HITTA RÄTT VÄG FRAMÅT! (ESF) ABF-Pensum

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/1368
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

ESF-projektet
Hitta rätt väg framåt!

Projektet Hitta rätt väg framåt drivs av ABF-Pensum med finansiering från EU:s socialfond Mål 2 Öarna.

Projektperiod: 2011-01-17 till 2013-06-30


Hitta rätt väg framåt är ett samverkansprojekt mellan ABF-Pensum och Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Socialförvaltningen på Gotland.


Målgrupp och syfte: Hitta rätt väg framåt! vänder sig till ungdomar och vuxna (-54 år) som av olika skäl står långt från arbetsmarknaden och är beroende av olika myndigheter för sin försörjning.

Projektet syftar till att minska arbetslöshet och utanförskap, hitta nya möjlighter utan bidrag för i första hand unga, även sjukskrivna och arbetslösa.

Projektets långsiktiga mål är att hitta nya samarbetsformer, i syfte att öka tillgängligheten till studier och/eller arbete.


Aktiviteter: Ett forum i form av ett café färdigställs. Där ska fackliga organisationer, ABF och LO finnas och samverka. Där sak också finnas möjlighet till individuell hjälp/stöd gällande CV och jobbansökan. Samt även möjlighet att diskutera studier och arbetsrelaterade frågor,tillgång till utskrift, kopieriering, fylla i blanketter.


Genom detta vill vi  skapa  en social mötesplats där ingen behöver känna sig diskriminerad eller utanför. Det ska vara en naturlig arena som kommer att drivas vidare efter projektets slut. Det ska också vara en viktig och hjälpande resurs till Arbetsförmedlingen och Komvux Gotland, sett ur ett individperspektiv.

Sök