Nu startar Unga kvinnor!

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/1408
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Nu startar Unga kvinnor!

Nu drar projektet Unga kvinnor igång på allvar. Susanne Johansson (projektledare) och Ola Mårtensson (handledare) är på plats i lokalerna vid Broväg. Målgruppen är unga kvinnor, 18 - 29 år, med svårigheter att klara sin försörjning.

Under våren går mycket tid till att informera och marknadsföra projektet hos primärvården, rehabkoordinatorer och verksamhetschefer – de som kan komma att föreslå deltagare. I mitten på maj ska de första kvinnorna introduceras så att verksamheten är igång även under sommarmånaderna.

Arbetsträning i skarpt läge

Som deltagare kommer de att få arbetsträna i skarpt läge under lång tid – upp till ett och ett halvt år. I projektet ingår också studier och friskvård. Det handlar om kvinnor som har en stor del av vuxenlivet framför sig. Erfarenheter visar att denna grupp riskerar att fastna i långvarigt stöd i socialförsäkringssystemet. Det här är ett sätt att bryta destruktiva mönster.

– Förhoppningen är att  projektet kommer att göra skillnad i kvinnornas liv, säger projektledaren Susanne Johansson. Det ska bli fantastiskt att få följa med dem på den livsresan.

Den extra resursen

Deltagarna kommer att ha fortsatt kontakt med sina handläggare hos Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen eller socialtjänsten.
– Vi och projektet kommer att vara en resurs, förklarar Susanne Johansson. Vi kommer att jobba nära handläggarna – men det är dessa som har huvudansvaret för deltagarna. Vi ska ha gemensamma handlingsplaner och individuella planer som vi hela tiden kan följa upp tillsammans. Både när det går bra och om det mindre bra.

Försörjningen

Det svåraste nöten att knäcka är att det inte finns något givet försörjningsstöd. Deltagarna har ingen egen försörjning och de har inget fotfäste på arbetsmarknaden. Någon kanske bor hemma hos föräldrarna eller en kille. Det kan finnas försörjningsstöd, sjukpenning eller aktivitetsstöd. Det är ersättningar som kan förändras under projektets gång – något som också innebär att handläggarna byts ut.

– Inget kommer att vara givet, konstaterar Susanne och Ola. Det är ur en synvinkel som det ska vara, det är samma regler som gäller för alla. Det finns ingen allmän rätt till ersättning. Samtidigt är ekonomin den springande punkten för att deltagarna ska kunna vara kvar. Det är självklart.

Och om ni, nu i projektets början får önska något?
– Jag tror just samverkan kommer att fungera bra för oss, säger Susanne.  En fördel med Gotland är "litenheten". Här syns det tydligt att alla bitar är viktiga i det stora pusslet.

– Deltagarna ska arbetsträna under projektets gång, det kan bli upp till ett och ett halvt år. Jag har haft ett väldigt bra samarbete med det gotländska näringslivet och arbetsplatser när jag jobbat med projektet På Spåret, berättar Ola. Jag hoppas att jag får nytta av de  erfarenheterna.

LÄNK TILL PROJEKTETS HEMSIDA

---

Susanne Johansson är projektledare/samordnare för Unga kvinnor, men kommer också att jobba mer personlig handledning. Under projekt är hon ledig från sin tjänst som personlig handläggare vid Försäkringskassan.

Ola Mårtensson är handledare. De senaste åren har han varit coach i Finsamprojektet På Spåret. ”Det har varit hur bra som helst. Det bästa jobbet jag haft i hela mitt liv”.

PROJEKTETS ORGANISATION

Projektets styrgrupp har representanter från socialtjänsten, individ- och familjeomsorgen, psykiatrin och primärvården samt Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan på Gotland. Styrgruppen kommer att utse en referensgrupp som ska företrädas av FinsamsGotlands alla parter.


Sök