Ungdomskraft på Företagardagen

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/1522
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Ungdomskraft på Företagardagen

”Hej! Jag heter Pia. Vi behöver praktik & pröva-på-platser till Ungdomskraft. Prata med mig!”

Med alldeles nytryckta, smarta tröjor tog Ungdomskraft plats på plan vid Företagardagen på Wisby strand i november. Texten ovan kommer från Pia Bergmans ryggtavla.

Ungdomskraft tog nytta av Företagardagen, som samlar företag och arbetsgivare från hela Gotland. Det gav många möjligheter att knyta nya kontakter – och att berätta om projektet.

– Det tog bara tio minuter innan jag knutit kontakt med ett företag som vet vad arbetsträning innebär och som kan tänka sig ta emot en av våra deltagare, berättar Jan Svensson. Jag träffade också en konstnär som kan tänka sig att vara handledare och ta emot en ungdom i sin ateljé.

Även Jeanette Hillbom och Pia Bergman berättar om många spännande möten.
- Vi har fått chansen att berätta om det vi gör. Vi har nog sått en hel del frön, hos arbetsplatser vi kan återkomma till.

Företagardagen arrangeras varje höst i kongresshallen Wisby Strand. Sedan 2008 är föreningen Tillväxt Gotland huvudansvarig för arrangemanget.

Bilden ovan: Jan Svensson, Christina Wennås, Jeanette Hillbom och Pia Bergman. Christina Wennås arbetar med Ungdomskraft från januari 2012.

Bilden nedan:  Jeanette Hillbom pratar praktik under Företagardagen.


Sök
Hej! Jag heter Janne!