råd och hjälp.

MiniMaria har bred kompetens när det gäller missbruk och psykisk ohälsa. På MiniMaria arbetar sjuksköterska, läkare och behandlare.

Kontakt
Besöksadress: Neptungatan 6
Telefon: 0498-20 46 00
E-post: minimaria@gotland.se

-------------------------------------------------   

TRYGGVE stödgrupper för barn med missbrukande föräldrar

Länk till Region Gotland: Tryggve stödgrupper

TRYGGVE-grupper finns för barn i åldern 8-12 samt för tonåringar.

Tryggve följer olika program med mini-lektioner, berättelser, filmer, lekar, övningar, samtal mm. Innehållet kan beskrivas som pedagogiskt med terapeutiska effekter.

Tryggve Barn- och tonårsgrupper finns för barn i åldern 8-12 år och tonåringar 13 – 19 år som:

  • har föräldrar med missbruk/beroende av alkohol och/eller andra droger
  • har föräldrar med psykisk ohälsa
  • har föräldrar som separerat eller skiljt sig
  • bor i familjehem

Dessutom finns enskilda samtal för barn som bevittnat våld.

Kontakt och information
Tryggve stödgrupper, 0498-26 87 71
mobil: 0704-47 79 87 
E-post:  tryggve@gotland.se

-------------------------------------------------  
 

Sök