HELA LIVET, Frälsningsarmén

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/1525
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

HELA LIVET

Rehabiliterande och arbetstränande verksamhet vid Krukmakarens hus, Visby.


Krukmakarens Hus drivs av Frälsningsarmén på Gotland

Projektet pågår under tre år med start augusti 2011

Kontakt: Lars Björkqvist, telefon 0498 - 21 67 43

Syfte:
Att på kristen grund och på ett integrativt och helhetsinriktad sätt, skapa förutsättningar för att personer utanför arbetsmarknaden, i social isolering, eller med psykisk/fysisk funktionsnedsättning, hittar en växande potential till arbete, social gemenskap och hälsa.       

Målgrupp:
Personer utanför arbetsmarknaden som en längre tid haft svårt att finna lämpligt arbete/sysselsättning, som är i behov av eller önskar en helhetsinriktad rehabilitering/arbetsträning för kropp, själ och ande.

  • Personer med funktionsnedsättning och liknande
  • Personer som ingår i offentligt finansierade åtgärder med rehabiliterande alternativt arbetstränande inriktning.
  • Personer som har hamnat i kläm mellan olika instanser utan tydlig väg vidare.
  • Personer med social instabilitet.
  • Personer som tappat förtroende för offentliga instanser, och där samarbete blivit komplicerat.

Aktiviteter (i korthet):

Arbets- och sysselsättningsrelaterat: Deltagare erbjuds ansvarsområden som de efter aktuell förmåga tar sig an och utvecklar, i lugn och anpassad takt.

Rehabiliterande: Projektet erbjuder ett helhetsinriktat samtalsprogram där viktiga områden gås igenom tillsammans i grupp. Varje träff behandlar ett specifikt tema.
Varje deltagare får en egen handlingsplan som utvärderas regelbundet i coachande, enskilda samtal. Inför avslutet hos oss gör vi tillsammans en utvärdering, samt en plan om vägen vidare. Vi följer upp så länge behov och önskemål finns.

Socialt: Projektet skapar, med sina skiftande verksamheter, en gemensam livs-verkstad med generöst utrymme för olikheter, begränsningar och prestation utifrån förmåga. Var och en uppmuntras att bidra på sitt eget sätt, och tröskeln är låg. Det ger varje deltagare möjlighet att stärka sin sociala förankring, börja känna trygghet och acceptans, och en allt stadigare hoppfullhet inför den egna situationen.

Läs mer på Frälsningsarméns hemsidaSök