Maj 2011

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/1411
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Ett frukostmöte med (H)järnkoll

Finsams frukostmöte den 3 maj blev också en del i den rikstäckande kampanjen (H)järnkoll.
Här slogs myter och fördomar sönder,  symboliskt genom sprängda svarta ballonger med texter som ”Depression är ett tecken på svaghet” och ”Psykiskt sjuka kan inte jobba”.

Vårens sista Finsamfrukost fyllde återigen Borgens restaurang i Visby. Sujata Maini och Cecilia Lindfors Lager berättade om den rikstäckande satsningen (H)järnkoll, med uppdraget att förbättra allmänhetens attityder till personer med psykisk ohälsa.

Det finns många fördomar och myter kring psykisk ohälsa. ”Det drabbar inte mig” är en av dem. Samtidigt visade handuppräckning att praktiskt taget alla närvarande kände någon som drabbats av psykisk ohälsa – eller hade egna personliga erfarenheter.


– 74 procent av Sveriges befolkning har själv erfarenhet eller känner någon som lever med psykisk ohälsa, berättade Sujata Maini. En av fyra svenska har själv upplevt psykisk sjukdom. Enligt WHO är detta världens snabbast växande folksjukdom. Trots det är skammen och tystnaden utbredd.

200 ambassadörer

Hjärnkolls uppdrag är att jobba för ett samhälle där det är lika självklart att prata om psykisk ohälsa som cancer eller brutna ben. Alla ska ges möjlighet och plats och själv kunna välja var man vill bo – oavsett funktionsnedsättning.

Till sin hjälp har kampanjen Hjärnkoll 200 utsedda ambassadörer runt om i Sverige. Det är personer med egen erfarenhet att dela med sig av. Cecilia Lindfors Lager är en av dem.

Cecilia Lindfors Lager är förskollärare, utbildad stress- och friskvårdsterapeut, hundägare, slädhundsförare, tonårsmamma och hustru.
– Och så har jag en bipolär läggning, berättar hon. Det betyder ”upp” och ”ner”. Vem känner inte igen sig i det?
Den som möter Cecilia i vardagen märker förmodligen ingenting.
– Men det är ingen som ser mig när jag ligger i sängen hemma och faktiskt inte kan ta mig upp.

Med mormors perspektiv

Cecilia berättar att hon alltid varit öppen med sin läggning. Uppvuxen med sin manodepressiva mormor boende i familjen.
– Hon kallades Tosa Lisa, född 1908 och sedd som galen. Hon fick mig i 60-årspresent och firade det med att sätta en 60 watts lampa med sladd i tårtan, berättar Cecilia kärleksfullt. Hon serverade sina barnabarn varm choklad och bullar högst upp på husets taknock. ”Man ser allt med ett bättre perspektiv här uppifrån sa hon”. Hennes upptåg och tokigheter gjorde att jag blev helt normaliserad.

­ – Jag har alltid varit jag, fortsatte Cecilia Lindfors Lager. 2006 blev jag sjukskriven. Det tog två år för läkare och Försäkringskassan att ställa diagnosen bipolär. Min dom blev sjukskrivning, efter att ha arbetat sedan jag var 10 år. Arbete har varit min drog och där jag hittat min kraft.

Bollades runt

Cecilia bollades runt mellan arbetsplatsen vid kommunen, FK och AF. Samtidigt skulle hon ligga på soffan och äta tabletter.  Sedan 2010 är hon tillbaka på arbetsplatsen och jobbar 50 procent av heltid.

– Jag vet att min historia är min individuella. Jag vet att det finns personer med bipolär läggning som måste ha tabletter för att överleva. Men alla måste också ha en plats att gå till. Alla måste känna sig behövda.

– "Min vita häst" var en handläggare vid Arbetsförmedlingen i Haninge, berättar Cecilia. efter tre års sjukskrivning skulle jag ut på en praktikplats. När de andra diskuterade var jag INTE kunde vara, såg han mina möjligheter och såg var jag KUNDE vara.  Han bröt mot reglerna när jag fick vara på min mans företag fyra timmar per dag.

– Vi är mer lika än olika, avslutade Cecilia. I förskolan gör vi individuella planer för barnen redan för två-åringarna. De följer dem hela livet. Hade man gjort det inom den psykiatriska sjukvården hade vi kommit mycket längre. Jag är inte min bipolära läggning. Jag är Cecilia och en individ!

Stort mörkertal

En av de främsta orsakerna till långstidssjukskrivning är psykiska sjukdomar. Vanliga fördomar är att psykisk ohälsa är ovanligt. Många arbetsgivare tror inte att det förekommer på arbetsplatsen. Mörkertalet är dock mycket stort.

En annan felaktig föreställning är att personer med psykisk ohälsa inte kan arbeta.
– Att ha ett arbete att gå till, att finnas i ett sammanhang är en viktig del i återhämtningen. Det är det kampanjen (H)järkoll vill visa på.

Bra arbetsgivare - aktiva chefer

Arbetsgivaren har bra möjlighet att arbeta på ett bra sätt och stöjda personer med psykisk ohälsa.
Kunskap är viktig för att identifiera varningssignaler. Skriften Handledning vid psykisk ohälsa finns att beställa från (H)järnkolls hemsida (se även spalten till höger).

– Jag har aldrig blivit illa bemött - men jag har inte heller blivit bemött, konstaterar Cecilia Lindfors Lager.


-------------------------------------------------

Om (H)järnkoll

Hjärnkoll är en rikstäckande satsning för att förbättra allmänhetens attityder till personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning.
Kampanjen drivs av Handisam i samarbete med Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa NSPH  och pågår under 2010 och 2011.  

Om Handisam.

Den statliga myndigheten för handikappolitisk samordning. Handisam arbetar med att samordna handikapp-politiken i Sverige. Målet är att skynda på utvecklingen mot ett samhälle där alla kan delta jämlikt oavsett funktionsförmåga.


Bipolär sjukdom/läggning

Psykisk sjukdom innebär - mycket förenklat - att personen i perioder är antingen manisk eller deprimerad.

Sök
SÅ GÖR DU SOM CHEF
Handledning vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen

Innehåll: Hur stödjer jag som chef en anställd som mår dåligt på bästa sätt?
Hur motverkas negativ stress i arbetslaget?
Vilka faktorer främjar psykisk hälsa och välbefinnande?

Det är några av de frågor som aktualiseras i denna handledning för chefer med personalansvar i privat och offentlig tjänst.  
BESTÄLL HÄR

MODERNA CHEFER VÅGAR PRATA OM PSYKISK OHÄLSA
En av fyra lever med psykisk ohälsa. Siffror som manar till eftertanke.
I denna broschyr ger moderna chefer - bland dem länspolischef Carin Götblad - tips om hur du kan agera för psykiskt välbefinnande, minska fördomarna och öka kunskapen på arbetsplatsen. BESTÄLL HÄR