De är steget före

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/1488
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

De är steget före

Inspiration Finsam har blivit den mötesplats som det är tänkt.

Drygt 1800 besökare kom till årets tre seminariedagar på kongresshallen Wisby Strand.

FinsamGotlands kompetensgrupp är redan igång med planerna för 2012.


– Nu når vi verkligen ut på bredden, konstaterar Kajsa Lingström glatt. I år har det kommit folk från alla möjliga håll. Vi har sett folk från alla Finsams parter. En hel buss kom från folkhögskolan i Hemse och här fanns också representanter från näringslivet.

– I år är också utställningen i entréhallen blivit riktigt stor, tillägger Inger Löfgren. Här presenterades – förutom FinsamGotlands projekt ­ – även ESF- och Leaderprojekt, Bra Sjukskrivning (Region Gotland) en mängd brukarorganisationer och den nationella kampanjen (H)järnkoll.

10 - 12 oktober 2012

Planeringen för nästa års inspirationsdagar är redan igång. Populära föreläsare måste bokas lång tid i förväg. Och de ska finnas ett övergripande tema och seminarier med både spets och bredd.

Steget före är ett tänkbart tema, hälsar kompetensgruppen.
– Det är både en bra rubrik och en ännu bättre målsättning, konstaterar Konrad Blom.

.

Bilden ovan
Finsams kompetensgrupp på Gotland ansvarar och planerar för inspirationsdagarna.  Kajsa Lingström, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Inger Löfgren, Arbetsförmedlingen och Konrad Blom, Försäkringskassan. På bilden saknas Agneta Wahnström, Socialförvaltningen .

.

Fotnot
Inspiration Finsam har sina rötter i hälso- och sjukvårdens årliga seminariedagar. Sedan 2010 har Finsam tagit över ansvaret och bjuder in alla anställda inom parterna och samarbetspartners.
FinsamGotlands parter är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och region Gotland, med hälso- och sjukvård, socialtjänst och utbildning.

Samarbetsparter är bland andra företag och arbetsplatser där projektdeltagare från möjlighet till arbetsträning eller praktik.
Det är också projekt som drivs med stöd från ESF och Leader på Gotland.