RASK på Norrbys (Leader)

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/1479
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Leader: RASK på Norrbys

RASK på Norrbys vänder sig till personer som är i behov av rehabilitering, arbetsträning och rekreation. Projektet drivs av Gotlands Museum med stöd från LEADER Gotland.

Dessa personer tas emot under längre eller kortare tid, som komplement i behandling för att undvika utbrändhet och förkorta sjukskrivning. Den remitterande aktören gör en bedömning om RASK på Norrbys med sina metoder och breda arbetsutbud är det bästa för individen.

Projektet pågår till november 2012.

Kontakt: Annelie Adolfsson 0498-29 27 02, 070-291 06 0

Läs mer: LÄNK TILL GOTLANDS MUSEUM/RASK


Sök