Intresseorganisationer och föreningar

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/1315
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Intresseorganisationer och föreningar


  • Frälsningsarmén 
  • Röda Korset

-------------------------------------------------

Frälsningsarmén

Frälsningsarmén är ett internationellt kristet trossamfund som kännetecknas av ett starkt socialt engagemang och arbete för dem som har det svårt i samhället.
På Gotland har Frälsningarmén arbetat fram en ”resurspool” av frivilligarbetare med olika profession.

Resurspoolen finns som ett möjligt stöd för den som far illa och hamnar mellan stolarna. För närvarande är det 22 frivilliga arbetare som står till förfogande åt resurspoolen.

Se även under rubriken "ESF- Leader med flera projekt"

Kontakt
Krukmakarens hus, resurspoolen
0498- 2158 90 eller 073- 92 06 413   

-------------------------------------------------

Röda Korset

På Gotland har Röda Korset idag över tvåtusen frivilliga som utför olika uppdrag. Det är helt utifrån egen förmåga och en del ger någon timma per år av sin tid och kunskap, andra gör frivilliginsatser mer eller mindre på heltid.

Det kan vara allt från besöksverksamhet, barngrupper, ha första hjälpenberedskap, ge råd i diskrimineringsfrågor, genomföra punktaktiviteter med underhållning, budskap eller föreläsningar, styrelseuppdrag till vad kanske just du vill!

Webbplats: http://kommun.redcross.se/gotland/

Kontakt
Röda korset, gotland@redcross.se, 0498- 28 83 00
Visby Norra Hanseg 14 (även regionkontor)

Visby -Träffpunkt Gråbo, Gråbotorg 15
Hemse Storgatan 33
Fårösund Kronhagsvägen 31
Slite Storgatan 110 
Klinte Marknadsgatan 3
Lärbro Lindvägen 14

-------------------------------------------------

Sök