Sjukskrivningsmiljarden

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/1312
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Sjukskrivningsmiljarden och folkhälsoarbete

 • Bra Sjukskrivning: Rätt • Aktiv • Säker
 • Fysik aktivitet på recept, FaR
 • Rehabkoordinator
 • Sjukgymnast direkt

Bra sjukskrivning: Rätt • Aktiv • Säker

Webbplatsen Bra Sjukskrivning riktar sig till alla gotlänningar och ska öka kunskapen kring sjukskrivning på Gotland. Webbplatsen ska fungera som en verktygslåda för yrkesverksamma inom vården och en aktuell informationsbank för alla intresserade.

Bra sjukskrivning är en del av vård och behandling. Det är lika viktigt för tillfrisknandet som utskrivning av medicin. Ingen ska behöva vara sjukskriven längre än nödvändigt. Erfarenheter visar att det medför risk för medicinska, sociala och ekonomiska komplikationer för patienten.
För patienten är en bra sjukskrivning: Rätt, Aktiv och Säker.

Länk till Bra Sjukskrivning 

-------------------------------------------------

Fysisk aktivitet på recept: FaR

Länk till Fysisk aktivitet på recept FaR
Fysisk aktivitet på recept är ett utvecklingsarbete mellan primärvården, idrottsföreningar och andra aktörer inom friskvårdsbranschen på Gotland. Ökad fysisk aktivitet är ett målområde i de nationella målen för folkhälsa, men också ett prioriterat område i Region Gotlands Folkhälsopolitiska program.

Fysisk aktivitet på recept skrivs ut som ett komplement till, eller ersättning för läkemedel eller annan behandling. Aktiviteterna utövas mest på egen hand eller i grupp i föreningslivets eller annan friskvårdsaktörs ordinarie verksamhet.
Arbetet med Fysisk aktivitet på Recept, FaR, sker i samverkan med Hälso- och sjukvården på Gotland, Gotlands Idrottsförbunds idrottsföreningar, andra organisationer och företag.

Under 2010 kommer primärvården och mottagningsenheten för sjukgymnaster och arbetsterapeuter att ha FaR-samordnare.

Förskrivare (leg. vårdpersonal) har möjlighet att lämna utfärdat recept till sin FaR- samordnare som vägleder och stödjer motionären till en aktivitet som är lämplig.

Kontakt
Sofia Carlsson, sjukgymnast/projektledare FaR
Telefon: 0498- 20 45 89, 0737 65 86 16

E-post: sofia.carlsson@gotland.se

www.gotland.se/FaR


-------------------------------------------------

Rehabkoordinatorer

ReKo finns på alla vårdcentraler och i MMR-teamet på Gotland. Inom psykiatriska verksamhetsområdet har kuratorerna ett samordnande uppdrag i sjukskrivningsprocessen.

Uppgiften är att ge stöd till patienter som riskerar lång sjukskrivning. Metoden är samordning och kontakt med rehabilitering och myndigheterna (Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och socialtjänst).

Genom att snabbt lotsa patienten till rätt instans och rätt insats, ska risken för långa sjukskrivningar minska.

Kontaktinformation finns här: www.gotland.se/reko

-------------------------------------------------

Sjukgymnastmottagningar - primärvården

För att besöka sjukgymnast behövs bokad tid men ingen remiss.

Sjukgymnasterna tar emot gotlänningar, från 7 år och uppåt, som har problem med rörelse/stödorganen, nervsystemet samt psykisk ohälsa. Sjukgymnasterna behandlar förebyggande och rehabiliterande.

Kontakta sjukgymnastiken för exempelvis:

 • Råd och inspiration till anpassad fysisk aktivitet (FaR)
 • Besvär från muskler och leder t ex ryggskott, nackspärr, diskbråck
 • Rehabilitering efter skador t ex idrottsskador, uppträning efter frakturer och ortopediska operationer
 • Stroke och andra neurologiska sjukdomar
 • Migrän/spänningshuvudvärk, yrsel
 • Stressrelaterade besvär
 • Utprovning av gång- och träningshjälpmedel
 • Smärtlindring

Läs mer här: www.gotland.se/35678

Kontakt

Tidsbokning: 0498-26 85 40
Här finns mottagningar:
Visby, Brömsebroväg 8, Visby
Hemse vårdcentrum, Hagagatan 30, Hemse
Slite vårdcentral, Storgatan 79, Slite
Vårdcentralen Klinte, Donnersgatan 50 b, Klintehamn

 

Pågående projekt:

Stressskolan

"Stresskolan" har blivit namnet på det stressprojekt primärvården på Gotland bedriver. Patienter med utmattningssyndrom erbjuds gruppbehandling som leds av två psykologer från vårdcentralen Visborg.

Projektet fortsätter under 2016.

 
Behandlignsprogrammet pågår under 10 veckor och erbjuds patienter från hela primärvården på Gotland.
I teamet ingår psykolog, fysioterapeut, läkare och levnadsvanesjuksköterska. Syftet är att ge deltagarna olika verktyg för att patienten ska kunna förändra sitt liv. Gruppsamtal med psykolog, basal kroppskännedom och fysisk aktivitet är viktiga delar av programmet.
Läs mer här: www.gotland.se/89360
 

Arbetsterapeut i primärvården

 

Elektroniska läkarintyg

 


 

Sök