Måndagen den 2 juli

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/1429
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen
 

MÅNDAGEN DEN 2 JULI

ÅTER TILL FINSAMS:s GUIDE TILL ALMEDALSVECKAN

Måndagen den 2 juli talar Miljöpartiets Åsa Romson från Almedalens scen klockan 19.00

8.00- 8.45 Ungdomsarbetslöshet – samverkande myndigheter ger resultat!

Plats: Joda Bar och kök, Skeppsbron
Arrangör: Samordningsförbundet RAR Sörmland, Samordningsförbundet Östra Södertörn, Nationella Nätverket för samordningsförbund (NNS) samt Nationella Rådet.
Sammanfattning:
Ungdomar i behov av stöd kommer ofta i kontakt med flera myndigheter. Hur kan vi underlätta dessa ungdomars väg mot arbete och studier? Motiverande stöd är en fungerande metod! Ett panelsamtal om hur samverkan och samordning kan leda till gemensamt förändrade synsätt i arbetet med ungdomar.

8.00 -9.00 Socialtjänsten ska möta unga online – men är sociala medier rätt forum?

Plats: Högskolan på Gotland, Cramérgatan 3
Arrangör: Fryshuset och Surfa Lugnt
Sammanfattning: Nätverket Surfa Lugnt och Fryshuset bjuder in till debatt om socialtjänstens arbete med unga på nätet. Vilka utmaningar innebär det när det gäller kunskaper om de nya sociala forumen, sekretess, personuppgiftslagen och anmälningsplikten?

8.15- 9.45 Spinn nätet - riv pyramiden

Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan/Strandvägen
Arrangör: Södertälje kommun i samarbete med Södertälje polismästardistrikt
Sammanfattning: Södertälje kommun har tillsammans med polismyndigheten i Stockholms län tagit upp kampen med den organiserade brottsligheten i Södertälje. Genom att spänna fångstnätet och spinna ett allt mer finmaskigt skyddsnät för ungdomar som riskerar sugas in i brott är målet att riva brottspyramiden.

8.30 – 10.00 Hälsa för alla – borde inte det vara självklart?

Plats: Högskolan på Gotland, Cramérgatan 3
Arrangör
: Angereds Närsjukhus, Västra Götalandsregionen
Sammanfattning: Hur motverkas ojämlik hälsa? Och hur kan man göra hälso- och sjukvården välkomnande och begriplig? Hur kan hälso- och sjukvården skapa ett vårdmöte för alla? Det och andra erfarenheter från framväxande Angereds Närsjukhus i nordöstra Göteborg diskuteras på seminariet.

8.30-9.00 Tillgänglighet lönar sig!

Plats: Högskolan på Gotland, Cramérgatan 3
Arrangör: Funktionshinderrörelsen, LIKA UNIKA och HANDIKAPPFÖRBUNDEN i samverkan.
Sammanfattning:
Vilka kostnader och vinster finns med samhällsplanering som inkluderar medborgare med funktionsnedsättning? Funktionshinderrörelsen presenterar en ny rapport med en samhällsekonomisk studie av Dan Andersson, f d chefsekonom på LO. Finns det även samhällsvinster för inkluderande samhällsplanering?

9.00-10.00 Patientjournalen på nätet - en fråga om säkerhet och förtroende

Plats: Patientjournalen på nätet - en fråga om säkerhet och förtroende
Arrangör
: Sveriges läkarförbund
Sammanfattning: Hur bör journaluppgifter på internet kommuniceras mellan läkare och patient för att vara säkert och ge en förtroendefull patient - läkarrelation?

9.00 – 18.00 Crisis, challenges and new visions of the Swedish Welfare Model

Plats: Hansa Utbildning AB, Bredgatan 4
Arrangör: Scandinavian Institute for Policy Studies
Sammanfattning: This international conference will touch upon issues of the Swedish welfare model, its challenges and new vision. Sustainability of the Swedish model which attracted many international communities striving for building better society with equal opportunity will be discussed with invited experts.

9.00 -10.00 Proaktiv hälsostyrning -vad händer med integritet och ansvaret för livsstilen?

Plats: Hamnplan (hyrd gatumark)
Arrangör: Landstinget Gävleborg
Sammanfattning: Proaktiv hälsostyrning handlar om att identifiera och stödja patienter med riskbeteenden. Syftet är att förbättra deras livskvalitet. Konceptet väcker frågor. Ger detta bättre förutsättningar för de äldre i Gävleborg? Och vilka medicinska, tekniska och sekretessmässiga frågor behöver vi hantera?

9.00-17-00 Hej jag är Sällsynt - om vårdens förmåga eller ofömåga att bemöta det sällsynta

Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan/Strandvägen
Arrangör: Riksförbundet Sällsynta diagnoser
Sammanfattning: Möt nio personer med olika sällsynta diagnoser. Bilder och berättelser i en mini-utställning i foajén på konferensanläggningen Wisby strand.

9.30-10.30 Förlegade attityder och brist på mod håller unga kvar i arbetslöshet

Plats: Högskolan på Gotland, Cramérgatan 3
Arrangör: Fryshuset
Sammanfattning: Vi ställer oss frågan vad arbetsgivaren kan/vill/behöver för att våga pröva en ung människa som utifrån rådande normer har det extra tufft att få förtroende och etablera sig på arbetsmarknaden? Hur kan samhället stödja detta på bästa sätt?

9.30-11.00 Det frivilligt sociala arbetets organisering

Plats: Birgers gränd 7
Arrangör: Forum - idéburna organisationer med social inriktning
Sammanfattning: Hur ser riksdagspartierna på det frivilliga arbetet i välfärden? Samtidigt som ideella organisationer rustar sig för framtidens välfärdsinsatser stoppar kommuner den utvecklingen genom att organisera egna frivilliga och överpröva medlemskap i organisationer. Forum släpper studie och frågar partierna

9.30-16.30 Statistikkiosken - Var finns siffrorna alla talar om?

Plats: Donnersgatan/Cramérgatan
Arrangör: Statistiska centralbyrån - SCB
Sammanfattning: Varför behövs statistiken? Vem använder SCB:s siffror? SCB:s statistikservice är på plats för alla Almedalsbesökare. Kl 13.30 svarar vår föreläsare på frågor om förmiddagens seminarium, kl 14.15 kan du diskutera statistik med vår generaldirektör eller få hjälp av vår pressansvarige.

10.00-11.30 Varför är unga utan både jobb och arbetslöshetsförsäkring?

Plats: Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6
Arrangör: Arbetslöshetskassornas Samorganisation, SO
Sammanfattning: Ordförandena i MUF och SSU debatterar om ungdomsarbetslöshet. Irene Wennemo rapporterar om parlamentariska socialförsäkringsutredningen och obligatorisk a-kassa. SO:s utredare Anders Wickander beskriver nuläget i arbetslöshetsförsäkringen.

10.00-12.00 Framtidens näringsliv - hur vill morgondagens beslutsfattare och makthavare att det ska se ut?

Plats: Wisby Strand
Arrangör: Almega, Unionen, DIK, SSR, Sveriges Ingenjörer, Jusek, Civilekonomerna, Naturvetarna
Sammanfattning: Almega, Unionen och sex Saco-förbund vill tillsammans få fram idéer och förslag på hur vi kan hantera förändringar i det nya arbets-och näringslivet. Vi anordnar därför ett seminarium där morgondagens makthavare och beslutsfattare får chansen att diskutera hur de vill att arbetslivet ska se ut.

10.00-12.00 Kan vi visa blåtiror? Att skildra våld mot kvinnor

Plats: Högskolan på Gotland, Cramérgatan 3
Arrangör: Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund (SKR)
Sammanfattning: Cause of Death: Woman, SKR:s journalistiska granskning av det globala våldet mot kvinnor, presenteras och diskuteras. Samtal om utmaningarna gällande etik, säkerhet och att synliggöra strukturer i ett material som bygger på personliga berättelser & närgångna foton. Se projektets DIY-fotoutställning.

10.00-11.00 Stoppar vi ungdomskriminaliteten med tidig insats?

Plats: Kilgränd
Arrangör: Unga KRIS
Sammanfattning: Hur lyckas man få ungdomar mellan 13 och 20 år att sluta med kriminalitet och droger? Unga KRIS har utvecklat metoden Tidig Insats i samarbete med polis, socialtjänst och kriminalvård. Metoden används på sex orter i Sverige. På seminariet presenteras metoden och resultaten.

10.00-12.00 Vilka möjligheter och hinder finns för ökad mångfald och jämställdhet på arbetsplatsen?

Plats: Joda Bar och kök, Skeppsbron
Arrangör: eQuals- mångfald och Jämställdhet
Sammanfattning: Hur kan organisationer initiera och utveckla arbetet för mångfald och jämställdhet? Vilka stereotypa föreställningar finns och märks i rektyteringsprocesser? Vilka möjligheter och utmaningar följer av mångfald på arbetsplatsen? Hur attraheras och rekryteras mångfald? Praktisk workshopdel följer.

10.30 12.00 Vem gör vad och hur jämställda är vi? - Har vi ändrat våra vanor under de senaste decennierna?

Plats: Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34
Arrangör: Statistiska centralbyrån - SCB
Sammanfattning: Under seminariet kommer SCB att presentera resultat från rapporten om den tredje Tidsanvändningsundersökningen som genomfördes i under 2010- 2011 i Sverige. Vad har hänt ur ett jämställdshetsperspektiv sedan den första undersökningen genomfördes 1990? Vilken nytta har vi av undersökningen?

10.30-11.15 Uppdragsstyrning 2.0: Diskussion och debatt om ekonomiska styrmodeller inom vården och omsorgen

Plats: Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34
Arrangör: Health Navigator
Sammanfattning: Diskussion och debatt: Ersättningssystemens utformning och tillämpning inom vård- och omsorgssektorn är avgörande för vilken vårdkvalitet vi kan förvänta oss. Trots detta står ofta andra frågor i fokus när kvalitet debatteras. Varför går utvecklingen på detta område inte snabbare? Vad borde göras?

10.30 -12.00 Diskriminering eller reglering - varför har utlandsfödda så svårt att få jobb i Sverige?

Plats: Clematis, Strandgatan 20
Arrangör: Timbro
Sammanfattning: Skillnaden mellan inrikes föddas och utrikes föddas sysselsättning är större i Sverige än i många andra länder. Varför är det så? Två vanliga förslag till förklaring är diskriminerande arbetsgivare och för hårt reglerad arbetsmarknad. Men hur ligger det egentligen till, och hur ser lösningen ut?

11.00-12.00 Hur formas unga killars manlighet?

Plats: Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34
Arrangör: Fryshuset, Män för jämställdhet, Nationella sekretariatet för genusforskning, Akta huvudet
Sammanfattning: Finns det något samband mellan manlighet och våldsamhet? Är manlighet en social konstruktion eller finns det något mer underliggande? Manlighet tillsammans med jämställdhet är begrepp som förändrats över tiden. Här diskuterar vi relationen mellan manlighet, jämställdhet och våldsamhet i samhället

11.00-12.00 Arbetstidsförkortning - begränsningar och möjligheter

Plats: Högskolan på Gotland, Cramérgatan 3

Arrangör: Högskolan på Gotland avd SWEDESD (Swedish International Centre of Education for Sustainable Development), Gruppen De gröna i EU-parlarmentet, Steg 3
Sammanfattning: Hur länge vi arbetar är en mycket komplex fråga som berör en mängd viktiga samhällsaspekter - sysselsättning, tillväxt, miljö, folkhälsa, konkurrenskraft, teknikutveckling, fritid etc. Genom en rad snabba intervjuer med experter försöker Birger Schlaug skapa en helhetsbild.

11.00-13.00 Klarar du av att balansera på Studielinjen?

Plats: Kårhuset Rindi, Tage Cervins gata 1
Arrangör: Saco Studentråd
Sammanfattning: Kom och gå på vår studielinje! Kan du navigera dig rätt genom studenters krångliga socialförsäkringssystem? Vad händer vid oväntade händelser som sjukdom, föräldraskap och arbetslöshet under studietiden? Klarar du av att ta examen i tid? Kom och diskutera och debattera med Saco Studentråd.

11.00-12.00 Det finns stunder vi kunde varit utan

Plats: Högskolan på Gotland, Cramérgatan 3
Arrangör
: Bräcke Diakoni Utvecklingscentrum Dubbelt Utsatt
Sammanfattning: Vi belyser problematiken att yrkesverksamma inom vård och omsorg allt för ofta fokuserar på kvinnans funktionsnedsättning än på det faktum att hon är utsatt för våld. Kunskap som inte inkluderas i ord. Utbildningar måste kommuner och landsting själva bistå med, då behövs konkreta utbildningsverktyg.

11.30-13.00 Med unga som murbräcka - högerns strategier för fler låglönejobb

Plats: Restaurang Hamnplan 5
Arrangör: Tiden Magasin
Sammanfattning: Utifrån temat Makten över arbetet diskuterar Tiden hur förslag om sänkta ungdomslöner tillsammans med sjunkande organisationsgrad bland löntagarna skapar en allt mer osäker arbetsmarknad. Vad kan arbetarrörelsen göra för att återigen skapa trygga jobb och locka fler unga till facket?

11.45-12.30 Hur långt ska samordningen gå inom eHälsa?

Plats: Mellangatan 18
Arrangör: Center för eHälsa i samverkan, CeHis
Sammanfattning: Denna debatt fokuserar på samspelet med staten och vårdens arbetssätt. Debatten tar också upp diskussioner om konsekvenser av en allt mer ökad samordning. Det väcker en del farhågor utöver de självklara fördelarna. Tanken är att, i diskussionen, lägga lite mer fokus på farhågorna.

12.00-13.15 Hur kan vårdens finansiering förändras så att alla får den behandling de behöver?

Plats: Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6
Arrangör: Forum för Health Policy
Sammanfattning: Den svenska sjukvårdsbudgeten är organiserad i silos. Ur perspektivet styrning är det begripligt och för att ha kontroll är det praktiskt. Men ur ett individuellt perspektiv kan det leda helt fel. Möt två patienter som fått lida i onödan och som kostat samhället stora pengar.

12.00-13.00 Behandling av psykisk ohälsa – en klassfråga!

Plats: Kårhuset Rindi, Tage Cervins gata 1
Arrangör: Akademikerförbundet SSR
Sammanfattning: Den psykiska ohälsan ökar dramatiskt. Trots att det är väl känt att psykoterapi har god effekt erbjuder inte den offentliga vården psykoterapi regelmässigt. Psykoterapi är idag en plånboksfråga!

12.00-13.00 När vården blir mer lik industrins sätt att leda och styra – vad händer med den politiska processen?

Plats: Hamnplan (hyrd gatumark)
Arrangör: Landstinget Gävleborg
Sammanfattning: På tre år har Landstinget Gävleborg med samma bemanning ökat utförda operationer med över 20 procent. Detta genom att kopiera industrins sätt att styra och leda sin produktion. Hur påverkas den politiska styrningen när hälso- och sjukvården blir lik industrins sätt att jobba? Det tänker vi debattera.

12.00-17.00 Vad händer vid uppsägningar i kommuner och landsting?

Plats: Hamnplan (hyrd gatumark)
Arrangör: Omställningsfonden
Sammanfattning: Sedan årsskiftet har 1,1 miljoner anställda inom kommuner och landsting sin egen omställningsorganisation, Omställningsfonden. Hur gör man bra omställning för uppsagda? Vilka yrkesgrupper har vi hittills mött?

12.00 – 13.00 Varför får danskar bättre vård än svenskar? Vem tar kontroll över introduktionen av nya läkemedel?

Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan/Strandvägen
Arrangör: LIFe-time.se, LIF - de forskande läkemedelsföretagen
Sammanfattning: Klockan tickar för Sverige som spetsland för medicinsk innovation. Användningen av nya läkemedel är rekordlågt. Dessutom minskar de kliniska prövningarna. Medan svenska patienter får vänta allt längre har Danmark valt en modell för nationellt införande som gör att de får bättre vård än svenskarna.

12.10-13.45 Hur kan EU:s miljoner sänka ungdomsarbetslösheten?

Plats: Krukmakarens hus, Frälsningsarmen, Mellangatan 21
Arrangör: Temagruppen Unga i arbetslivet / Europeiska Socialfonden
Sammanfattning: Rundabordsamtalkring frågan: Hur vi kan rusta unga och arbetsgivare så att fler vägar in i arbetslivet skapas? Samtalet blir underlag för formuleringen av och inriktningen på Sveriges prioriteringar under nästa programperiod för Europeiska Socialfonden.

12.30-13.30 Relativ inkludering i skolan - från avståndstagare till aktiv deltagare

Plats: Högskolan på Gotland, Cramérgatan 3
Arrangör: Fryshuset
Sammanfattning: Hur kan vi arbeta för att låta skolelever med Aspergers syndrom hitta tillhörighet utifrån sina egna förutsättningar?

13.00-13.50 Har vi råd att säga nej till fler "händer" inom vården?

Plats: Gotlands Museum, Strandgatan 14
Arrangör: IT&Telekomföretagen och IDG
Sammanfattning: Framtidens välfärdssamhälle kräver stora resurser – kan IT-teknik, s.k. välfärdsteknologi, användas för att förbättra, effektivisera och komplettera den mänskliga handen inom vården?

13.00-14.00 Varför är det viktigt att investera i invandrarkvinnor?

Plats: Donnerska huset, Donnersplats
Arrangör: Almi Företagspartner och IFS
Sammanfattning: Hur får vi fler kvinnor med utländsk bakgrund att våga starta och driva företag i Sverige? Vilken typ av hjälp finns det? Näringsdepartementet har tilldelat Almi Företagspartner ett fyrårigt uppdrag där man försöker få fler kvinnor med utländsk bakgrund att starta och utveckla företag i Sverige.

13.00-17.30 Ojämställdhetens pris

Plats: St:a Katarina kyrkoruin, Klosterlängan
Arrangör: Nationella sekretariatet för genusforskning och Jämställ.nu
Sammanfattning: Vad kostar ojämställdheten? Under en eftermiddag diskuterar politiker, forskare och praktiker hur bristen på jämställdhet tar sig uttryck i skola och arbetsliv. Vilket blir priset i form av fler sjukskrivningar och ökad psykisk ohälsa, men även i pengar?

13.00-14.00 Vågar du utmana dina fördomar?

Plats: Almedalen
Arrangör: Branschorganisationen Genusföretagarna
Sammanfattning: Hur värderar du människor du möter? Behandlar du alla människor lika, eller är några mer/mindre värda, i så fall vilka och varför? Alla har vi fördomar! Vilka har du? Hur kan vi jobba för mer rymliga och tillåtande normer? Kom och utmana dina fördomar i en workshop med diskussion och dramaövningar.

13.00-13.45 Hur får vi en skola med tilltro?

Plats: Tage Cervins gata 3
Arrangör: Skolinspektionen
Sammanfattning:
Skolinspektionen granskar varje år närmare 2000 skolor. I den aktuella regeringsrapporten ”En skola med tilltro lyfter alla elever” presenteras erfarenheterna från 2011. Det finns mycket att göra på såväl skol- som huvudmannanivå för att uppnå bättre resultat. Hur når vi dit?

13.00-14.00 Välfärden nästa arena för den svenska offentlig-privata framgångssagan?

Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan/Strandvägen
Arrangör: Svenskt Näringsliv, Almega, Vårdföretagarna, Friskolornas Riksförbund
Sammanfattning: Att värna och utveckla kvaliteten i välfärden är ett gemensamt intresse. Näringslivet tar därför initiativet i välfärdsdebatten med projektet ”Stärk kvaliteten i välfärdssektorn”.

13.15-14.15 Att kunna välja arbetsförmedling när man blir arbetslös

Plats: Specksrum 3
Arrangör: Work for you AB
Sammanfattning: Arbetsmarknadsdepartementet gav år 2007 Arbetsförmedlingen i uppdrag att utnyttja privata utförare i sin verksamhet och år 2010 utvidgade riksdagen Lagen om valfrihet att också gälla arbetsförmedling, när Arbetsförmedlingen så önskar. Vad har hänt, hur har det gått, vad händer framåt?

13.30-14.30 Varför ratar arbetsgivarna invandrade akademiker?

Plats: Kårhuset Rindi, Tage Cervins gata
Arrangör: Jusek
Sammanfattning: Varför är det så svårt och vem bär ansvaret för att invandrade akademiker inte får kvalificerade jobb i Sverige? Kom på debatt om den bortglömda arbetskraften Sverige skulle tjäna på.

13.30-15.00 Diagnos - hjälp eller stjälp?

Plats: Högskolan på Gotland, Cramérgatan 3
Arrangör: Autism- och Aspergerförbundet
Sammanfattning: Är en tidig diagnos ett sätt att få rätt stöd och bättre förutsättningar eller får eleven en stämpel som innebär stigmatisering?

13.30-14.30 Gemensamma lösningar- en utmaning för rättvis vård

Plats: Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6
Arrangör: Sveriges Kommmuner och Landsting (SKL)
Sammanfattning: Hälso- och sjukvården har ett lagstadgat ansvar att erbjuda en likvärdig vård till alla och oavsett var i landet man bor. Men olika studier och rapporter visar att vården inte alltid lever upp till detta mål. Hur ska vi förstå mekanismerna bakom skillnader i vården?

13.30-14.30 Gäller inte arbetslinjen personer med rörelsehinder?

Plats: Högskolan på Gotland, Cramérgatan 3
Arrangör: Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU
Sammanfattning: Arbetslinjen har dominerat agendan under flera år nu, men fortfarande står alldeles för många personer med rörelsehinder utan arbete eller annan meningsfull sysselsättning. Arbetsmarknadsfrågor Det handlar om rätten att få bidra efter sin förmåga och att få tillhöra en gemenskap. Hur uppnås detta?

13.45 -15.00 Hur matchas de unga och jobben?

Plats: Björkanderska, Skeppsbron
Arrangör: Eniro och Unionen
Sammanfattning: Debatten har på senare tid präglats av bristen på jobb för ungdomar. Skräckscenarier om en förlorad generation har målats upp. Samtidigt finns det tusentals jobb som aldrig tillsätts. Beror problemet inte bara på att det finns för lite jobb utan även på brister i matchning och kompetensutveckling?

14.00-14.45 Rätt information på rätt ställe för rätt vård genom involverade patienter och integrerade lösningar

Plats: Gotlands Museum, Strandgatan 14
Arrangör: Tieto
Sammanfattning: Det är inte längre en fråga om IT kan bli en del av framtidens effektiva vård och omsorg, det är en fråga om hur! Den involverade medborgaren kommer att vara en integrerad del av framtidens vårdkedja. Framtidens vård och omsorg kräver satsningar på nya, effektiva och användarvänliga lösningar.

14.00-15.30 En annan bild av Sverige

Plats: Församlingshuset Domkyrkan, Norra Kyrkogatan 4
Arrangör: Svenska kyrkan, (H)järnkoll, Nsph och Sensus
Sammanfattning: Samtalen till ”jourhavande präst” på 112 har ökat med över 30% sedan 2008. Många samtal kommer från människor som lever i utsatthet och ensamhet som beror på psykisk ohälsa, åldrande och social misär. Varför har det blivit så? Är det ett sådant samhälle vi vill ha? Vad kan vi göra för att förändra?

14.00-15.30 Dags att avskaffa Samhall? Vad ska vi ha istället?

Plats: Science Park, Strandgatan 1
Arrangör: SVN
Sammanfattning: Hur vill vi att ett samhälle ska se ut egentligen? Ska det vara tio år i utanförskap innan man kommer till Samhall, hur tar vi vara på de resurser som finns? Vad gör företagen? Finns det alternativa lösningar? Politikerna och arbetsmarknadens parter, står de handfallna?

14.00-15.00 Världens bästa skitskola: Vart är vi på väg?

Plats: Kalas Mat & Catering, Skeppsbron 8
Arrangör: Lärarnas Riksförbund och UR
Sammanfattning: Hur står det till med likvärdigheten i den svenska skolan? Har alla elever samma chans till utbildning och kunskap i dagens skola? Natanael Derwinger, från UR:s ”Världens bästa skitskola?” leder en het skoldebatt där kampen handlar om elevernas chans till en likvärdig utbildning.

14.45-15.30 Från innovation till vårdens och omsorgens vardag

Plats: Mellangatan 18
Arrangör: Center för eHälsa i samverkan, CeHis
Sammanfattning: eHälsa ger stora möjligheter att utveckla vården och ge patienten möjlighet till större delaktighet. Nya, innovativa lösningar utvecklas och kommer vården till del. Denna debatt kommer att diskutera förutsättningar för hur nya lösningar kan komma till användning och ge avsedd nytta.

15.00-16.30 Kan jag få hjälp? Psykisk ohälsa bland barn och unga

Plats: Tage Cervins gata 3
Arrangör: BRIS Barnens Rätt I Samhället
Sammanfattning: Barn och unga med psykisk ohälsa har ofta mycket svårt att få stöd och vård. Vad krävs av samhället för att de ska få den hjälp de har rätt till? Och vad blir konsekvenserna om vård och stöd uteblir?

15.00-16.00 Hur kan vårdgarantin göras rättvisare?

Plats: Kårhuset Rindi, Tage Cervins gata 1
Arrangör: Sveriges läkarförbund
Sammanfattning: Vårdgarantin måste förbättras så att patienterna får snabbare diagnos och en mer individanpassad behandling. Hur kan vårdgarantin göras bättre för att undvika undanträngningar, öka patienternas makt och effektivisera vården?

15.00 -15.45 Vem tar ansvaret för den personliga integriteten inom vård och omsorg?

Plats: Gotlands Museum, Strandgatan 14
Arrangör: McAfee
Sammanfattning: Vem tar ansvaret? Vården effektiviserar sin verksamhet genom olika IT stöd. Bristen av integration skapar nya utmaningar för beställare, beslutsfattare och användare. I kombination med lagar och förordningar kan detta leda till misstag som kan få stora konsekvenser för den personliga integriteten.

15.00-16.00 Varför vänta? Arbetslöshetsförsäkringen måste göras bra nu!

Plats: Restaurang Hamnplan 5
Arrangör: LO
Sammanfattning: Arbetslöshetsförsäkringen är dålig. Bara 13 procent av löntagarna kan räkna med 80 procents a-kasseersättning om arbetslösheten slår till. Allt färre får dessutom ersättning. Med politisk vilja skulle vi inom kort kunna ha en bra arbetslöshetsförsäkring. På seminariet diskuteras hur den borde se ut.

15.00-16.00 Jobb till världens unga? En global affär!

Plats: Donnersgatan/Cramérgatan
Arrangör: Sida, Scania, Arbetsförmedlingen m.fl
Sammanfattning: 2011 diskuterade ett gäng i Almedalen hur näringsliv och bistånd kan samverka för att minska ungdomsarbetslösheten och tillgodose behovet av arbetskraft i tillväxtmarknader. Nu är frågan i den politiska hetluften. Vad hände efter mötet? Nu diskuterar vi vidare. Denna gång inför öppen ridå.

16.00-17.00 eHälsa - bojsänke eller flytväst?

Plats: Hamnplan (hyrd gatumark)
Arrangör: Landstinget Gävleborg
Sammanfattning: eHälso-området har vuxit från en gräsrotsaktivitet till en nationell angelägenhet. Vi försöker ena och standardisera en vildvuxen flora av system och vill ha något som bara fungerar. Men gör vi det på rätt sätt? Ett seminarium om svårigheter och möjligheter med nationellt eHälsoarbete.

16.00-17.30 Hur kan annorlunda bli en tillgång? Att funka med funktionshinder

Plats: Science Park,Strandgatan 1
Arrangör: SVN
Sammanfattning: Särbegåvningar och funktionshindrade beskrivs ofta som en problemgrupp på arbetsmarknaden. Men med andra perspektiv kan problem bli till framgångsfaktor i företag och organisationer. Vi lyfter exempel och samtalar kring hur varje organisation, oavsett storlek, kan göra annorlunda till en resurs.

16.00-17.00 52 447 hemtjänsttimmar eller IT-drift i egen regi?

Plats: Fartyg i Visby hamn, Teaterskeppet
Arrangör: Logica
Sammanfattning: Kommunerna i Sverige lägger ofta ut ”kärnverksamhet” som äldreomsorg och förskola på externa utförare. Administration och IT behåller man däremot ofta i egen regi. Är IT-verksamhet något som Sveriges kommuner ska ägna tid åt?

16.00-16.30 Varför tar ni oss inte på allvar? Ungdomars perspektiv på framtiden.

Plats: Silon, Holmen, Visby hamn (Internationella torget)
Arrangör: Internationella torget
Sammanfattning: Det Globala talet handlar om delaktighet, arbetslöshet, arbete, utbildning, hållbar utveckling, solidaritet, kommunikationer - viktigt både lokalt och globalt.

16.30-17.15 Ordning och reda i journalerna - behöver vi ha det? Hur kan vi få till det?

Plats: Mellangatan 18
Arrangör: Center för eHälsa i samverkan, CeHis
Sammanfattning: Resonerande samtal kring ordning och reda i journalen: syften, ansvar, erfarenheter. Professionens och patienters behov belyses av patientföreträdare och representanter för läkare och sjuksköterskor i landstings- och kommunal hälso- och sjukvård.


Sök