Ohälsa

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/1320
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Ohälsa

 • Vårdcentraler
 • Psykiatriska kliniken
 • Ungdomsmottagningen
 • Paitentnämnden 

-------------------------------------------------  

Vårdcentraler

Länk till Vårdcentralerna på Gotland
Personalen vid vårdcentralerna ger hjälp vid kroppsliga och psykiska besvär. Därifrån kan man också vid behov vägleda vidare till andra specialister. Om vårdcentralen är stängd kontakta sjukvårdsrådgivningen, 1177.
 

Kontakt
Vårdcentraler – Gotlands kommun
Hemse VC, 0498 - 20 46 50
Klinte VC, 0498 - 20 47 62
Roma, 0498 - 20 44 22
Slite, 0498 - 20 45 81
Visby Norr, 0498 - 20 89 31
Wisby söder 0498- 26 89 91 /0498- 26 89 18

 

Övriga vårdcentraler
Hansahälsan, 0498 – 65 60 00
VC Visborg, 0498 – 65 23 00

-------------------------------------------------  

Psykiatriska kliniken

Länk till psykiatriska kliniken


Psykiatriska kliniken är en av specialistklinikerna vid Visby lasarett, med lokaler på Norra Hansegatan och Neptungatan.

OBSERVERA: För att bättre möta framtidens vårdbehov bygger psykiatrin om. Ombyggnationen ska påbörjas i mars 2016 och beräknas vara färdig sommaren 2017. Detta innebär att all verksamhet flyttar till tillfälliga lokaler.

Liksom övriga specialistkliniker är psykiatriska kliniken remissinstans för primärvården, vårdgrannar inom sjukvården, socialtjänsten med flera.

 • Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen (BUP) erbjuder, i nära samverkan med vårdnadshavare, första linjens hälso- och sjukvård samt specialiserad vård till barn och ungdomar, 0 till och med 17 år, med psykisk ohälsa. Alla besök på BUP är avgiftsfria. Läs mer här
 • Den vuxenpsykiatriska öppenvården är indelad i tre team; affektiva teamet, mobila öppenvårdsteamet och neuropsykiatriska teamet. Läs mer här
 • Beroendemottagningen är en specialistvårdsmottagning för vuxna med beroendesjukdomar och missbruksproblematik. Läs mer här
 • Jourmottagningen för vuxna och barn vid akuta behov är tillgänglig dygnet runt och är bemannad med läkare och omvårdnadspersonal. Kvällar och helger nås jourmottagningen via Sjukvårdsrådgivningen, på telefon 1177. Mindre akuta tillstånd hänvisas till primärvården för bedömning, eller till aktuell kontakt på Psykiatriska kliniken om en sådan finns. Läs mer här
 • Psykiatrins heldygnsvård omfattar två vårdavdelningar med sammantaget 15 vårdplatser. Här vårdas patienter enligt Hälso- och sjukvårdslagen och vid behov också enligt Lagen om psykiatrisk tvångsvård. Läs mer här

Kontakt
Psykiatriska kliniken Norra Hansegatan 4, Visby
Kassa/reception,0498- 26 83 10
Jourmottagning,  0498- 26 80 05
Reception BUP, 0498- 26 84 04
E-post: psykvisby@gotland.se

Kontakta alltid din vårdcentral först vid behov av råd om vård. På vårdcentralen finns bland annat distriktsläkare som är expert på att bedöma hela kroppen, medan specialistläkaren inom psykiatrin är expert på psykiatriska sjukdomstillstånd.

-------------------------------------------------  

Ungdomsmottagningen

Länk till ungdomsmottagningen
Ungdomsmottagningen finns till för kille, tjej eller transperson och under 23 år. Personalen har tystnadsplikt och är vana att på ett vardagligt sätt hantera frågor som kan kännas intima.

Kontakta ungdomsmottagningen om du:

 • varit utsatt för sexuella övergrepp eller känt dig hotad/utpressad via nätet.
 • vill prata med en vuxen om något som är viktigt för dig, till  exempel relationer, könsidentitet eller självförtroende.
 • upplever sexuella problem tex. lustproblem, tidig utlösning, erektionssvikt, samlagssmärta.
 • vill ha hjälp med preventivmedel, till exempel kondomer, p-piller eller har frågor kring det.
 • är orolig för graviditet eller könssjukdomar.
 • känner oro för någon i din närhet.
Kontakt
Besöksadress: Ungdomsmottagningen, Brömsebroväg 8, Visby
(skyltat från Norra Hansegatan).
Telefon: 0498- 26 85 84
E-post: um@gotland.se

-------------------------------------------------  

Patientnämnden

Länk till Patientnämnden

Patientnämnden är en opartisk instans du kan vända dig till när du fått problem i kontakterna med hälso- och sjukvården, tandvården och särskilt boende.

Patientnämndens personal och förtroendevalda har tystnadsplikt.
Nämnden har inga disciplinära befogenheter, den utreder, föreslår lösningar och kontakter.

Kontakt
Patientnämndens kansli, 0498- 26 80 62
Telefontid:vardagar mellan 8.00 -12.00

-------------------------------------------------  


Sök