JOBHOUSE (ESF) Hansa Utbildning

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/1367
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

ESF-projektet JobHouse

Projektet JobHouse drivs av Hansa Utbildning med finansiering från EU:s socialfond Mål 2 Öarna.

Projektperiod: 2010-11-01 till 2013-04-30


Jobhouse är ett samverkansprojekt på Gotland mellan Hansa Utbildning och Socialförvaltningen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Regionalt samverkar Jobhouse med projektet Crea Diem i Kalmar kommun. 


Målgrupp och mål: Målgruppen består av deltagare som står utanför arbetsmarknaden och som anses prioriterade från respektive förvaltning. Målsättning är att minst 50 procent av deltagarna (240 deltagare under projekttiden,30 månader) skall nå egen försörjning, helt eller delvis.


Jobhouse är aktiviteternas mötesplats, både socialt och kunnskapsmässigt. Där startar deltagaren med en 6-8 veckors grundläggande fas, där en individuell handlingsplan upprättas. Handlingsplanen ligger till grund för nästa fas som innebär att deltagaren går vidare mot utbildning/praktik/jobb.

Länk till Svenska ESF-rådets projektbank; JobHouse

Sök