Kooperativ

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/1317
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Kooperativ

 • Vad är ett socialt arbetskooperativ?
 • Lövstakooperativet
 • Suderviljan
 • Selene - Kollektivet
 • Coompanion

------------------------------------------------- 

Vad är ett socialt arbetskooperativ?

Sociala arbetskooperativ bildas av personer som på grund av något arbetshinder har svårt att komma ut på arbetsmarknaden.

Kooperativen är sociala företag som kan organiseras på olika sätt, men syftet är alltid att i första hand skapa meningsfulla arbeten för personer som står utanför arbetsmarknaden.

Det samhälleliga stödet är inriktat på individernas behov av handledare, bidrag till utveckling, lokaler, men inte till den regelrätta affärsverksamheten.

Sociala arbetskooperativ är inte vinstdrivande, därför återinvesteras alltid eventuellt överskott för att skapa fler arbeten.

 • Sociala kooperativ bygger på att medlemmarna själva får utveckla och ta ansvar för ett mindre företag.
 • Individer med arbetshandikapp får möjlighet till ett meningsfullt, utvecklande och varaktigt arbete.
 • Sociala kooperativ får inte drivas i vinstsyfte eller konkurrera med annan verksamhet. Kommunallagen ger möjlighet att skapa sysselsättning, inte att driva regelrätt affärsverksamhet.

------------------------------------------------- 

Lövstakooperativet

Lövstakooperativet bildades december 2003 och har idag 13-15 medlemmar/kooperatörer.

Verksamheten utgår från lokaler vid Lövsta landsbygdcentrum i Roma.

Målgruppen är personer med någon form av arbetshinder eller psykisk funktionsnedsättning som riskerar att inte få någon sysselsättning, personer som skulle behöva ingå i en arbetsgemenskap för att kunna rehabiliteras. Den bakomliggande idén är att olika former av funktionshinder kan samordnas om man har rätt handledare och arbetsuppgifter.

Arbetsuppgifter som utförs av Lövstakooperativet:

· Arbetskooperativet har tillgång till ett snickeri där det tillverkas möbler och bänkar.
· Trädgårdsarbeten, t.ex. jordförbättra, räfsa, och klippa gräs.
· Kooperativet gör betongkrukor i olika storlekar.

Kontakt
Lövsta landsbygdcentrum, 622 54 Romakloster
0498- 21 83 74 eller 070- 44 70 028

Läs mer: Länk till Lövstakooperativets hemsida

-------------------------------------------------

Suderviljan

Suderviljan bildades 2003 och har idag 17 medlemmar/kooperatörer.

Verksamheten utgår från Klintehamn där kooperativet har tillgång till fyra växthus. Kooperativet har vanligtvis tre individer som genomför arbetsträning under tre månader. Därefter finns möjlighet till anställning genom lönebidrag eller att bli upptagen i kooperativet.

Arbetsuppgifter som utförs av kollektivet:

 • Odlar och säljer blommor i växthus, samt levererar till kommunala anläggningar.
 • Tillverkar och säljer gravdekorationer, julkransar och blomspaljé-lådor.
 • Kooperativet utför lättare trädgårdsarbeten.

Kontakt
Suderviljan, Donnersgatan 42, Klintehamn
0498- 24 01 89

Läs mer: Länk till Suderviljans hemsida

-------------------------------------------------

Selene - Kollektivet

Selene – Kollektivet är inriktat på behandling av kvinnliga missbrukare. Verksamheten är förlagd i Alva prästgård, ca 3 km från närmaste tätort. Kollektivet har sex platser till förfogande.

Individens behov ligger till grund över behandlingens utformning och tidslängd; då de flesta av klienterna har ett långt missbruk bakom sig rekommenderas behandlingstider på 3-9 månader.

Kontakt
Selene - kollektivet Alva prästgården 321
e-post: selene-kollektivet@telia.com
0498- 48 10 76

------------------------------------------------- 

Coompanion

Coompanion har funnits på Gotland sedan 1997 och ägs lokalt av sina medlemmar som vill verka för ett gemensamt företagande.

Coompanion har under årens lopp gett råd till, informerat och utbildat ett flertal kooperativa företag hela vägen från idé till framgångsrikt företag.

 • Erbjuder kostnadsfri rådgivning till enskilda och grupper, arrangerar föreläsningar och seminarier, bjuder in till inspirerande möten och är ert bollplank och coach.
 • Vill främja företagsamheten hos ungdomar i länet, samt bidra till att bygga nätverk mellan unga och företagare.
 • Bedriver projekt inom olika områden, samt arbetar i nätverk med andra i sin strävan efter lokal och regional utveckling.

Kontakt
Coompanion Gotland Cramérgatan 1, 621 57 Visby
www.coompanion.se/gotland
0498- 20 22 01

-------------------------------------------------

Fler länkar: Sociala företag

www.sofisam.se

www.tillvaxtverket.se

www.skoopi.coop/

www.egenanstallning.nu

-------------------------------------------------

Sök