Lördagen den 7 juli

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/1436
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen
 

Lördagen den 7 juli


ÅTER TILL FINSAM:s GUIDE TILL ALMEDALSVECKAN

Lördagen den 7 juli talar Socialdemokraternas ordförande ordförande Stefan Löfvén från Almedalens scen klockan 15.00

8.30 -9.45 Hur skapar vi en utbildningspolitik för framtiden?

Plats: Restaurang Hamnplan 5
Arrangör: S-studenters idépolitiska tidskrift Libertas
Sammanfattning: Vilken roll spelar den högre utbildningen ur ett vidare välfärds- och tillväxtperspektiv? Ungdomsarbetslösheten är hög och den ekonomiska krisen fortskrider. Många talar om behovet av utbildning för att rusta samhället starkt. Men hur gör man?

10.00-11.00 Välfärd – en marknadsvara eller medborgerlig rättighet?

Plats: Restaurang Hamnplan 5
Arrangör: LO
Sammanfattning: Hur skapar vi en politik för social sammanhållning? Hur ser modern fördelningspolitik ut? Hur kan de offentliga tjänsterna utformas? Vilken välfärdspolitik krävs för målet om full sysselsättning? Välfärden har utmanats de senaste decennierna. LO ger utgångspunkter för kommande välfärdsfärdsutredning

10.00-11.00 Mjuka metoder i samhällsbyggnad

Plats: Restaurang Burmeister, Strandgatan
Arrangör: Ett samarbete mellan Riksutställningar, Business Arena Almedalen, Fastighetsnytt och Gotlands Näringsliv och Etablering A
Sammanfattning: En diskussion om att arbeta med andra metoder än de "traditionella" i samhällsbyggandet. Med Alexander Bard, forskare med platsutveckling som specialitet och artist, och Göran Björnberg, metodutvecklingschef på Riksutställningar. Diskussionsledare är Björn Wellhagen från Sveriges Byggindustrier.
Sök