De vill förfina Finsam

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/1373
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

De vill förfina Finsam

Regionråden Hanna Westerén (S), Brittis Benzler (V) samt Försäkringskassans områdeschef Petra Hallqvist är sedan årsskiftet nya ledamöter i FinsamGotlands styrelse.

Den 14 februari möttes styrelse och beredningsgrupp på Hallfreda konferens i Barlingbo.

FinsamGotland har nu verkat i tre år. I projekt prövas nya arbetsmetoder som ger direkt stöd till individer. Genom projekten hittas också nya vägar till samarbete mellan förvaltningar och myndigheter. Föreläsningar, seminarier och frukostar är mötesplatser som samlar både allmänhet och personal.

– Finsam har kommit väldigt långt på tre år, konstaterar den nya ordföranden, Hanna Westerén. Men det finns fortfarande möjligheter till utveckling och saker som ska falla på plats. Det är spännande att få vara med att förfina Finsam. Ju mer vi samarbetar – dess mer kommer vi att se att vi behöver varandra.

Möjligheter i Finsam

Hanna Westerén och Brittis Benzler representerar regionstyrelsen på Gotland. De är också ordförande i socialnämnden respektive barn- och utbildningsnämnden. Båda är sedan länge engagerade i frågor kopplade till dem som har svag förankring i samhället.

– Jag känner mig jätteladdad inför Finsams projekt på Gotland – både de som är på gång och de som diskuteras för framtiden, säger Hanna Westerén. Genom samverkan ökar möjligheterna enormt när det gäller arbetet kring dem som har svårt att få fäste på arbetsmarknaden.

– Jag ser Finsam som en extra möjlighet, tillägger Brittis Benzler. Jag gillar också jämlikhetstanken i Finsam, att även de som inte har starka företrädare ska få riktiga chanser att komma in i samhällslivet. Vi har verkligen en stenhård arbetsmarknad idag, men de som har starka nätverk klarar sig även i svårigheter.

Petra Hallqvist är områdeschef för Försäkringskassan Visby-Norrköping.
– Jag ser Finsam som ett forum där vi blir mycket bättre tillsammans än vad vi är var och en för sig. När vi förstår och vet mer om varandra kan vi göra vårt jobb bättre - och dessutom mycket mer än vi gör idag.

– Samverkan mellan våra myndigheter och förvaltningar gör också att vi ser brister som vi måste signalera uppåt, tillägger hon. Vi lär oss hur samhället fungerar och det ger kunskap och lärdom att skicka vidare.

Om ni får önska något?

– Att fler arbetsgivare ska våga pröva att ta emot personer med funktionshinder som praktikant eller med lönebidrag, svarar Brittis Benzler, utan någon tvekan.

– Praktikplatser, tillägger Hanna Westerén, lika snabbt. Det är avgörande att det bereds plats både för unga och för dem som står allra längst från arbetsmarknaden.

– Jag önskar att Finsam i framtiden inte ska behövas, utan att vi samverkar i vardagen helt naturligt ändå, avslutar Petra Hallqvist.


Fotnot

Regionråden Hanna Westerén (S) och  Brittis Benzler (V) efterträder PO Jacobsson (C) och Gustaf Hoffsted (M) i FinsamGotlands styrelse.
Petra Hallqvist (Försäkringskassan) ersätter Jerker Sjöberg som gått i pension.

Sök