Utbildning

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/1318
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Utbildning

 • KomVux
 • Folkhögskolan

Gotlands kommun har en samlad utbildningsorganisation för den kommunala gymnasieskolan, Folkhögskolan på Gotland, KomVux, LärCentrum Gotland samt Lövsta landsbygdscentrum, som innefattar gymnasie- och vuxenutbildning samt landsbygdsutveckling.

------------------------------------------------- 

Komvux


 • Grundläggande vuxenutbildning syftar till att ge vuxna sådana kunskaper och färdigheter som de behöver för att delta i samhälls- och arbetsliv.
 • Syftar till att möjliggöra fortsatta studier.
 • Gymnasial vuxenutbildning ska ge vuxna kunskaper & färdigheter som motsvarar den som utbildningen i gymnasieskolan skall ge.
 • SFI syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper i svenska språket.
 • Läs- och skrivarverkstad är till för alla som studerar, arbetar eller är arbetssökande. Man behöver inte anmäla sig i förväg utan är välkommen när man själv vill och kan.

 

Kontakt
Komvux Gotland Gesällgatan 7, Visby, 0498- 26 36 46
www.komvux.gotland.se
Läs- & skrivarverkstaden  0498-20 36 36

 

------------------------------------------------- 
 

Gotlands Folkhögskola

Folkhögskolan är en annorlunda skolform, som tror på att förena teori och praktik och låta olika människor, kulturer, livsvillkor och intresseinriktningar möta varandra.

På Gotland bedrivs utbildningar och kurser i Hemse och Fårösund - båda med möjlighet till internatboende.

Varje folkhögskola bestämmer självständigt över sitt kursutbud och sin profil och är inte bunden till centralt fastställda läroplaner, det nuvarande kursutbudet erbjuder olika alternativ och inriktningar, exempelvis:

Allmänna linjen ger kunskaper för att komma vidare i livet.

 • Baskursen startar på höstterminen och pågår hela läsåret, för den som vill mjukstarta sina studier.
 • Årskurserna 1, 2 och 3 är på vardera ett läsår. Här ingår svenska, engelska och matematik, samhällskunskap, religion, naturkunskap och historia på gymnasienivå.
 • Årskurs 3 med musikinriktning där ämnet musik ingår 6-7 timmar/vecka tillsammans med Musiklinjen.
 • SFI, Svenska för invandrare
 • Enter är en kurs på allmänna linjen, som riktar sig till gotlänningar med diagnosen Aspergers syndrom eller liknade.

Ella Pop och Rocklinje är en musikutbildning med genunsperspketiv för kvinnor och transpersoner som vill utvecklas inom pop-/rockgenren.

FilmCrew (tidigare Film- och TV-produktion) är en 1+1 årig, yrkesförberedande filmutbildning med skarpa produktioner inom olika arbetsområden kring film- och TV-produktion.


Kontakt
Expeditionen, Hemse Storgatan 11, 623 50 Hemse, 0498- 20 36 50
Fårösund Kustparksvägen 6, 624 70 Fårösund, 0498- 20 38 80
E-post: folkhogskolan@gotland.se

Sök