Gotland på Nalen

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/1521
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Gotland på Nalen

Inför ett fullsatt Nalen berättade Tobias Mattsson och Anneli Andersson om Skarphälls arbetsgivarring. Tillsammans med tre andra projekt medverkade de i Nationella rådets rikskonferens den 30 november.
Tobias Mattsson, butikschef för Rusta i Visby berättade om hur Skarphälls arbetsgivarring vuxit fram – från det första mötet med FinsamGotland 2008 till den ekonomiska förening som nu bildats för att driva verksamheten i egen regi, i fortsatt samarbete med Arbetsförmedlingen.

Anneli Andersson berättade om sina erfarenheter. Hon kom till Skarphäll som deltagare i det första pilotprojektet. Idag är hon anställd på Rusta.

Nationella rådets konferens om unga med aktivitetsersättning lockade många till Stockholm den 30 november. Förutom aktuell information från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen presenterades fyra framgångsrika projekt och verksamheter: Skarphälls arbetsgivarring, projekt Lyra från Södertörn, (H)järnkoll och projekt Trampolinen från Trollhättan Lilla Edet och Grästorp. Konferensen riktade sig till styrelseledamöter och förbundschefer inom samordningsförbunden i Sverige.