LIVSKRAFT (ESF) Gotlands Folkhögskola

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/1365
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

ESF-projektet Livskraft

Projektet Livskraft drivs av Gotlands Folkhögskola i Hemse och finansieras av EU:s socialfond Mål 2 Öarna.

Projekttid 2011-01-17 - 2013-06-30


Målgrupp och syfte: Projektet Livskraft vänder sig till personer som befinner sig utanför arbetsmarknaden och avser att underlätta för dessa personer att bryta utanförskapet och utforma en realistisk plan för vidare utbildning, ökad anställningsbarhet och arbete.

Rekryteringen sker huvudsakligen i kontakt med de samverkanspartners som ansvarar för åtgärd och försörjningsstöd.  

Projektet ska stärka de enskilda individernas självkänsla och den egna motivationen och tillsammans med deltagarna formulera en realistisk strategi för att nå dit .

Deltagarna ska gå från att vara mottagare av hjälp och stödinsatser till att åter få makt och inflytande över sin egen framtid. Avsikten är att byta fokus och genomföra ett maktskifte.


Deltagarna ska utmanas att äga sin egen process. En medveten strategi utifrån ett bemyndigande – empowerment, där tilltron till individens egna inneboende resurser och förmågor är i fokus. Detta förhållningssätt kräver stor tilltro till deltagarnas inneboende förmåga och är utgångspunkten i processen som ska återskapa självrespekt och avsevärt förbättra social förmåga och insikt om det egna ansvaret.

Utförligare projektbeskrivning finns i spalten till höger.

.

Länk till projektets hemsida.


Sök
Projektbeskrivning