Företagarfrukost i Hemse och Slite

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/1510
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Vad är arbetsträning?
Och hur fungerar det?

Under hösten har Finsam bjudit in företagare i Hemse och Slite till frukostmöten. Både för att knyta kontakter och för att berätta om stöd som erbjuds till företagare och arbetsplatser som tar mot personer i arbetsträning.


– Näringslivet på Gotland är väldigt bra på att ta emot personer som behöver extra stöd för att komma in på arbetsmarknaden – eller tillbaka efter längre tids sjukdom, inledde Eva Jupiter, FinsamGotland. Det vill vi förmedla vid dessa frukostmöten!

Rimliga krav och bra introduktion

Tobias Mattsson är butikschef på Rusta, men också drivande kraft bakom Skarphälls arbetsgivarring.
– Introduktionen är viktig så att arbetsträningen hamnar på rätt nivå för deltagaren. Kraven ska vara rimliga. Det är viktigt att anordnaren ger bra information redan från början och att det finns en kontaktperson.

En framgångsfaktor för Skarphälls arbetsgivarring är att deltagaren får pröva minst två arbetsplatser.
– Alla kan behöva mer än en chans, det är bara att utgå från sig själv så inser man det. Ingen trivs överallt. Vår erfarenhet är att det fungerar väldigt bra.

Modellen arbetsgivarring bygger på det samarbete som redan fanns på Skarphällsområdet.
– Oavsett modell tror jag att det är bra om företag bildar nätverk kring arbetsträningen. Det blir lättare att arrangera gemensamma träffar och handledning.

I rätt sammanhang

Vid mötet i Hemse medverkade Gunnar Bendelin (Nygarn utveckling i Östergarn) och Tomas Olsson (Hemse matsal). Båda har erfarenhet av att ta emot personer i arbetsträning.

Gunnar Bendelin är handledare till Jesper som är i arbetsträning.
– Jesper är en son av bygden, hos oss får han arbetsträna i sitt rätta sammanhang. Och är det något vi som arbetsgivare får kredit för i Östergarn så är det vårt engagemang för Jesper. Målet är att han ska kunna få någon typ av löneanställning – förutsättningarna är goda.
Gunnar Bendelin underströk också vikten av att arbetsgivaren får handledning, kring funktionsnedsättningar.

Någon som tar extra ansvar

 Tomas Olsson driver familjerestaurangen Hemse matsal där David med Aspergers syndrom arbetstränat.
– Vi fick en bra introduktion och det var bra. Den andra positiva erfarenheten vi vill dela med oss av är att en i personalen tog lite extra ansvar för honom.
Tomas Olsson poängterar vikten av att känna till begränsningarna – vad klarar David av? Vilka arbetsuppgifter fungerar sämre?

.

----

Här finns alltid passande arbetsuppgifter

 Vid mötet i Slite medverkade Jimmie Hamstedt som driver samhällets ICA-butik.
Där har han tagit emot tagit mot personer i arbetsträning vid flera tillfällen. Jimmie berättade om sina erfarenheter.
– I dagligvaruhandeln finns alltid arbetsuppgifter som kan passa olika personer och behov, konstaterade han.
– Det är viktigt att stämningen är god på arbetsplatsen så att personen i arbetsträning kommer in i en trygg miljö. Lika viktigt är bra introduktion och att det får ta den tid det behöver.

.


Frukostseminarierna avslutades med att Sonia Lyttkens och Inger Löfgren från Arbetsförmedlingen informerade om handledning och andra stödinsatser som erbjuds till företagare och arbetsplatser som tar mot personer i arbetsträning.

Sök