ESF- och Leader-projekt mfl

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/1313
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

ESF-och LEADER-projekt m.fl

  • LIVSKRAFT
  • HELA LIVET KRUKMAKARENS HUS
  • RASK på Norrbys
  • Sociala företag för ökad välfärd
  • Social ekonomi för ökad välfärd

Se även www.finsamgotland.se/1271

-------------------------------------------------

HELA LIVET - Krukmakarens hus

Rehabilitering och arbetsträning med fokus på Hela Livet drivs av Frälsningsarmén på Gotland.

Hela Livet, som är en del av Krukmakarens Hus, ger personligt stöd att göra en mjuk nystart för dem som fått motorstopp i livet.

Målgrupp är personer som under en längre tid haft svårt att finna lämpligt arbete/sysselsättning och som önskar en helhetsinriktad rehabilitering och arbetsträning.

Läs mer: www.krukmakarenshus.org/stod-omsorg/rehabilitering/

Kontakt: Lars Björkqvist

Telefon: 0498 - 21 67 43
Besöksadress: Krukmakarens hus, Mellangatan 21 Visby
 
--------------

HELA DU - Krukmakarens hus

Helthetsinriktad och skräddarsydd rehabilitering med fokus på Hela Dig, drivs av Frälsningsarmén på Gotland.

Om man efter svåra livsupplevelser inte haft möjlighet för tillräcklig återhämtning, bearbetning och nyorientering, uppstår ofta nedbrytande konsekvenser på flera nivåer i tillvaron; psykiskt, fysiskt, socialt, ekonomiskt och existentiellt.

Deltagare i Hela Du får skräddarsydda, individuella upplägg med tät personlig handledning.

Hela Du drivs av Frälsningsarmén Visby som projekt under 2016.
Rekrytering av deltagare sker genom vårdgivare inom Region Gotland.

Läs mer: www.krukmakarenshus.org/kh-rehabilitering/hela-du/
 

Kontakt:
Projektledare Ann-Christine Karlsten
Telefon: 0498-21 12 24
Besöksadress: Krukmakarens hus, Mellangatan 21 Visby

-------------------------------------------------

LIVSKRAFT, Gotlands folkhögskola

Livskraft är en kurs som riktar sig till personer vill hitta förändring i sitt liv.

Livskraft ska stärka de enskilda individernas självkänsla och den egna motivationen och tillsammans med deltagarna formulera en realistisk strategi för att nå dit .

Deltagarna ska gå från att vara mottagare av hjälp och stödinsatser till att åter få makt och inflytande över sin egen framtid. Avsikten är att byta fokus och genomföra ett maktskifte.
 
Läs mer: www.gotland.fhsk.se/sv/kurser/livskraft

Kontakt:
Bo Hansen, kursansvarig
Telefon: 0498 - 20 36 53
E-post: bo.hansen@folkbildning.net
Besöksadress: Storgatan 11 Hemse

-------------

ENTER, Gotlands Folkhögskola

Enter riktar sig till gotlänningar (minst 18 år) som har diagnosen Aspergers syndrom eller annan diagnos inom ett högfungerande autismspektratillstånd. Kursen är en del av Allmänna linjen vid Folkhögskolan i Hemse.

Studierna kan pågå mellan 1 och cirka 5 år beroende på skolbakgrund. Enter kan leda fram till behörighet att söka vidare till högskola, yrkeshögskola och andra eftergymnasiala utbildningar.

Läs mer här: www.gotland.fhsk.se/sv/kurser/enter-asperger-syndrom

 
Kontakt:
Lena Jonasson, kursledare
Telefon: 070-326 05 61
E-post: lena.jonasson.gotland@folkbildning.net
Besöksadress: Storgatan 11 Hemse
 

-------------------------------------------------

RASK PÅ NORRBYS

RASK på Norrbys vänder sig till personer som är i behov av rehabilitering, arbetsträning och rekreation. .

Dessa personer tas emot under längre eller kortare tid, som komplement i behandling för att undvika utbrändhet och förkorta sjukskrivning. Den remitterande aktören gör en bedömning om RASK på Norrbys med sina metoder och breda arbetsutbud är det bästa för individen.

Verksamheten bedrivs av Gotlands Museum. Norrbys gård är ett kulturreservat och museigård i Väte socken.

 
Kontakt:
Projektledare Annelie Adolfsson
Telefon: 0498-29 27 02, 070-291 06 04
Läs mer: RASK på Norrbys, Gotlandsmuseum.

-------------------------------------------------

Sök