Brukarorganisationer

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/1316
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Brukarorganisationer

 • Attention ­– Gotland
 • Autism- och Aspergerförbundet
 • Diabetesförbundet/Gotlands Diabetesförening
 • DHR - Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder
 • FUB, För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning
 • FUNKISAM
 • Handikappförbunden
 • Hjärt- och lungsjukas riksförbund
 • Personskadeförbundet, RTP
 • RBU, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och unga
 • Reumatikerförbundet samt Distrikt Gotland.
 • Riksförbundet för mag- och tarmsjuka
 • Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH
 • STROKE - Strokeförbundet
 • Svenska Dyslexiföreningen
 • Synskadades Riksförbund, SRF
 • Fler länkar

------------------------------------------------- 

Attention ­– Gotland

Attention arbetar för att människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ska bli bemötta med respekt och få det stöd de behöver.

Föreningen verkar också för att utveckla synen att neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)
också kan vara tillgångar!

Attention på Gotland arrangerar öppna föreläsningar, träffpunkter och deltar i olika nätverk för att dela erfarenheter.

Hemsida: www.attention-gotland.se

 
KONTAKT
Telefon: 076-850 10 70
E-post: attention.gotland@gmail.com
 
Ordförande: Thord Lindström tel. 070-953 35 39

-------------------------------------------------

Autism- och Aspergerföreningen

Autism- och Aspergerföreningen arbetar för att skapa bättre villkor för barn, ungdomar och vuxna med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd.

Hemsida: www.autism.se
Hemsida-Gotland: www.autism.se/din_forening

 
KONTAKT
Hillevi Österman
Telefon: 070-24 99 882
E-post: lha.osterman@gmail.com

Ordförande: Tord Löfgren, e-post: tord@hotmail.com

-------------------------------------------------

Diabetesförbundet/Gotlands Diabetesförening

Svenska Diabetesförbundet är en ideell intresseorganisation för människor med diabetes, anhöriga och vårdpersonal.

Diabetes är en av de sjukdomar som växer mest i världen. Sjukdomen går inte att bota, men det går att lära sig att leva med den.

Föbundets vision är att göra livet lite lättare för dem som drabbas. Vi påverkar beslutsfattare och motverkar fördomar. Det sker genom att sprida kunskap till många olika målgrupper, skapa möjligheter för möten och erfarenhetsutbyte och samarbete med Diabetesfonden för att samla in pengar till forskning.

 
Hemsida: www.diabetes.se
Hemsida: Lokalföreningens hemsida
 
KONTAKT:
Jan Frändfors, Rute Valleviksvägen 144, 624 58 Lärbro
Telefon: 0498-22 32 45
E-post: gotland@diabetes.se

Ordförande: Göran Gabrielsson

-------------------------------------------------

DHR- Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder

DHR är en organisation för personer med nedsatt rörelseförmåga. Den centrala organisationen har sitt fokus på riksdag, regering och centrala myndigheter medan distrikten arbetar gentemot sina respektive landsting.
I avdelningarna drivs de intressepolitiska frågorna på kommunal nivå.

Hemsida: www.dhr.se

 
KONTAKT
DHR Gotlands läns distrikt
Telefon: 0498- 21 50 49
Postadress: c/o Mats Wilson
Follingbovägen 33 lgh 1101, 621 43 VISBY
Telefon: 070-845 02 72

------------------------------------------------

FUB - För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv.

Hemsida: www.gotland.fub.se

KONTAKT

Kontaktperson: Mats Johansson
E-post: fubben.gotland@hotmail.com
Tel. 0498-21 21 17

-------------------------------------------------

FUNKISAM -Funktionsnedsatta i samverkan

FUNKISAM är  en intressepolitisk organisation och centrum för föreningar och personer med funktionsnedsättning.

Hemsida: www.hso.se/funkisam

Läs mer om FUNKISAM här

KONTAKT

Ordförande: Roland Sundelin tel. 070-602 82 17
E-post: r.sundelin@telia.com
E-post: funkisam@hotmail.se

-------------------------------------------------

Handikappförbunden

Handikappförbunden är den samlande aktören som på bred bas representerar kvinnor och män med funktionsnedsättning. Vi består av flertalet rikstäckande handikapporganisationer som sammanlagt har en halv miljon medlemmar.

Våra medlemsförbund är bärare av den mest angelägna kunskapen – den egna erfarenheten.

Hemsida: www.handikappforbunden.se 

KONTAKT

Telefon: 08-546 404 00 
E-post: hso@hso.se

-------------------------------------------------

Riksförbundet HjärtLung

Förening som arbetar med att sprida information om hjärta och lunga. Alla lokala föreningar ingår i riksförbundet och arbetar med liknande frågor. Man arrangerar föreläsningar (kost och motion, eftervård, rökavänjning), info-träffar, och sjukhusbesök.

Hemsida Gotland: www.hjart-lung.se/riksforbundet/gotland

Hemsida: www.helahjartat.se

KONTAKT

Telefon: 0498-21 28 38
e-post: info@gotlandslan.hjart-lung.se

------------------------------------------------- 

Personskadeförbundet - RTP

Personskadeförbundet RTP är en medlems-, medborgarrätts- och intresseorganisation. Förkortningen RTP står för rehabilitering, tillgänglighet och påverkan. 

Hemsida Gotland: www.rtp.se/gotland

Hemsida: Personskadeförbundets hemsida
 
KONTAKT
RTP Gotland, telefon: 0498- 21 93 01
 
Vice ordförande:Gabriella Löf
E-post: gabriella.lof@home.se    

-------------------------------------------------

RBU - Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar

I RBU samlas barn och unga med rörelsehinder och deras föräldrar, syskon, och alla andra som vill vara medlemmar.

RBU företräder familjer som har barn och unga med olika typer av rörelsehinder, och i förbundet finns en rad olika diagnoser och diagnosgrupper, bland annat cerebral pares (cp), adhd, ryggmärgsbråck, hydrocefalus, medfödd benskörhet (oi), muskelsjukdomar, Prader-Willis syndrom, kortväxthet, plexus brachialis-skada och flerfunktionshinder.

RBU arbetar aktivt för att förändra attityderna i samhället och skapa bättre förutsättningar för barn med funktionsnedsättningar och deras familjer. Förbundet uppvaktar politiker, driver kampanjer, ger ut rapporter och informationsmaterial, arrangerar kurser och konferenser.

Hemsida: www.gotland.rbu.se

 
KONTAKT
Ordförande: Anna-Karin Eriksson
Telefon: 070-69 19 651
E-post: kajsagunnar@hotmail.com

-------------------------------------------------

Reumatikerförbundet

Reumatikerförbundet driver reumatikernas frågor i samhället genom att informera om de reumatiska sjukdomarna och dess konsekvenser samt påverka beslutsfattare på alla nivåer. Det kan gälla allt från tillgång till rehabilitering, kortare vårdköer till att skapa en arbetsmarknad som passar för reumatiker.

Målsättningen är att skapa en samhällsutveckling som ger alla reumatiker full delaktighet och jämlikhet inom alla samhällsområden. 

Hemsida Gotland: Reumatikerdistrikt Gotland

Hemsida:  Reumatikerförbundet
 
KONTAKT
E-post: reumatiker.gotland@hotmail.se  
 
Ordförande: Göran Löfqvist
Telefon: 0704-97 57 04
E-post: g.lofqvist@tele2.se

-------------------------------------------------

Riksförbundet för mag- och tarmsjuka

Gotlands länsförening av RMT är en förening som verkar för att förbättra villkoren för personer med olika mag- tarmproblem.

Hemsida: www.magotarm.se

KONTAKT:

Endast kontaktformulär – förening  är vilande på Gotland.

-------------------------------------------------

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH

RSMH, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, arbetar för att människor med psykisk ohälsa ska ges goda förutsättningar att komma tillbaka till ett gott liv.

Hemsida: www.rsmhgotland.se

 
KONTAKT
RSMH c/o Barbro Ronsten, Kastanjegatan 16, 621 44 VISBY
 
Ordförande: Barbro Ronsten
Telefon 0703-26 80 42
E-post: barbroronsten@hotmail.com
 
Visby/Kamratringen
Polhemsgatan 29, 621 42 Visby
Telefon: 0498-21 87 56

-------------------------------------------------

STROKE- Riksförbundet och lokalföreningen

Förbundet arbetar bland annat för att alla strokepatienter ska ha tillgång till vård och rehabilitering enligt de Nationella riktlinjerna. Alla oavsett ålder ska ha rätt till vård på strokeenhet och rätt till rehabilitering.

Hemsida: Strokeförbundets hemsida

 
KONTAKT
Ordförande Bo Björkqvist
Telefon: 0498-24 30 26
e-post: bo_bjorkqvist@yahoo.se/

-------------------------------------------------

Svenska Dyslexiföreningen

Föreningen arbetar för att:

 • sprida kunskap och skapa medvetenhet om dyslexi/läs- och skrivsvårigheter
 • omsätta aktuell forskning i pedagogisk verksamhet 

Föreningen ger ut tidningen Dyslexi – aktuellt om läs- och skrivsvårigheter.

Hemsida: www.dyslexiforeningen.se

Kontakt
Telefon: 08-43746239
E-post: kansliet@dyslexiforeningen.se

Ordförande på Gotland: Olle Hammarberg

-------------------------------------------------

Synskadades Riksförbund - SRF

Synskadades Riksförbund arbetar för ett bättre samhälle för synskadade, bland annat juridiskt stöd i frågor som rör synskador. Förbundet ger ut tidningen Perspektiv och har verksamhet för alla åldrar, lägerverksamhet och kursverksamhet.

 
Hemsida: SRF:s hemsida
Hemsida Gotland: www.srfstockholmgotland.se/
 
KONTAKT
Telefon: 0498-27 13 06

Ordförande: Gösta Karlsson 
Telefon: 0498- 21 78 36 eller 0709 -92 00 12  
e-post: g.kzzon@gmail.com 

------------------------------------------------- 

Fler länkar: