Onsdagen den 4 juli

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/1433
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen
 

Onsdagen den 4 juli

ÅTER TILL FINSAMS:s GUIDE TILL ALMEDALSVECKAN

Onsdagen den 4 juli talar Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt från Almedalens scen klockan 19.00

8.00-8.45 Arbetsförmåga, delaktighet och att bli sedd – här handlar det om förutsättningar!

Plats: Joda Bar och kök, Skeppsbron
Arrangör: Samordningsförbundet Östra Södertörn, Samordningsförbundet Bjuv, Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg, Nationella Nätverket för samordningsförbund (NNS) och Nationella Rådet.
Sammanfattning: Hur hittar vi nya vägar och metoder som leder till jobb, för personer med NPF och liknande funktionsnedsättningar? Målgruppernas styrkor och svagheter skiljer sig åt, gemensamt är den krympande arbetsmarknaden. Samverkan är en framgångsfaktor men också kommunikation mellan myndigheter och individ.

8.00 -10.00 Först och sist i vårdkedjan – Apotekens roll i samhället

Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan/Strandvägen
Arrangör: Sveriges Apoteksförening
Sammanfattning: Apoteken är, med över 280 000 besökare om dagen, den länk i vårdkedjan som träffar flest patienter. Frågan som kommer att ställas på sin spets under seminariet är: Vilken roll ska apoteken ha i samhället och i svensk hälso- och sjukvård?

8.00-10.00 Sjukvård i världsklass - är Sverige redo att satsa?

Plats: S:t Hansgatan 9
Arrangör: Dagens Medicin och Telia
Sammanfattning: Svenska sjukvårdspolitiker siktar högt med stolta paroller om att skapa en sjukvård i världsklass. Ambitionsnivån är på topp land och rike kring, och juvelen i kronan ska bli Nya Karolinska. Men vad är världsklass och är politikerna redo att göra de satsningar som krävs för att nå dit?

8.00-9.30 Jag vill operera mitt knä i Tyskland! - Om gränslös(t) god vård

Plats: Hästgatan 1
Arrangör: Norrbottens läns landsting och Region Skåne
Sammanfattning: Ansvar då utlandsvård går fel - svensk patientförsäkring gäller endast i Sverige? Ökad patientrörlighet - bättre möjlighet för forsknings- och utbildningssamarbete? Ökar spridningen av antibiotikaresistens med ökad patientrörlighet? Kommer landstingen att klara ev. ökade kostnader för utlandsvård?

8.00-9.00 Idéburna organisationer och vinstdrivande koncerner – får alla plats i välfärdssektorn?

Plats: Café Amalia, Hästgatan 3
Arrangör: Famna
Sammanfattning: Vilken betydelse har vård och omsorg i den framtida välfärden? Famna, riksorganisationen för vård och social omsorg utan vinstsyfte, presenterar i samarbete med Ratio, näringslivets forskningsinstitut, en aktuell rapport om ideella organisationer som utförare av tjänster i välfärdssamhället.

8.30-9.00 Kvinnor med självskadebeteende vårdas inom rättspsykiatrin - hur har det kunnat bli så?

Plats: Kårhuset Rindi, Tage Cervins gata 1
Arrangör: Sveriges läkarförbund och Natur & Kultur
Sammanfattning: Unga kvinnor med svårt självskadebeteende spärras in på rättspsykiatriska kliniker tillsammans med män dömda för mord eller våldtäkt. De isoleras och tvingas t.ex. bära tvångshandskar. Hur har det kunnat bli så? Och hur ska psykiatrin förändras? Samtalet utgår från boken "Slutstation rättspsyk".

8.30 – 10.00 Halvera arbetslösheten - men hur?

Plats: Restaurang Hamnplan 5
Arrangör: Akademikerförbundet SSR och IF Metall
Sammanfattning: Hur kan vi halvera arbetslösheten? Den kvardröjande arbetslösheten är efter finanskrisen högre än någonsin. Bara IF Metall har över 30.000 långtidsarbetslösa medlemmar. Akademikerförbundet SSR som organiserar arbetsförmedlarna möter problemen varje dag i sitt arbete.

8.30-9.30 Ungdomsarbetslösheten – en fråga för det civila samhället?

Plats: Metodistkyrkan, Adelsgatan 43
Arrangör: Hela Människan i samarbete med Studieförbundet Bilda
Sammanfattning: Ungdomsarbetslösheten i Sverige ligger över snittet i Europa. I januari i år uppgick den till 22.4 procent (SCB). Konsekvensen blir ett utanförskap som lätt permanentas för livet. Är det en fråga som enbart kan lösas av det offentliga samhället? Kan och ska det civila samhället bidra?

8.30 – 10.00 Anställningsbarhet eller bildning – finns en motsättning?

Plats: Högskolan på Gotland, Cramérgatan 3
Arrangör: Uppsala universitet och Högskolan på Gotland
Sammanfattning: Behöver Sverige människor med breda perspektiv som kan bidra i samhällsdebatten? Vilket ansvar har universiteten för att ge studenterna förutsättningar för att vidga perspektiven? Och vad förväntar sig arbetsgivarna av sina nya medarbetare?

8.30-9.15 Mördarbakterier - vilka torpeder skall du leja?

Plats: Mellangatan 18
Arrangör: Center för eHälsa i samverkan, CeHis
Sammanfattning: Infektioner och svårigheter att behandla dessa ställer till problem på våra sjukhus och vårdinrättningar. Sverige har tagit fram en världsunik lösning för att tackla problemen. Debatten tar upp hur ledning och politiker kan använda sig av resultaten för att förbättra vården.

9.00 -10-15 Vem bär ansvar för hälsan - individen, arbetsgivaren eller politiken?

Plats: Almedalens bed & breakfast, Tage Cervins gata 3b
Arrangör: Skandia
Sammanfattning: Sjukdom och ohälsa utgör en fortsatt stor framtidsutmaning för Sverige. Både mänskligt och ekonomiskt. Vad kännetecknar ett samhälle som bättre möjliggör för människor att leva friska och hälsosamma liv? I privat- och arbetslivet? Och vems är ansvaret – individens, arbetsgivarens eller politikens?

9.00-10.30 Ger ökad patientmakt förbättrad hälsa och minskade kostnader?

Plats: Best Western Strand Hotel, Strandgatan
Arrangör: Vinnvård
Sammanfattning: Forskningsprogrammet Vinnvård presenterar forskningsresultat på förbättrad hälsa och minskade kostnader inom vård och omsorg. Patienter, forskare och politiker diskuterar tillsammans hur ökad delaktighet kan förbättra och effektivisera vården ytterligare.

9.00 -10.00 Sanning eller konka - om kommuner, landsting och politiker

Plats: Donnerska huset, Donnersplats
Arrangör: Sveriges Kommmuner och Landsting (SKL)
Sammanfattning: Det finns många myter om den kommunala sektorn och dess verksamheter. I vissa fall är de felaktiga, i andra fall en förenkling av verkligheten. Vad gäller egentligen? Det diskuteras på ett frukostseminarium som blandar humor och allvar.

9.00 – 10.30 Individ, samhälle och läs- och skrivsvårigheter

Plats: Högskolan på Gotland, Cramérgatan 3
Arrangör: Dyslexiförbundet FMLS, Svenska Dyslexiföreningen och Svenska Dyslexistiftelsen
Sammanfattning: Hur ser läget ut i samhälle och skola beträffande läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. En övergripande genomgång av två experter följt av frågestund. Detta är ett första inslag i en heldag om dyslexi. Följande pass handlar om teknik och hjälpmedel, situationen i skolan, forskningsläget och ABC om D.

9.00-10.15 Hjälpa eller stjälpa - finns god tvångsvård?

Plats: Almedalens Hotell, Strandvägen 8
Arrangör: Socialstyrelsen
Sammanfattning: Närmare 3000 personer tvångsvårdas varje dag. Det är en svår balansgång att ge god vård under tvång utan att kränka. Trots det är tvångsvård ibland nödvändigt. Hur skapar vi rätt förutsättningar för god vård under tvång? När är det nödvändigt och när blir det bara en kränkning?

9.30-16.30 Statistikkiosken - Var finns siffrorna alla talar om?

Plats: Donnersgatan/Cramérgatan
Arrangör: Statistiska centralbyrån - SCB
Sammanfattning: Varför behövs statistiken? Vem använder SCB:s siffror? SCB:s statistikservice är på plats för alla Almedalsbesökare. Kl 13.30 svarar vår föreläsare på frågor om förmiddagens seminarium, kl 14.15 kan du diskutera statistik med vår generaldirektör eller få hjälp av vår pressansvarige.

10.00-11.00 Alternativet till att ge upp-det är att klara sig! Familjehemsplacerade barn och ungas möjligheter!

Plats: Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6
Arrangör: Forum för Familjevård, FfF
Sammanfattning: En av de viktigaste frågorna inom familjehemsvården är hur man ska kunna stärka de placerade barnens och ungdomarnas självkänsla, självtillit och framtidstro. Seminariet fokuserar på denna fråga. Delta i diskussionen tillsammans med Cecilia Sjölander från Barnombudsmannen och riksdagspolitiker.

10.00-11.30 Full sysselsättning. Ekonomiskt seminarium.

Plats: Restaurang Hamnplan 5
Arrangör: LO
Sammanfattning: LOs ekonomiska seminarium. Sverige har inte haft full sysselsättning sedan 1990-talskrisen. Full sysselsättning är arbetarrörelsens grundläggande uppgift. Vilka specifika problem måste lösas om alla ska få och kunna arbeta?

10.00-11.30 Varför undersöker SCB det civila samhället?

Plats: Statistiska centralbyrån - SCB
Arrangör: Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34
Sammanfattning: SCB har fått i uppdrag av regeringen att ta fram statistik om det civila samhället. Under seminariet kommer bla Nyamko Sabuni, statsråd med ansvar för frågor om det civila samhället, Utbildningsdep. att berätta om varför SCB har fått det här uppdraget och hur regeringen använder statistiken

10.00-11.30 Utan körkort inget jobb

Plats: Högskolan på Gotland, Cramérgatan 3
Arrangör: BILSweden & Motorbranschens Riksförbund
Sammanfattning: Körkort är den viktigaste kompetensen vid sidan av högre utbildning när man ska söka jobb. Trots detta fortsätter trenden med allt färre unga som har körkort. Handlar det om ungdomars frivilliga prioriteringar eller om grupper i utanförskap i stort behov av nycklar till arbetsmarknaden?

10.00-10.45 Hur får vi en säkrare vård med en gemensam läkemedelslista

Plats: Mellangatan 18
Arrangör: Center för eHälsa i samverkan, CeHis
Sammanfattning: Vid årsskiftet driftsätts NOD. Hur kan läkare, sjuksköterska och farmaceut använda databasen för en säkrare läkemedelsanvändning?

10.30 -11.30 Nuläget på arbetsmarknaden

Plats: Hamngatan 3, 2 tr
Arrangör: TRR Trygghetsrådet
Sammanfattning: Det senaste om läget på arbetsmarknaden för privatanställda tjänstemän kombineras med samtal och debatt. Hur är läget för privatanställda tjänstemän? Ökar andelen uppsagda tjänstemän eller ser det ljust ut för hösten? TRRs färska arbetsmarknadsstatistik för första halvåret presenteras.

10.30 -12.00 Så får vi sjukförsäkringen att friskna till. Om ett individperspektiv som gick förlorat.

Plats: Restaurang Hamnplan 5
Arrangör: LO-TCO Rättsskydd
Sammanfattning: En majoritet i riksdagen drev tidigare igenom en återgång till ”normalt förekommande arbete”. Hur kan vi istället skapa ett realistiskt individ- och arbetsmarknadsbegrepp i sjukförsäkringen? LO-TCO Rättsskydd presenterar en rapport följt av ett samtal med inbjudna politiker.

11.00-12.30 Hur ska svenska företag klara kompetensförsörjningen? Är arbetskraftsinvandring lösningen?

Plats: Clematis, Strandgatan 20
Arrangör: Svenskt Näringsliv
Sammanfattning: Det råder stor brist på kompetenta medarbetare med teknisk och naturvetenskaplig utbildning. Andra arbeten är, trots hög arbetslöshet, svårt att rekrytera till i Sverige. Hur ser processen ut vid rekrytering från länder utanför EU och vilka behov har de svenska företagen?

11.00-12.00 Olika – orättvist eller drivkraft för förbättring?

Plats: Donnerska huset, Donnersplats
Arrangör: Sveriges Kommmuner och Landsting (SKL)
Sammanfattning: Är det alltid ett problem med skillnader? Eller är skillnaderna istället en nödvändig förutsättning för förändring och förbättring? Med utgångspunkt från en analys av SKL:s Öppna Jämförelserapporter diskuteras om olika är orättvist och vad skillnader kan leda till.

11.00-12.30 Ny teknik - hjälpmedel eller stjälpmedel vid dyslexi?

Plats: Högskolan på Gotland, Cramérgatan 3
Arrangör: Dyslexiförbundet FMLS och Svenska Dyslexiföreningen
Sammanfattning: IT och IT-tjänster kan både hjälpa och stjälpa. Varför är hjälpmedel vid dyslexi så bra - är inte det fusk? Vilka hjälpmedel finns? Hur skall vi få med alla på IT-tåget? 1,5 miljoner står utanför, många av dessa har funktionsnedsättningar.

11.00-13.00 Klarar du av att balansera på studielinjen?

Plats: Kårhuset Rindi, Tage Cervins gata 1
Arrangör: Saco Studentråd
Sammanfattning: Kan du navigera dig rätt genom studenters krångliga socialförsäkringssystem? Vad händer vid oväntade händelser som sjukdom, föräldraskap och arbetslöshet under studietiden? Klarar du av att ta examen i tid? Kom och diskutera och debattera med Saco Studentråd.

11.00-12.00 Patienterna ingen vill ha

Plats: Högskolan på Gotland, Cramérgatan 3
Arrangör: Bräcke Diakoni
Sammanfattning: I vårt samhälle där attityderna gentemot psykiskt sjuka hårdnar söker samtidigt allt fler människor hjälp för psykiska problem. Efter förändringar inom psykiatrin ska de tas emot av primärvården men finns kompetens, resurser och viljan där? Hur kan vi förbättra mottagandet av dessa patienter?

11.00 -12.30 Vågar man gå till doktorn? Fortbildning eller söka på nätet?

Plats: Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6
Arrangör: Pfizer AB
Sammanfattning: Är det dags för kompetensrevision även för läkare? Går fortbildningen i takt med den medicinska utvecklingen? Det handlar om att hela tiden ha möjlighet att ta till sig ny kunskap så att bästa behandlingen kan ges och undvika att utsätta patienten för onödiga risker.

11.45 -12.45 Hur väljer vi omsorg efter kvalitet om ingen mäter den?

Plats: Vårdföretagarna, Vårdförbundet och Äldrecentrum
Arrangör: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan/Strandvägen
Sammanfattning: Äldre vill själva ha möjlighet att välja äldreomsorg och det valet underlättas om det finns bra information tillgänglig om alternativen. Men vad är kvalitet och hur väljer man omsorg efter kvalitet om ingen mäter den? Och vad värdesätter de äldre när det verkligen kommer till kritan?

12.00-13.30 Forskningsscen 2012 - Vård i världsklass kräver forskning i världsklass

Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan/Strandvägen
Arrangör: Reformklubben
Sammanfattning: atientnära forskning som hävstång för att skapa världens bästa vård. Tre inspirerande talare inleder ett samtal där du är inbjuden att delta för att finna framtidens lösningar för den svenska life science-forsningen. Är vården redo att på allvar se patienter som experter på sin sjukdom?

12.00-13.30 Ett jobb om dagen – så tar det 18 månader istället för sju år att få ett jobb

Plats: Wallers Terrass, Wallers Plats 2
Arrangör: ManpowerGroup Sverige
Sammanfattning: Hur kan framgångsrikt samarbete mellan kommun och näringsliv kan bryta utanförskap och kapa kompetensbrist? Södertäljes kommunalråd Boel Godner, Cecilia Ståhl, VD för Manpower Telge Jobbstart, Lotta Blomgren, jobbcoach Afamia Assia kompetensförmedlare och Göran Hellström, VD Vita Tjänster berättar.

12.00-13.15 Vad krävs för vinnande samverkan mellan studenter och näringslivet?

Plats: Björkanderska, Skeppsbron
Arrangör: Stockholms Akademiska Forum
Sammanfattning: Hur kan studenter vid universitet och högskolor bidra till att utveckla ny kunskap i samverkan med näringslivet? Deltagare från högskola, politik, näringsliv och studenter diskuterar hur kreativa samarbeten kan bidra till att öka innovationstakten.

12.15-13.00 Gränslös vård – vård nära dig oavsett var du är

Plats: Mellangatan 18
Arrangör: Center för eHälsa i samverkan, CeHis i samarbete med Norrbottens läns landsting och Vårdförbundet
Sammanfattning: Framtidens sjukvård är redan möjlig. Jag kan exempelvis skypa med mina barn på andra sidan jordklotet, men när jag söker kontakt med vården får jag inget svar. Vad är problemet?

12.30-13.45 Otrygga jobb = en stressfaktor för alla?

Plats: Restaurang Hamnplan 5
Arrangör: Handelsanställdas förbund
Sammanfattning: Allt fler företag inom tjänstesektorn drar ner på sin ordinarie personal och plockar i stället in visstidsanställda. Vad innebär det för vår arbetsmiljö? Hur mår de som hela tiden står stand by, redo att hoppa in, och hur mår de fast anställda? Fack, arbetsgivare och experter diskuterar.

12.30 – 13.30 Är du anställningsbar, lille vän? Om ungdomsarbetslösheten och ungas förväntningar på framtiden

Plats: Hästgatan 4, 2 trappor
Arrangör: Lernia Utbildning och Bemanning
Sammanfattning: Lernia bjuder in till ett seminarium där Quattroporte presenterar en ny undersökning om ungdomars syn på sig själva, sin utbildning och sin framtida arbetsmarknad. Därefter följer en politisk diskussion om möjliga lösningar på ungdomsarbetslösheten.

13.00-14.30 Vårdval 2.0 – Jämlik vård eller patientfälla?

Plats: Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34
Arrangör: BiogenIdec och Neurologiskt handikappades riskförbund
Sammanfattning: Vårdvalet har inneburit ett paradigmskifte i hur svensk sjukvård styrs. Hur påverkas neurologivården? Planen för vårdval för specialistvården: Roger Molin, nationell vårdvalssamordnare. Är patienterna och vården redo? Kent Andersson, NHR och Martin Gunnarsson ordförande Svenska Neurologiföreningen.

13.00 -14.30 Särintresse, skumrasksektor eller välfärdens vagga? Om ungdomarnas bild av näringslivet

Plats: Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5
Arrangör: Västsvenska Handelskammaren
Sammanfattning: Västsvenska Handelskammaren har frågat nära 4 200 gymnasieungdomar hur de ser på näringslivet. Under seminariet presenteras undersökningen. Tillsammans med en panel diskuterar vi sedan vad som formar ungas bild av näringslivet och vilka framtida konsekvenser bilden kan få för samhällsutvecklingen.

13.00-14.00 Socialt ansvar – mycket mer än du tror

Plats: Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6
Arrangör: Ernst & Young
Sammanfattning: Fokus på hållbarhet, socialt ansvar och mångfald har funnits länge. Men oftast har dessa områden behandlats var för sig. Genom att istället se dessa som en helhet skapas en dynamik som även kan ha stor betydelse för jobbintegration, ekonomisk utveckling och kostnadseffektivisering.

13.00-14.00 Vem ska göra jobbet? Om unga och välfärdsjobben

Plats: Donnerska huset, Donnersplats
Arrangör: Sveriges Kommmuner och Landsting (SKL)
Sammanfattning: Innan 2020 behöver välfärdssektorn rekrytera mer än 400 000 nya medarbetare. SKL har frågat ungdomar om deras förväntningar och farhågor inför yrkeslivet och deras bild av välfärdsjobben. På seminariet diskuteras vad som krävs för att locka unga till välfärdsjobben.

13.00-14.30 Hur kan arbetsgivare tjäna pengar på bättre arbetsmiljö och tillgänglighet?

Plats: Donnerska huset, Donnersplats
Arrangör: Europeiska Socialfondens Processtöd Tillgänglighet
Sammanfattning: Nödvändigt för några, bra för alla. Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige. Genom arbetsmiljöarbete kan tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning på en arbetsplats förbättras systematiskt. Det gynnar alla anställda och företagets lönsamhet.

13.00 -14.30 Innovationer i offentlig verksamhet är avgörande för framtidens välfärd - hur får vi dem att hända?

Plats: Kinbergs Plats 3
Arrangör: Innovationsrådet
Sammanfattning: Är det möjligt att göra människor mer nöjda med offentlig verksamhet samtidigt som arbetsglädjen ökar och kostnaderna minskar? Vad innebär innovationer i offentlig verksamhet? Klarar vi välfärden utan innovationer? Innovationsrådet presenterar sitt uppdrag och arbete följt av ett panelsamtal.

13.15-15.00 Sociala medier i sjukvårdens tjänst

Plats: Gamla Masters, Södra Kyrkogatan 10
Arrangör: Södersjukhuset AB
Sammanfattning: Framtidens vård ger möjligheter att möta patienterna på nya plattformar. Att vara aktiv i sociala medier leder till en öppenhet och bättre kommunikation. Varje minut görs det 700 000 Facebook-inlägg och 100 000 Twitter-inlägg. Dags för den svenska vården att fundera på saken?

13.30 – 14.30 Är jämställda löner ett hot mot svenska modellen?

Plats: Kårhuset Rindi, Tage Cervins gata 1
Arrangör: Akademikerförbundet SSR och Diskrimineringsombudsmannen
Sammanfattning: Är jämställda löner hot ett mot svenska modellen? - "Alla" vill dit, men hur och när?

13.30-15.00 Mammor till missbrukare - ett seminarium om drabbade anhöriga

Plats: Björkanderska, Skeppsbron
Arrangör: Reckitt Benckiser Pharmaceuticals
Sammanfattning: Varje år kastas ett stort antal av de sjukaste ur programmen för läkemedelsassisterad behandling trots att vi vet att dödligheten är mer än 20 gånger högre i denna grupp. Flera dödsfall har inträffat. På detta seminarium möter vi tre drabbade mammor i ett samtal med narkomanvårdsläkaren Johan Kakko.

13.30 -15.00 Må bra med läkemedel!

Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan/Strandvägen
Arrangör: Apoteket
Sammanfattning: Vi har länge haft fokus på bristande läkemedelsanvändning, biverkningar och höga kostnader som följd. En gemensam läkemedelslista är på gång. Men räcker det för att människor ska må bra med läkemedel? Vad får vi för stöd i vardagen för att lyckas?

14.00-15.00 Ensam men hoppfull - hur tar vi vara på drivkraften hos ensamkommande flyktingbarn?

Plats: Högskolan på Gotland, Cramérgatan 3
Arrangör: Fryshuset, Barnrättsbyrån
Sammanfattning: Varje år kommer det sedan några år tillbaka runt 2400 ensamkommande flyktingbarn till Sverige. De flesta har ett uppdrag och ses som ett hopp för dem som blev kvar. Målmedvetet och med en stark vilja tar de risker och trotsar hinder för att ta sig hit. Hur tar vi vara på denna drivkraft?

14.00-16.00 Är interdisciplinära team en lösning för den integrerade människans behov?

Plats: Hamnplan 1
Arrangör: Birgitta Berg Wikander
Sammanfattning: Hur ser helhetssynen på vården ut? När forskningen gjort framsteg och vi vet mer och mer om både diagnos och behandling, varför gör samhället då mindre och mindre? Psykosomatik i praktiken i tiden diskuteras tillsammans med en interdisciplinär grupp, läkare, psykolog, psykoterapeut, sjukgymnast.

14.00-16.30 Öppnar sociala företag dörren till arbetslivet?

Plats: Nunnegränd 4
Arrangör: Temagruppen för Entreprenörskap & Företagande, Europeiska Socialfonden och Tillväxtverket
Sammanfattning: Vilken betydelse har sociala företag för att skapa arbete och tillväxt? Vad kan kommunpolitiker göra för att underlätta för sociala företag i sin kommun? Hur får vi myndigheter och andra aktörer att se företagande som en metod att ta sig från långtidsarbetslöshet?

14.00-14.45 Hur många funktionshindrade känner du?

Plats: Donners Plats (hyrd gatumark)
Arrangör: Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU
Sammanfattning: RBU bjuder in till ett samtal om attityder och hur samhället förhåller sig till personer med funktionsnedsättning. Utmanande frågeställningar och funderingar.

14.00 -14.45 Samma namn på samma läkemedel – hur svårt kan det vara med generisk förskrivning?

Plats: Mellangatan 18
Arrangör: Center för eHälsa i samverkan, CeHis
Sammanfattning: Efter en mångårig debatt tycks det nu råda konsensus om fördelarna med generisk förskrivning. Hur kan nationella IT-stöd underlätta övergången? Hur lång tid tar det att utveckla ett fungerande substansregister? Paneldebatt om för- och nackdelar med generisk förskrivning med fokus på eHälsa.

14.30 -15.30 Vilka är framtidens utmaningar för idéburen vård och social omsorg?

Plats: Nunnegränd 4
Arrangör: Famna, Arbetsgivaralliansen, Arbetsgivarföreningen KFO
Sammanfattning: Vilka är framtidens utmaningar för den idéburna vården och sociala omsorgen? Vad bidrar de värdegrundade organisationerna med i utvecklingen av den svenska välfärden? Och vad innebär verklig mångfald för såväl utförare som patienter/klienter? Dessa frågor lyfts upp och diskuteras.

14.30-16.00 Ska staten ge upp arbetsmarknadspolitiken?

Plats: Länsstyrelsens trädgård, Strandgatan 1
Arrangör: Fackförbundet ST
Sammanfattning: - Vem ska rusta Simon och Emma för det första jobbet? - Hur ska företagen få hjälp att hitta fler och nya medarbetare? - Vilket ansvar ska staten och arbetsmarknadens parter ta för att bekämpa arbetslösheten i framtiden? - Hur ser fack, arbetsgivare och politik på framtidens Arbetsförmedling?

14.30 – 16.00 Måste man flytta för att lyckas?

Plats: Packhuskällaren
Arrangör: Sparbankernas Riksförbund
Sammanfattning: Tre av fyra ungdomar kan tänka sig att bli företagare – betydligt färre blir det. Framgångsrika företag och företagare är en förutsättning för lokal tillväxt men rädslan för att misslyckas och kunskapen hur man förverkligar sin affärsidé stoppar många ungdomar, hur kan vi ändra på det?

15.00 -16.00 Vem vinner dragkampen om den nordiska välfärdsmodellen?

Plats: Donnersgatan 6
Arrangör: Nordiska ministerrådet, Nordens välfärdscenter
Sammanfattning: Den nordiska välfärdsmodellen är beundrad och har ett starkt folkligt stöd. Mycket har förändrats de senaste åren. Vad finns politisk enighet om, och var går skiljelinjerna. Är exempelvis en privatiserad offentlig sektor en förutsättning för modellen, eller ett hot?

15.00-16.00 Behöver vi verkligen de unga och gamla?

Plats: Kårhuset Rindi, Tage Cervins gata 1
Arrangör: Akademikernas a-kassa
Sammanfattning: Ungdomsarbetslösheten är 22,9 %. Chansen att få ett nytt jobb efter 55 är minimal. Och svensken slutar jobba vid 63. Helst ska vi börja arbeta tidigare och sluta senare. Samtidigt pratar arbetsgivarna om mismatch. Varför dissas unga och äldre? Vilka är kräsna – arbetstagarna eller arbetsgivarna?

15.00-16.00 Genomströmning i högre utbildning - har vi råd att inte ha en studielinje?

Plats: Kårhuset Rindi, Tage Cervins gata 1
Arrangör: Saco Studentråd
Sammanfattning: Studentgruppen är förändrad, bristerna i trygghetssystemen för studenter finns kvar. Vi pratar om låg genomströmning i Sverige; detta är ett seminarium kring orsakerna.

15.00 -17.00 Mångfald - god affär eller bara politiskt korrekt? Fyra företagsledare om sin vision för jobben.

Plats: Klosterlängan, S:t Katarina ruin
Arrangör: Proffice AB
Sammanfattning: Salvatore Grimaldi, Rikard Josefson, Carina Lundberg Markow och Lars Kry samtalar med Hillevi Engström. På agendan: • Leo Razzak, social entreprenör och inspiratör • Mångfald – en god affär • Så här vill vi göra: fyra företagsledare – en vision • Uppstart Malmö - här finns jobb!

15.30 -17.30 Hur många generationer har vi råd att förlora när arbetskraft är nyckeln till vår framtida välfärd?

Plats: Hästgatan 1
Arrangör: Öresundshuset
Sammanfattning: Integration av arbetskraften är en tickande bomb. Utanförskapet drabbar på sikt allas vår välfärd och en hel generation riskerar att gå förlorad. Varför är vi i Sverige så dåliga på att ta tillvara humankapitalet? Debatt om framtid, tillväxt, förutsättningar och vad bygger våra länder starka.

15.30-17.30 Hur ska staten lyckas med att attrahera och konkurrera om morgondagens arbetare?

Plats: Högskolan på Gotland, Cramérgatan 3
Arrangör: Länsstyrelsen Västernorrland
Sammanfattning: Mats Lindgren från Kairos Future inleder med på temat Dagens unga-morgondagens medarbetare. Därefter följer en debatt med företrädare för staten som arbetsgivare och myndighetsledare. Vad kan staten och myndigheterna göra för att vinna kampen om framtidens medarbetare.

15.45 – 16.30 Att mäta och utvärdera social nytta och samhällsnytta!

Plats: Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34
Arrangör: SERUS & Coompanion Östergötland
Sammanfattning: Det traditionella sättet att mäta och värdera framgång i ekonomiska termer får idag konkurrens av metoder som även inkluderar social nytta och samhällsnytta. Under seminariet beskrivs och diskuteras sådana nyare koncept, så som socioekonomiska analyser samt SROI (Social Return on Investment).

16.00-17.00 Vuxna glömda barn, leva – inte bara överleva?

Plats: Metodistkyrkan, Adelsgatan 43
Arrangör: Hela Människan i samarbete med Studieförbundet Bilda
Sammanfattning: Många vuxna i Sverige har mer eller mindre emotionella sår efter att ha vuxit upp i dysfunktionella familjer. Få fick bli sedda, hörda och bekräftade som barn och antagligen ser det likadant ut för dem idag? Hur kan samhället ge dessa vuxna en andra chans?

16.00-17.00 Arbete är inte en plats utan något man gör

Plats: Hästgatan 1, innergården
Arrangör: Microsoft
Sammanfattning: Miljövinster, ökad produktivitet och större möjligheter att få ihop livspusslet. Fördelarna med att jobba hemifrån är många och med dagens teknik kan många av oss arbeta och samarbeta var vi vill. Vilka miljö- och arbetsmiljövinster kan nås genom ett flexiblare arbetssätt?

16.30-17.30 Vad är kvalité i den personliga assistansen för just dig?

Plats: Högskolan på Gotland, Cramérgatan 3
Arrangör: Särnmark Assistans AB
Sammanfattning: Vad är kvalité för dig i den personliga assistansen? Vem avgör vad som är kvalité i den personliga assistansen? Hur uppnås en god kvalité? Kom och samtala med oss om kvalité i personlig assistans!

17.00-18.45 Glesbygd - attraktiv arbetsplats för allmänläkare?

Plats: Praktikertjänst AB i samarbete med Region Gotland
Arrangör: Länsstyrelsens trädgård, Strandgatan 1
Sammanfattning: Går det att kombinera arbete med ökad livskvalité? Är rollen som allmänläkare annorlunda i glesbygd? Exempel från Gotland.

17.30-19.00 Kan entreprenörer och innovationer lösa våra samhällsproblem?

Plats: Strandgatan 35
Arrangör: Hjärna.Hjärta.Cash
Sammanfattning: Tre representanter från näringsliv, ideell sektor och media reflekterar kring hur entreprenörskap och innovation kan lösa samhällets stora utmaningar - en reflektion kring temat samhällsentreprenörskap och social innovation. Vi bjuder på inspirerande möten över sektorsgränser.

18.00 -19.00 Företagens sociala ansvar – dimridå eller ärligt engagemang?

Plats: Donnersgatan 6
Arrangör: Global Bar i samarbete med OmVärlden
Sammanfattning: Företagen får en allt större roll i biståndet. Samtidigt blir CSR, företagens sociala ansvar, allt viktigare som marknadsargument. Men vad döljer sig bakom de fina orden? Är talet om ansvar bara ett sätt att lura allmänheten? Eller kan företag tvärtom bidra till en positiv utveckling?

20.00 -22.00 Framtidens välfärd - Välfärdsteknologins möjligheter!

Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan/Strandvägen
Arrangör: IT&Telekomföretagen inom Almega
Sammanfattning: Hur kan vi gå från synsättet att vi kan nyttja IT för att trygga framtidens välfärd, till att vi faktiskt skall? Hur kan vi använda IT för att höja kvaliteten i vård och omsorg, förbättra skolresultaten och underlätta vardagen för såväl vårdgivare som för vårdtagare?

20.00-21.00 Tusentals ungdomar kommer inte in på gymnasiet. Det ska vi ändra på!

Plats: Hamnplan (hyrd gatumark)
Arrangör: Stiftelsen Läxhjälpen
Sammanfattning: "Jag är strulig av mig om jag inte har en strikt mentor som har bra regler och håller lugnet så att jag kan koncentrera mig. Andra som har svårt i skolan och som fått dåliga betyg borde få denna möjlighet." Debatt och frågestund med Stiftelsen Läxhjälpen. Föranmälan: maria@laxhjalpen.se

20.00-21.30 Rättspsykiatrin – varför har den blivit en slutstation för kvinnor med självskadebeteende?

Plats: Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5
Arrangör: Almedalsbiblioteket och Natur & Kultur
Sammanfattning: Unga kvinnor med ett allvarligt självskadebeteende spärras in på rättspsykiatriska kliniker tillsammans med män som dömts för mord och våldtäkt. Kvinnorna utsätts för tvångsåtgärder såsom isolering och tvångshandskar. Varken de själva eller deras anhöriga kan påverka situationen – de är rättslösa.

ÅTER TILL FINSAMS:s GUIDE TILL ALMEDALSVECKAN

Sök