Torsdagen den 5 juli

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/1434
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen
 

Torsdagen den 5 juliÅTER TILL FINSAM:s GUIDE TILL ALMEDALSVECKAN

Torsdagen den 5 juli talar Folkpartiets ordförande Jan Björklund från Almedalens scen klockan 19.00

8.00-8.45 Arbete för alla? Om socialt företagande och social ekonomi

Plats: Joda Bar och kök, Skeppsbron
Arrangör: Samordningsförbunden i Västra Götaland, Nedre Siljan och Östra Götaland samt Nationella Nätverket för samordningsförbund (NNS) och Nationella Rådet.
Sammanfattning: Sociala företag skapar nya arbetstillfällen för personer som har svårt att få arbete på den ordinarie arbetsmarknaden. Hur skapar vi förutsättningar för social ekonomi och de vinster som uppnås med detta, med individen i centrum, för ett socialt hållbart samhälle?

8.00-10.00 Ska kvalitet få löna sig i vårdvalet?

Plats: Högskolan på Gotland, Cramérgatan 3
Arrangör: Dagens Medicin, Miljöpartiet och Praktikertjänst
Sammanfattning: Alla landsting utom två har i dag kopplat sina ersättningar i vårdvalet till någon typ av kvalitetsmått. Men ingen modell är den andra lik. Får vi en bättre primärvård om vi betalar för kvalitet?

8.00-9.00 Hur får man en folkrörelse i rörelse?

Plats: Högskolan på Gotland, Cramérgatan 3
Arrangör: NSPH i samverkan med DHR och Handikappförbunden
Sammanfattning: Ett samtal mellan organisationer som påverkar. Hur påverkar vi bäst lagar och attityder på våra olika områden? Vad kan vi lära av varandra? Hur skapar vi organisationer som stärker medlemmarnas engagemang – istället för att kväva det?

8.00-9.30 Hotar ungdomsarbetslöshet och ingenjörsbrist samhällsbyggandet?

Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan/Strandvägen
Arrangör: Sveriges Byggindustrier och Svenska Teknik & Designföretagen
Sammanfattning: Så gör vi det attraktivt att plugga teknik och får ut fler ungdomar i arbete. Hur kan vi få fler ungdomar att söka till ingenjörsutbildningar, få praktikplatser och kontakter med arbetsgivare? Rapporten "Hur vi botar bristen på ingenjörer inom samhällsbyggnad"

9.00-9.45 Min resa med och utan Aspergers diagnos och vägen till arbete!

Plats: Högskolan på Gotland, Cramérgatan 3
Arrangör: Solhagagruppen i samarbete med tidningen Föräldrakraft
Sammanfattning: Möt Patrik Lindberg som berättar hur livet kan se ut när man får en diagnos sent i livet och hur krokig vägen kan vara och vilket stöd som behövs för att hitta sina styrkor och komma ut på arbetsmarknaden.

9.00-10.15 Hur försäkrad är du?

Plats: Högskolan på Gotland, Cramérgatan 3
Arrangör: Försäkringskassan
Sammanfattning: Allt fler har idag inkomster som ligger över ersättningstaken i socialförsäkringen. Det finns också personer som inte är kvalificerade för någon ersättning alls. Vilka är dessa, vad kan det få för konsekvenser? Påverkar det socialförsäkringens legitimitet? Är vi på väg om nya försäkringslösningar?

9.00-17.00 Hej, jag är sällsynt - om vårdens förmåga eller oförmåga att bemöta det sällsynta.

Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan/Strandvägen
Arrangör: Riksförbundet Sällsynta diagnoser
Sammanfattning: Möt nio sällsynta diagnosbärare och närstående som i bild och text berättar om sina erfarenheter av att känna sig annorlunda och vårdens förmåga eller oförmåga att bemöta det sällsynta.

9.15-10.30 Dags för offensiv mot diskriminering av psykiskt sjuka och psykiskt funktionsnedsatta?

Plats: Högskolan på Gotland, Cramérgatan 3
Arrangör: NSPH, Hjärnkoll, Diskrimineringsbyrån i Uppsala
Sammanfattning: Hur kan man säkra att de psykiskt sjuka och funktionsnedsatta ges ett ökat stöd att pröva sin rätt i kampen mot diskriminerande beteende och negativa attityder?

9.30-16.30 Statistikkiosken - Var finns siffrorna alla talar om?

Plats: Statistiska centralbyrån - SCB
Arrangör: Donnersgatan/Cramérgatan
Sammanfattning: Varför behövs statistiken? Vem använder SCB:s siffror? SCB:s statistikservice är på plats för alla Almedalsbesökare. Kl 13.30 svarar vår föreläsare på frågor om förmiddagens seminarium, kl 14.15 kan du diskutera statistik med vår generaldirektör eller få hjälp av vår pressansvarige.

10.00 -11.15 500 000 vägar tillbaka – med smarta reformer för rehabilitering och arbetsförmedling

Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan/Strandvägen
Arrangör: Almega
Sammanfattning: Ä r du arbetslös för att du är sjuk eller är du arbetslös för att du saknar jobb? Eller har du blivit sjuk av att vara arbetslös? Det borde inte spela någon roll. Det viktiga är att få börja jobba igen. Vi diskuterar konkreta förslag för smartare arbetsförmedling och rehabilitering.

10.00 -11.30 Hur vet vi om arbetsmarknadspolitiken verkligen fungerar?

Plats: Donnerska huset, Donnersplats
Arrangör: Institutet för Framtidsstudier, Temagruppen Integration i Arbetslivet (TIA) och Europeiska Socialfonden
Sammanfattning: Hur mäter man effekterna av arbetsmarknadspolitiska program? Och vad ska utvärderingarna egentligen syfta till? Panelsamtal och forskarpresentationer av effektutvärderingar av Försöksverksamheten för vissa nyanlända invandrare, ESF-projekt och Jobbtorgen i Stockholm.

10.00 -11.00 Nyckeln ut - kan arbete, medicin och terapi minska återfallen i brott?

Plats: Restaurang Friheten, Strandgatan 6
Arrangör: Kriminalvården
Sammanfattning: Vad behövs för att förebygga återfall i kriminalitet? Hur måste varje enskild intagen rustas för livet utanför murarna? Vem tar ansvar när straffet är avtjänat? Insatserna begränsas idag av hur länge den intagne finns inom kriminalvården. Panelsamtal och diskussion.

10.00-11.30 Hur vet vi om arbetsmarknadspolitiken verkligen fungerar?

Plats: Donnerska huset, Donnersplats
Arrangör: Institutet för Framtidsstudier, Temagruppen Integration i Arbetslivet (TIA) och Europeiska Socialfonden
Sammanfattning: Hur mäter man effekterna av arbetsmarknadspolitiska program? Och vad ska utvärderingarna egentligen syfta till? Panelsamtal och forskarpresentationer av effektutvärderingar av Försöksverksamheten för vissa nyanlända invandrare, ESF-projekt och Jobbtorgen i Stockholm.

10.30 -11.30 Jag är bäst på praktik i teorin

Plats: Kårhuset Rindi, Tage Cervins gata 1
Arrangör: Jusek
Sammanfattning: Kopplingen mellan studieliv och arbetsliv är bristfällig. Hur kan steget mellan utbildning och jobb förbättras? Hur kan Sveriges lärosäten, näringsliv och studenter gemensamt lösa situationen så både nyutexaminerade och arbetsgivare hittar rätt? Här står lösningarna i fokus. Välkommen!

10.30 – 11.30 Är barnfattigdom egentligen mammafattigdom?

Plats: Kårhuset Rindi, Tage Cervins gata 1
Arrangör: Akademikerförbundet SSR
Sammanfattning: Det är inte bara barnen – det är mammorna som är fattiga! Det som kallas barnfattigdom handlar egentligen om ensamstående mammor som förlorare i välfärdspolitiken. Hur påverkar arbetsmarknaden och trygghetssystem deras situation? Vad hjälper och vad stjälper?

10.30-12.00 Nationella riktlinjer – ryggraden i svensk sjukvård?

Plats: Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6
Arrangör: MSD och Reumatikerförbundet
Sammanfattning: Vad ska vi med riktlinjer i vården till om de inte följs? Bör staten gå in för att se till att de efterlevs? Under våren publicerades Socialstyrelsens nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar. Följ en intressant debatt om hälso- och sjukvårdens villkor kring en av våra stora folksjukdomar

10.30 – 11.45 Förtroendet är allt

Plats: Gotlands Museum, Strandgatan 14
Arrangör: Fokus/Novus
Sammanfattning: Vilket parti har störst förtroende i jobbfrågan, vilken partiledare har störst förtroende och hur hänger det ihop? Fokus och Novus presenterar nya förtroendeundersökningar och frågar ut Moderaternas och Socialdemokraternas partisekreterare.

10.45 – 12.00 Psykiskt sjuk OK – men bli frisk snabbt

Plats: Högskolan på Gotland, Cramérgatan 3
Arrangör: NSPH
Sammanfattning: Diskriminerar sjukförsäkringen personer med psykisk ohälsa? En tredjedel av de långtidssjukskrivna lider av psykisk ohälsa men tidsgränserna är inte anpassade för de långa rehabiliteringsperioder som behövs. Bidrar tidsgränserna till fattigdom och stigmatisering istället för trygghet och stabilitet?

11.00-11.45 Hur ser villkoren ut för familjer med barn och unga som har funktionsnedsättning?

Plats: Högskolan på Gotland, Cramérgatan 3
Arrangör: Bräcke Diakoni i samarbete med tidningen Föräldrakraft
Sammanfattning: Enligt flera studier uttrycker föräldrar att de behöver hjälp och avlastning för att livet ska fungera för dem och deras barn. När barnen blir tonåringar behövs också vägledning i transitionen till vuxenlivet. Stödet från samhället räcker inte till. Hur kan vi stötta hela familjen, hela vägen?

11.00 – 12.00 Från utsatt till utmärkt område - är nystartszoner en lösning?

Plats: Kronstallgränd
Arrangör: FORES
Sammanfattning: Regeringens utredare kommer senare i år presentera ett förslag för nystartszoner, en sorts ekonomiska frizoner i stadsdelar med stort utanförskap. FORES har bett Sveriges kunnigaste forskare att titta på tanken utifrån skilda perspektiv.

11.30 – 13.00 Mellan stolarna - brister i myndighetssamverkan

Plats: Restaurang Hamnplan 5
Arrangör: Arbetarrörelsens Tankesmedja
Sammanfattning: Hur kan myndigheter samverka bättre för att människor inte ska komma i kläm? Vilka brister finns det i dagens myndighetssamverkan?

12.00-13.00 Kan sjukvården inspireras av de bästa handelsföretagens arbete med kundrelationer?

Plats: Restaurang Hamnplan 5
Arrangör: S, V och MP i Landstinget i Kalmar län
Sammanfattning: Ett gott bemötande ger friskare patienter visar forskning från KI. Landstinget i Kalmar län har bestämt sig för att få Sveriges nöjdaste patienter. Inspirationen hämtas från det privata näringslivet. Men kan sjukvården som är så komplex och kunskapsintensiv verkligen inspireras av exempelvis IKEA?

12.00 – 13.30 Så får vi bra vårdval i hela landet - goda råd till socialministern

Plats: Högskolan på Gotland, Cramérgatan 3
Arrangör: Dagens Medicin och PwC
Sammanfattning: Enligt en rapport från Konkurrensverket har förutsättningarna för vårdvalet i primärvården sett mycket olika ut i olika delar av Sverige. Vad behöver regeringen göra för att stödja regioner och landsting i den fortsatta utvecklingen av lagen om valfrihetssystem, LOV, i primärvården?

12.30 -14.00 Socialt entreprenörskap – vad vet vi och hur utövar man det?

Plats: Högskolan på Gotland, Cramérgatan 3
Arrangör: Mittuniversitetet
Sammanfattning: Vad är det vi pratar om när vi diskuterar socialt entreprenörskap och vad finns det för spännande exempel på detta i praktiken? Är det något genuint nytt som håller på att växa fram eller är det bara ett exempel på kejsarens nya kläder?

13.00-14.45 Funktionshinder + arbete = sant eller falskt?

Plats: Högskolan på Gotland, Cramérgatan 3
Arrangör: Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR) och Genzyme i samarbete med tidningen Föräldrakraft
Sammanfattning: Jakten på superarbetskraften blir allt hårdare. Därför har NHR gjort en enkätundersökning som frågar medlemmar om hur de ser på sin jobbsituation. Kanske är den danska modellen Flexjobb lösningen på problemen?

13.00 -14.30 Tillgänglighet som samhällsvinst och rättighet

Plats: Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34
Arrangör: Sveriges Antidiskrimineringsbyråer
Sammanfattning: Två helt nya rapporter från funktionshinderrörelsen, om tillgänglighet som samhällsvinst och som rättighet, presenteras och diskuteras av en sakkunnig panel med representanter för HSO, DHR, DO, Sveriges antidiskrimineringsbyråer och flera riksdagspartier.

13.00-14.30 Det forskande sjukhuset – en utmaning och en nödvändighet

Plats: Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5
Arrangör: Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
Sammanfattning: Det sägs råda läkarbrist. Eller är läkarna bara på fel ställe och gör fel saker? Är det medicinska perspektivet för snävt? Det sägs att vården saknar resurser. Eller har de som förfogar över pengarna helt enkelt fel attityd? Det ställs stora sparkrav på sjukhusen. Men vem tar ansvar för folkhälsan?

13.30-14.30 Överbeläggningar på sjukhus - hur ska trenden vändas?

Plats: Kårhuset Rindi, Tage Cervins gata 1
Arrangör: Sjukhusläkarna, yrkesförening inom Sveriges läkarförbund
Sammanfattning: De senaste åren har situationen på akutsjukhusen blivit allt mer ansträngd på grund av bristen på vårdplatser.Vad krävs för att vända trenden?

13.30 -14.45 Föräldraförsäkringen - båda föräldrarnas försäkring?

Plats: Högskolan på Gotland, Cramérgatan 3
Arrangör: Försäkringskassan
Sammanfattning: Skillnaden mellan kvinnors och mäns föräldrapenninguttag minskar, men är fortfarande stor. Flera reformer har genomförts för att uppnå en mer jämställd fördelning, vilka effekter har de haft? För vem är ett jämställt föräldrapenninguttag viktigt? Vilka hinder och möjligheter finns för föräldrarna?

13.30 -14.15 Kvinnors perspektiv på personlig assistans

Plats: Birgers gränd 7
Arrangör: FQ, Forum - Kvinnor och Funktionshinder
Sammanfattning: Kvinnlig identitet! Behöver det poängteras? Ja, faktiskt! Kvinnor som delar erfarenheter av att ha assistans delar också erfarenheter med andra kvinnor i samhället om maktstrukturerna och om betydelsen av att värna sin identitet som kvinna.

14.00-16.00 Läkemedelsmiljarden som försvann

Plats: Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34
Arrangör: Novartis Sverige AB
Sammanfattning: Hur kan vi säkerställa att de besparingar som görs i sjukvården, mycket tack vare generikareformen för läkemedel, kommer patienterna tillgodo? Politiker, experter och företag möts i en diskussion om hur vi säkerställer patienters tillgång till nya innovativa behandlingar.

14.00 -14.45 Har vi verkligen råd med alla människor?

Plats: Donners Plats (hyrd gatumark)
Arrangör: Donners Plats (hyrd gatumark)
Sammanfattning: RBU bjuder in till ett samtal om attityder och hur samhället förhåller sig till personer med funktionsnedsättning. Utmanande frågeställningar och funderingar.

14.30-15.15 Kan den norrländska vildmarken bli tillgänglig med personlig assistans?

Plats: Birgers gränd 7
Arrangör: Intressegruppen för Assistansberättigade (IfA)
Sammanfattning: Hur gör man om man som assistansberättigad vill ta del av den otillgängliga vildmarken i norr? Om möjligheten att kunna leva som andra och leva som man vill med personlig assistans.

14.30 – 15.30 Arbetslösa som resurser - halverar socialbidragen?

Plats: Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34
Arrangör: Sigtuna kommun
Sammanfattning: Hur kan man se arbetslösa som en resurs och samtidigt göra besparingar? I Sigtuna kommun har antalet invånare som får försörjningsstöd ökat med 75 procent, de senaste tre åren, de flesta som tillkommit är i grunden arbetslösa. Hur kan man se arbetslösa som en resurs och samtidigt göra besparingar?

14.45 – 15.45 Corporate Social Responsibility – whose responsibility is it?

Plats: Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6
Arrangör: CSR Sweden och NyföretagarCentrum Sverige
Sammanfattning: EU defines CSR as ”the responsibility of enterprises for their impacts on society”. No one questions that companies are a part of society. But what does ” Corporate Social Responsibility” really mean? What can we learn from Europe and what can Europe learn from us?

15.00-15.45 Hur hittar man och behåller ett jobb när man är ung med funktionsnedsättning?

Plats: Högskolan på Gotland, Cramérgatan 3
Arrangör: Föreningen Furuboda i samarbete med tidningen Föräldrakraft
Sammanfattning: Att vara ung och få ett jobb är svårt idag. Att vara ung och ha en funktionsnedsättning ökar inte direkt konkurrenskraften. Behöver det vara så svårt? Vi samtalar om svårigheter och framgångsfaktorer på vägen till arbete för unga med funktionsnedsättning.

15.00-16.00 Så mycket kostar en gängkriminell samhället

Plats: Länsteatern, Bredgatan
Arrangör: Fryshuset
Sammanfattning: Vad kostar gängkriminalitet och engagemang i vit makt-miljön samhället? Vilken betydelse har förebyggande åtgärder? Hur får vi långsiktighet i de satsningar som genomförs? Nationalekonomen Ingvar Nilsson berättar om sin rapport "Vänd dem inte ryggen" som Fryshuset beställt.

15.00 -16.30 Hälsan i Almedalen?

Plats: Fartyg i Visby hamn, Teaterskeppet
Arrangör: Vårdförbundet och Förenade Liv
Sammanfattning: Ett seminarium om alla seminarier. Vård och hälsofrågor tar stor plats under Almedalsveckan. Men diskuterar vi rätt saker? Att vara smal - betyder det att man är hälsosam? Vi redovisar en ny undersökning om hälso- och matvanor och hur det skiljer sig mellan allmänheten och Almedalsbesökarna.

15.00 – 16.30 Först livskvalitet, sedan arbetsförmåga för personer med ADHD eller Asperger

Plats: Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34
Arrangör: Attention i Göteborg
Sammanfattning: Tre personer med egen erfarenhet av att lära sig leva med sina neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (ADHD och Asperger) berättar om sin väg ut på arbetsmarknaden. Efter föredragen finns möjlighet till diskussion och debatt. Vad behövs för att fler personer med ex. ADHD ska kunna få ett arbete?

15.30 -17.00 Prioriteringar inom sjukvården - hur kan det sällsynta lära oss tänka rätt(are)?

Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan/Strandvägen
Arrangör: Riksförbundet Sällsynta diagnoser i samarbete med Ågrenska och Leading Healthcare
Sammanfattning: De sällsynta sjukdomarna är en internationell angelägenhet. Genom en nationell strategi ska Sverige senast 2013 visa hur vi ska hantera dessa komplexa tillstånd. Finns det särskilda värden med att prioritera behandling och inte minst möjliggöra forskning kring de sällsynta och komplexa patienterna?

15.30 – 17.00 Väljarnas syn på välfärden - vad avgör 2014? Vem får makten över opinionen?

Plats: Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34
Arrangör: Demoskop
Sammanfattning: Väljarnas syn på välfärden - vad avgör partiernas chanser i valet 2014? Demoskops VD Anders Lindholm analyserar opinionsundersökning. Därefter sker ett samtal mellan Per Schlingmann, chefsstrateg (M), och Stefan Stern, ledamot Demoskops styrelse och rådgivare Magnora: Vem får makten över opinionen?

15.45 – 17.00 Vad förlorar sjukvården på dålig läkemedelsanvändning?

Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan/Strandvägen
Arrangör: Dagens Medicin, LIF och AstraZeneca
Sammanfattning: Är läkemedel som står oanvända i badrumsskåpet både ett slöseri med sjukvårdens resurser och en risk för patientens hälsa? Många patienter med långvarig kronisk sjukdom följer inte sin ordinerade behandling, även patienter med sjukdomar som kan bli livshotande eller ge svåra komplikationer.

16.00-16.45 Från skoltrötthet till framtidstro - unga skolavhoppare berättar om stöd som fungerar

Plats: Donnersgatan 6
Arrangör: I nternationella programkontoret, ESF-rådet, Nordens Välfärdscenter, Norden i Fokus, Ungdomsstyrelsen
Sammanfattning: Alltför många ungdomar avbryter sin skolgång eller slutar med ofullständiga betyg. Problemet uppmärksammas i svensk debatt, i Norden och av EU. Miljonbelopp satsas i olika projekt inte minst i EU. Välkommen till ett seminarium där ungdomar tillsammans med experter berättar vad som verkligen fungerar

16.00-17.00 Hur avslutas familjehemsvården?

Plats: Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6
Arrangör: Familjehemmens Unga Röster, FUR tillsammans med Familjehemmens Riksförbund, FR.
Sammanfattning: Vad säger lagstiftningen? Hur kan det se ut i verkligheten samt hur skulle avslut av en placering kunna gå till i den bästa av världar? Familjehemmens Unga Röster, FUR, och Familjehemmens Riksförbund, FR, håller i seminariet som handlar om hur familjehemsplaceringar avslutas.
Sök