Det handlar om bemötande

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/1343
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Det handlar om bemötande

I samband med Finsams frukostmöte den 1 februari besökte Charlotte Ohlson det gotländska paraplynätverket, för att berätta om bemötandeutbildningar.

2007 hamnade Charlotte Ohlson under en rullande bil. Hon blev förlamad från midjan och nedåt och är rullstolburen. Efter olyckan följde rehabilitering och träning. Nu är Charlotte tillbaka på sin arbetsplats, Almåsa Konferens. Hon har fullföljt sin utbildning till sommelier – och hon föreläser om bemötande av personer med rörelsehinder, utifrån sitt eget perspektiv och egna erfarenheter.


Charlotte Ohlson är som föreläsare knuten till företaget Iris Hadar (se nedan).
– Vi arbetar mycket med samordningsförbund, som FinsamGotland, berättade hon. Då handlar det ofta om neuropsykiatriska diagnoser och de svårigheter det medför. Och hur man arbetar för att lägga upp en verksamhet med dessa personer.

Inget kan ersätta det självupplevda

– Om jag får önska är det att fler få ta del av bemötandeföreläsningar. Att man får möta personerna bakom funktionsnedsättningarna – det tror jag är det absolut viktigaste. Inget kan ersätta det självupplevda när det gäller att lära ut.

Det handlar ofta om rädsla

Charlotte har sett vad föreläsningarna betyder och den stora skillnaden i bemötande före och efter.
– Det handlar ofta om rädsla. Jag önskar verkligen att fler vågar lära sig det här, säger hon.
– Sedan ska man komma ihåg att det inte räcker med bemötande. Arbetsgivaren måste också våga anställa och se potentialen och möjligheterna i det. Och skulle det behövas så finns så mycket hjälpmedel att tillgå nu för tiden.

------------------------------------------------- 

I Paraplynätverket möts FinsamGotlands projekt och projekt som med finansiering från ESF (Europeiska Socialfonden). Nätverket träffas tre gånger per termin och utbyter erfarenheter.

------------------------------------------------- 

Iris Hadar AB vänder sig till myndigheter, organisationer och arbetsgivare med ett behov av att stödja personer med särskilda behov. Man arbetar bland annat med utbildning, utredning och arbetslivsinriktad rehabilitering. Länk till Iris Hadars webbplats.

------------------------------------------------- 

Läs mer om Charlotte Ohlson på bloggen Två systrar
Tillsammans med sin syster skriver hon om livets goda, god mat, härliga barn och så vin så klart.

Sök