Fredagen den 6 juli

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/1435
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen
 

Fredagen den 8 juli


ÅTER TILL FINSAM:s GUIDE TILL ALMEDALSVECKAN

Fredagen den 6 juli talar Centerpariets partiordförande Annie Lööf från Almedalens scen klockan 19.00

8.00-8.45 När är det lönsamt? Ett samtal om socioekonomisk utvärdering!

Plats: Joda Bar och kök, Skeppsbron
Arrangör: Samordningsförbundet Uppsala län, samt Nationella Nätverket för samordningsförbund (NNS) och Nationella Rådet.
Sammanfattning: Socioekonomisk utvärdering visar vad utanförskap kostar samhället och vad förebyggande och rehabiliterande samverkansinsatser kan resultera i, ur ett ekonomiskt perspektiv. Det handlar om helhetssyn. Utmaningen är att beskriva förebyggande insatser som långsiktiga sociala investeringar.

8.00-9.15 Vilka hjälpmedel behövs för unga med ADHD?

Plats: Högskolan på Gotland, Cramérgatan 3
Arrangör: Riksförbundet Attention i samverkan med Hjälpmedelsinstitutet och KomAn-projektet
Sammanfattning: Vilka svårigheter och möjligheter möter unga med ADHD i vardagen? Hur ser en bra övergång mellan skola och arbete ut? Vilka strategier och hjälpmedel kan användas för att få kontroll över det egna livet?

8.00-9.00 Hur sätter vi människan före systemet?

Plats: Donnerska huset, Donnersplats
Arrangör: Nynäshamns kommun
Sammanfattning: Anna Ljungdell (S) är kommunstyrelseordföranden som var med och lanserade Nynäshamnsmodellen. Vinsterna med modellerna är många. Rätten till sommarjobb, rätten till heltidsanställning inom kommunen, rätten att sluta röka. Inspireras till att sätta människan före systemet du med!

8.15-10.11 Kvinnors villkor på arbetsmarknaden

Plats: S:t Hansgatan 22
Arrangör: Kommunal
Sammanfattning: År efter år konstateras osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor. Hur ska kvinnor få högre löner? Samtal mellan Gudryn Schyman, Kommunals ordförande Annelie Nordström och Sara Beischer, författare.

9.30-10.45 Hur skapar vi en skola för alla?

Plats: Högskolan på Gotland, Cramérgatan 3
Arrangör: Riksförbundet Attention i samarbete med SPSM
Sammanfattning: En inkluderande skola kräver tidiga insatser och individuellt anpassat stöd. Hur kan vi slippa att många lämnar skolan med dålig självkänsla och stora kunskapsluckor? Och hur kan vi få en skola som fungerar för alla elever, även för dem med neuropsykiatriska funktionshinder?

9.30-16.30 Statistikkiosken - Var finns siffrorna alla talar om?

Plats: Donnersgatan/Cramérgatan
Arrangör: Statistiska centralbyrån - SCB
Sammanfattning: Varför behövs statistiken? Vem använder SCB:s siffror? SCB:s statistikservice är på plats för alla Almedalsbesökare. Kl 13.30 svarar vår föreläsare på frågor om förmiddagens seminarium, kl 14.15 kan du diskutera statistik med vår generaldirektör eller få hjälp av vår pressansvarige.

9.40-10.20 Välutbildade svenskar: Här vill jag arbeta och här vill jag bo!

Plats: Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6
Arrangör: Linköpings universitet/TNS Sifo
Sammanfattning: En akademisk examen. Många års arbetslivserfarenhet. Vad är då viktigt i arbetet? Vilka företag är attraktiva att arbeta hos? Och hur attraktiv är en region och Sverige då? Ta del av färska resultat från Linköpings universitet och TNS Sifo.

10.00-11.00 Kan social innovation och nya former för finansiering rädda världen?

Plats: Mötesplats Social Innovation (Malmö högskola)
Arrangör: Hamnplan (hyrd gatumark)
Sammanfattning: Globala samhällsutmaningar som miljö, en ökande åldrande befolkning, arbetslöshet, integration och fattigdom kräver idag nya typer av lösningar. Är social innovation och nya former för finansiering, såsom Impact Investment och Social Impact Bonds lösningen?

10.00-11.00 Från nyanländ till nyanställd – Hur kan etableringstiden förkortas?

Plats: Högskolan på Gotland, Cramérgatan 3
Arrangör: Stockholms stad Arbetsmarknadsförvaltningen
Sammanfattning: Hur kan myndigheter och organisationer underlätta och förkorta tiden för nyanlända att uppnå egen försörjning genom samverkan och gemensamt förhållningssätt? Vi berättar och diskuterar om våra erfarenheter från projektet Etablering Stockholm där etableringstiden har förkortats.

10.00-11.00 Hur kan handeln minska ungdomsarbetslösheten?

Plats: Mellangatan 9
Arrangör: Butikerna
Sammanfattning: De flesta ungdomar får sitt första jobb inom handeln. Kan modernare OB-tillägg och flexibla anställningsformer innebära att handeln anställa fler?

10.20-10.50 Vilka möjligheter och utmaningar följer av mångfald på arbetsplatsen?

Plats: Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6
Arrangör: Linköpings universitet/eQuals AB
Sammanfattning: Mångfald och jämställdhet berikar en arbetsplats och ger stora hälso- och ekonomiska vinster. Det är ”Big business” idag! Hur kan organisationer initiera och utveckla arbetet för mångfald och jämställdhet? Vilka stereotypa föreställningar finns och märks i organisationer och i rekryteringsprocesser?

10.30-12.00 Hur rekryterar vi framtidens vårdpersonal?

Plats: Hästgatan 1, innergården
Arrangör: Ung Omsorg
Sammanfattning: Allt färre söker sig till vård- och omsorgsutbildningarna. Om trenden inte vänder snart står vi inför stora problem i framtiden. Grundarna till företaget Ung Omsorg har funderat mycket kring det faktum att så få väljer vårdutbildningar idag, trots att de upplever ett starkt intresse för omsorgen.

10.30-11.30 Sjukförsäkringen måste repareras! – Några konkreta förslag.

Plats: Restaurang Hamnplan 5
Arrangör: LO
Sammanfattning: Hur ska sjukförsäkringen kunna förbättras och hur ska fler, som kan och vill arbeta, bättre rymmas in på dagens arbetsmarknad? LOs välfärdsutredare Kjell Rautio ger konkreta förslag till förändringar av sjukreglerna och vad som krävs för att få fler bättre ska rymmas på arbetsmarknaden.

11.00-12.15 Hållbara vägar till arbete

Plats: Högskolan på Gotland, Cramérgatan 3
Arrangör: Riksförbundet Attention
Sammanfattning: Ungdomsarbetslösheten är hög i Sverige. För unga med funktionsnedsättning är den i det närmaste total. Hur bör stödet till unga med aktivitetsersättning och till arbetsgivarna utformas så att det skapar möjligheter till varaktigt arbete?

11.30-12.30 Socialt entreprenörskap - nya lösningar på gamla problem

Plats: Hamnplan (hyrd gatumark)
Arrangör: House of Social Entrepreneurship
Sammanfattning: Behövs socialt entreprenörskap och ett gränsöverskridande samarbete för att främja en positiv samhällsförändring? Gör samhällsentreprenörerna någon nytta eller är de bara sociala? En debatt om behovet av entreprenörer som driver samhällsförändring och om utmaningen i att tjäna pengar och göra gott.

12.15-13.15 Vad får ett barn med psykisk ohälsa kosta?

Plats: Högskolan på Gotland, Cramérgatan 3
Arrangör: Attention
Sammanfattning: Seminarium om sociala investeringar och tidiga insatser. Vad går att göra? Hur vet vi att det fungerar? Diskussion med publik, ekonomer och politiker.

12.30-14.00 Beroende och missbruk bland kvinnor - Vikten av att förändra och våga ta tag i sina problem

Plats: Hästgatan 1, innergården
Arrangör: Provita
Sammanfattning: Alkohol- och tablettmissbruk ökar alltmer bland yngre kvinnor och även bland högpresterande kvinnor i karriären. Emma Igelström har nära erfarenhet av beroende och missbruk. Hör Emma föreläsa om sina erfarenheter och följ den efterföljande paneldiskussionen om behandling av kvinnors missbruk.

12.30-15.30 Hållbar livsstil -en personlig eller politisk fråga?

Plats: Fartyg i Visby hamn, m/s Sigyn
Arrangör: 1,6miljonerklubben - föreningen för kvinnors hälsa
Sammanfattning: Vi fokuserar på viktiga livsstilsfrågor: Vem har ansvaret för vår hälsa? Hur klarar sig ”nya” svenskar i hälsodjungeln? Får vi den information vi behöver för att fatta förnuftiga beslut? Seminarium och paneldebatt. Möt bl.a Maria Larsson, Lars Eric Holm, Maj Lis Hellenius.

12.45-13.45 Speeddating med sociala entreprenörer

Plats: Hamnplan (hyrd gatumark)
Arrangör: House of Social Entrepreneruship
Sammanfattning: Kom på vår speeddating och träffa sociala entreprenörer som försöker tar sig an samhällets stora utmaningar med nya innovationer och entreprenöriella metoder. Ett tillfälle för dig som vill lära känna den nya tidens samhällsförändrare och deras drivkrafter.

13.30 -14.30 Hur ska offentlig sektor lyckas med sina framtida rekryteringsutmaningar

Plats: Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6
Arrangör: Skill Scandinavia AB
Sammanfattning: Offentlig sektor står inför stora rekryteringsutmaningar. Det råder kompetensbrist inom vissa yrken, och därutöver finns en matchningsproblematik. Hur jobbar offentlig sektor med dessa utmaningar, och hur ser unga akademiker på att jobba inom sektorn i framtiden.

13.30-15.00 Om villkoren i dagens arbetsliv

Plats: Restaurang Hamnplan 5
Arrangör: Arbetarnas Bildningsförbund
Sammanfattning: Skildringar av arbetslivet och arbetande människors villkor blir återigen allt vanligare i litteraturen. Välkommen till ett samtal om arbetets glädje, värde och pris med utgångspunkt i den Ivar Lo-bok ”Drömfabriken”, som utspelar sig på Scaniafabriken i Södertälje.

14.00-15.00 Vad kan socialt entreprenörskap göra för barn och unga?

Plats: Hamnplan (hyrd gatumark)
Arrangör: Playing for Change
Sammanfattning: H ar du en smart lösning på ett samhällsproblem för barn och unga? Playing for Change bjuder in till ett inspirerande och interaktivt samtal med framgångsrika sociala entreprenörer för att diskutera hur socialt entreprenörskap kan göra skillnad för barn och unga.

15.00-16-00 Magisk formel för socialt entreprenörskap? Så lyckas sociala entreprenörer bygga vinnande företag

Plats: Hamnplan (hyrd gatumark)
Arrangör: CSES (Center för Socialt Entreprenörskap Stockholm)
Sammanfattning: Finns det en magisk formel för att lyckas som social entreprenör? CSES (Center för Socialt Entreprenörskap Stockholm) möter och stödjer dagligen personer som genom sitt företagande vill bidra till att skapa ett bättre samhälle. Hur ser då framgångsreceptet ut?

15.15-17.00 Hur skapas ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart samhälle?

Plats: Restaurang Hamnplan 5
Arrangör: S-studenter, Laboremus
Sammanfattning: Hur skapar vi ett hållbart samhälle både ekonomiskt, ekologiskt och socialt? Vad innebär det och vilken politik krävs? Detta är några av frågorna som kommer att diskuteras av paneldeltagarna.

15.30-17.00 Social innovation och samhällsentreprenörskap

Plats: Hästgatan 1
Arrangör: Öresundshuset
Sammanfattning: Varför behöver vi en nationell innovationsstrategi? Varför engagerar sig stora privata företag i sociala innovationer? Hur bygger vi en mötesplats för social innovation? Vilka internationella trender inom området social innovation finns? Vilken betydelse har samhällsentreprenörer?

16.30-17.30 Så stoppar vi vinst i välfärden

Plats: Restaurang Hamnplan 5
Arrangör: Tiden Magasin och ABF
Sammanfattning: Vinstfrågan i välfärden har blossat upp efter Caremaskandal, SNS-rapport och LO-kongressens beslut om att vara för ”non-profit”. Hur kan ett konkret vinstförbud kunna utformas och vilka strategier kan arbetarrörelsen ta för att driva frågan vidare?

ÅTER TILL FINSAM:s GUIDE TILL ALMEDALSVECKAN Sök