ESF-projekt Ungdomskraft

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/1536
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

ESF-projektet Ungdomskraft


Ungdomskraft pågår från januari 2012 till juni 2014 med stöd från ESF, Europeiska socialfonden.

Ungdomskraft startade som ett-årigt Finsam-projekt hösten 2011. Målsättningen är att bygga upp en hållbar samverkansmodell kring det kommunala uppföljningsansvaret (rörande ungdomar 16-20 år, som av olika skäl inte går i gymnasieskolan). Läs mer om Finsamprojektet här.

Genom ESF-projektet utökas målgruppen till 16-24 år, det vill säga även fyra år efter det kommunala uppföljningsansvaret.

 –------------------------------------------------------------------------------

Det kommunala uppföljningsansvaret

Enligt Skollagen, SFS 2010:800, 9§ ska "en hemkommun  löpande hålla sig informerad om hur de ungdomar i kommunen som fullgjort sin skolplikt men som inte fyllt 20 år är sysselsatta i syfte att kunna erbjuda dem lämpliga individuella åtgärder.

Länk till Svensk författningssamling 2010:800

Målsättningen för Ungdomskraft  är att under projekttiden (med stöd från Finsams och ESF) finna en hållbar modell för detta kommunala uppföljningsansvar.

Sök